Asbjørn Dølvik, Hildegunn Alsvik, Ida Røkke, Morten Goller, Ina Ytterstad Bjørnrå, Ingjerd Meling, Martin Hauger og Ingrid Flom.
Asbjørn Dølvik, Hildegunn Alsvik, Ida Røkke, Morten Goller, Ina Ytterstad Bjørnrå, Ingjerd Meling, Martin Hauger og Ingrid Flom.

GRØNNE GREP

Wiersholm, CMS Kluge, BAHR og Glittertind har gått sammen for å gjøre advokatbransjen mer miljøvennlig

Nå håper de at flere firmaer blir med. – Det er viktig at vi som bransje er bevisste på dette; både fordi man prinsipielt bør redusere miljøfotavtrykket så mye som mulig, og fordi bevisstheten smitter over på de ansatte, sier Wiersholm-MP Morten Goller.

Publisert

I 2019 slo folk fra BAHR og CMS Kluge seg sammen for å danne et grønt forum. Målet var å skape et rom hvor advokatfirmaer og andre virksomheter kunne møtes for å utveksle kunnskap og ideer om grønn omstilling på tvers av bransjer. Så traff pandemien og forumet ble liggende brakk, men nå har det fått sin renessanse.

I høst har Wiersholm, CMS Kluge, Glittertind og BAHR gått sammen om å lage arrangementet Grønn uke. De respektive firmaene har hatt ulike dagstemaer gjennom uken, hvor ambisjonen har vært å vekke engasjement og skape bevissthet. Temaene har blitt gjennomført med ulike interne opplegg, som lunsjforedrag.

– Jeg håper vi kan skape en grønn bølge i advokatbransjen, sier BAHR-advokat Martin Hauger.

– Vi synes det er viktig at advokatfirmaene går sammen om å fremme grønne tiltak. På den måten kan vi lære av hverandre, men tanken er også at dette skal spre seg til enda flere virksomheter i bransjen, slik at det i større grad blir et bransjefokus, tilføyer senioradvokat i Glittertind, Ingjerd Meling.

Økende klientpress

Morten Goller, managing partner i Wiersholm, støtter tanken om at firmaene skaper et samarbeidsprosjekt om det grønne skiftet i advokatbransjen.

– Man kan si at det ligger på tre nivåer. Det ene er det vi alle gjør individuelt. Det andre er hva firmaene kan gjøre internt. Det er viktig at vi som bransje er bevisste på dette; både fordi man prinsipielt bør redusere miljøfotavtrykket så mye som mulig, og fordi bevisstheten smitter over på de ansatte, sier Goller.

– Det tredje nivået er rådgivningen mot klientene. Der har vi mye praksis, og gir råd om ESG i full bredde, og mye handler om å sørge for at virksomhetene overholder kravene fra EU. Det er kanskje dette tredje punktet som har den mest direkte effekten, mener han.

ESG er en forkortelse for «environmental, social, and corporate governance». På norsk brukes ofte betegnelsen miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold.

Den nye normen

De siste årene har Wiersholm merket større press fra klientsiden om å være grønne og bærekraftige.

– Ettersom vi driver med miljø- og ESG-rådgivning, er det naturlig for klientene å spørre hvordan tilstanden er hos oss. Bevissthet og egne tiltak blir en forutsetning for å kunne gi råd til denne typen klienter, sier Goller.

Grønne tiltak internt, slik som kildesortering, færre flyreiser og mindre papir, har for flere advokatfirmaer blitt normen. Spørsmålet er hvor veien går videre, og hva som blir advokatenes neste steg mot en mer miljøvennlig bransje.

Interne tiltak spiller en vesentlig rolle, mener Wiersholm-advokat Hildegunn Alsvik.

– Samfunnsansvaret handler mye om å se på seg selv, og å finne ut hva det er man må bidra med. Da vil også rådgivningen vår få en mer helhetlig form, sier hun.

