Knut H. Kallerud og Kristin Nordmann.

Snart er det to ledige embeter i Høyesterett

I løpet av det neste året går både høyesterettsdommer Knut H. Kallerud og hans dommerkollega Kristin Normann av med pensjon.

Publisert Sist oppdatert

For både Knut H. Kallerud og Kristin Normann venter pensjonisttilværelsen like om hjørnet. Derfor har Høyesterett lyst ut to ledige embeter fredag med søknadsfrist i midten av mars.

Mens Kallerud går av etter tolv år som høyesterettsdommer til høsten, takker Normann for seg våren 2024 etter drøye 13 år i embetet.

Jurist i 40 år

Knut H. Kallerud (snart 67) har en lang juridisk karriere bak seg. Embetseksamen tok han i 1983. Like etter bar det videre til jobb i politiavdelingen i Justisdepartementet.

To år senere ble han dommerfullmektig ved Kragerø sorenskriverembete, før han startet som advokatfullmektig og ble senere partner i Hestenes og Dramer & Co. Han ble i advokatfirmaet frem til 1995.

Fra 1995 til 2008 var han førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, for så å bli assisterende riksadvokat fra 2008 og frem til han ble høyesterettsdommer i 2011.

Doktor, professor, partner og dommer

Kristin Normann (snart 69) tok juridisk embetseksamen i 1982, og disputerte som doktor i 1994 med avhandlingen «Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper».

I over tjue år, fra 1985 til 2007, var hun tilknyttet Universitetet i Oslo som både amanuensis, førsteamanuensis, stipendiat og professor.

Samtidig var hun i en periode konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsretten, og tilbragte fire år som partner i advokatfirmaet Selmer fra 2006 og frem til hun ble høyesterettsdommer i 2010.

Fra Gulating til Høyesterett

At Kallerud og Normann går av for alderen, er ikke de eneste nyhetene om Høyesterett fredag ettermiddag.

I statsråd ble også førstelagmann i Gulating lagmannsrett, Borghild Magni Elsheim, konstituert som dommer i Høyesterett i fire måneder fra slutten av februar.


Powered by Labrador CMS