To nye fjes i Høyesterett.

Are Stenvik og Thom Arne Hellerslia innstilt til Høyesterett

Onsdag behandlet Innstillingsrådet for dommere søkerlisten til Høyesterett. Av de 15 søkerne er det Stenvik og Hellerslia som har gjort best inntrykk.

Publisert Sist oppdatert

Rett24 omtalte saken først.

I starten av februar ble det kjent at to embeter snart blir ledige i landets øverste domstol. Den 20.mars ble ble søkerlisten offentliggjort, og hele 15 søkere meldte seg. Samtlige ble innkalt til intervju.

Onsdag ble søkerlisten behandlet i Innstillingsrådet for dommere i et videmoøte. Vedtaket er nå offentliggjort. Instillingen er enstemmig, og dette er rekkefølgen på kandidatene:

  1. Are Stenvik (56)
  2. Thom Arne Hellerslia (55)
  3. Anette Isachsen Kræmer (51)
  4. Christian Lund (59)

Dommere i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifterettene og Utmarksdomstolen for Finnmark, utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere.

Stenvik på topp

Dette er tredje gang Are Stenvik blir innstilt. Men aldri før har han tronet øverst.

I 2019 ble Stenvik innstilt som nummer tre. Også den gang var det lyst ut to ledige stillinger. Detvar Erik Thyness og Kine Steinsvik som ble utnevnt da.

I 2020, da Jens Edvin A. Skoghøy ble utnevnt som dommer for andre gang, ble BAHR-partneren innstilt som nummer to.

Stenvik kom til BAHR rett etter studiene i 1991. I første omgang ble han i BAHR i fem år, før han vendte tilbake til til UiO i 1996. Hos universitetet jobbet han i over 14 år, som stipendiat, førsteamanuensis og professor.

I 2010 returnerte han til BAHR, der han har vært partner og immaterialrettsspesialist siden.

Stenvik var også tidligere leder av Advokatforeningens lovutvalg for immaterial- og markedsføringsrett. Blant de mest omtalte sakene han har prosedert, er tvisten om opphavsretten til Il Tempo Gigante, som ble avgjort av Høyesterett i 2017.

Advokatbladet har vært i kontakt med Stenvik. Han forteller at han i dag dessverre er opptatt i retten, og har ikke anledning til å kommentere på saken.

Hellerslia nummer to

Nummer to på listen, Thom Arne Hellerslia, har aldri søkt Høyesterett tidligere.

55-åringen startet karrieren som juridisk konsulent i Statens forurensingstilsyn, før han etter noen år begynte i Lovavdelingen.

Etter et opphold som dommerfullmektig, begynte han i 1999 som privatpraktiserende advokat og forsvarer i Grimstad. I 2010 ble utnevnt til tingrettsdommer i Kristiansand tingrett.

Ni år senere, høsten 2019, ble han utnevnt til lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Her har han vært siden. Dommeren har også tidligere vært engasjert som medlem i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Advokatbladet har vært i kontakt med Hellerslia. Også han medgir å være i retten, hvorfor han ikke har anledning til å kommentere på saken.

Powered by Labrador CMS