Ifølge BAHR-advokatene Martin Hauger og Ingrid Flom er det viktig at alle firmaer får et bevisst forhold til egne utslippstall.

– Tallenes tale er klar. De forteller oss hvor vi er gode og hvor vi har en jobb å gjøre, sier Flom.

– Bør bidra med timer

Alsvik i Wiersholm påpeker at advokatenes påvirkningskraft er størst når det kommer til rådgivning, men hvordan skal dette kunne måles? Hauger i BAHR har et forslag.

– En ting vi er gode til å måle, er timene våre. To av våre største samarbeidspartnere driver med karbonfangst og havforskning. Der kan vi sette som internt mål at vi skal finne ut hvor mange timer vi bruker på å rådgi om dette, og at dette tallet skal opp. På den måten kan vi vise at rådgivningen øker inn mot miljøorganisasjoner som jobber konkret i felten, sier Hauger.

– Rådgivningen trenger ikke nødvendigvis være helt gratis, men det bør helst være sånn at vi ofrer noe selv. Hvis man fakturerer full pris, tjener man bare masse penger på det. Litt av poenget må være at man bidrar med timene, mener han.

CMS Kluge har allerede et slikt samarbeid med miljøstiftelsen Zero, eksemplifiserer Ina Ytterstad Bjørnrå.

Det er også på tide å se på firmaenes digitale avtrykk, mener Glittertind-partner Asbjørn Dølvik. Selv jobber han i et firma som er heldigitalt, og som kun har én printer på kontoret til ett formål: Fysiske disposisjoner når retten krever det.

Glittertind har siden starten i 2015 markert seg med en grønn profil. Blant annet har de kuttet ut flyreiser for lengst, og nylig røk også alle søppelbøttene på kontorene – slik de allerede har gjort hos CMS Kluge og hos Wiersholm.

– Det digitale avtrykket må også ned. Lagring krever veldig mye, for eksempel. Bare å sende en e-post krever mye strøm. Hvis alle da hadde blitt flinkere til å kommunisere internt på en annen måte enn å sende mail, hadde man plutselig gjort en merkbar forskjell, mener Dølvik.

Vil ikke grønnvaske

At advokatfirmaene går sammen om å gjøre bransjen grønnere, kan være viktig for troverdigheten, tror han.

– Når man gjør tiltak på hver sin tue, kan veien til å skryte av hver minste ting, bli kort. Men når vi samarbeider, blir tiltakene reelle fellesmål, i stedet for en konkurranse. Det gir et mindre preg av grønnvasking, sier Dølvik.

Ifølge Wiersholm, CMS Kluge, Glittertind og BAHR er høstens grønne uke det første av flere arrangementer bransjen vil gå sammen om for å skape en forskjell.

– Denne uka er en tue som ikke kommer til å velte noen lass. Men målet er å være holdningsskapende, for det er holdningene og handlingene resten av året som har betydning. Men denne uka er startskuddet for resten av arbeidet, sier CMS Kluge-advokat Ina Ytterstad Bjørnrå.

Dette kan advokatfirmaer gjøre internt:

 • Opprette en egen grønn gruppe
 • Dobbeltsidig print
 • Heldigital drift
 • Droppe søppelbøtter på kontoret til fordel for kildesortering av avfall
 • Droppe flyreiser på firmaturer
 • Egen sjekkliste med krav til når det er nødvendig med flyreiser
 • Stille miljø- og bærekraftskrav til leverandører
 • Kjøttfrie dager i kantina
 • Rester fra lunsjen som overtidsmat
 • Droppe papp og plast
 • Mindre eller null papirmateriell på arrangementer og møter
 • Tilbud om elsykler og el-sparkesykler til de ansatte
 • Kjøp av karbonkvoter
 • Regulere arealbruk og innetemperatur
 • Gjennomføre tiltak for å miljøsertifisere egne lokaler
 • Oppfordre til å droppe bilen til / fra jobb
 • Kartlegge egne utslippstall
Powered by Labrador CMS