BAHR-bygget er nå miljøsertifisert.

BAHR-bygg best på miljø

BAHRs praktbygg på Tjuvholmen er nå miljøsertifisert på toppnivå. Kantine uten rødt kjøtt, sykkeltransport til møter, registrering av matavfall og mindre papiravfall er blant tiltakene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har sammen jobbet målbevisst og hardt for å redusere vårt klimaavtrykk. Sertifiseringen vi har mottatt viser at vi er på veldig god vei og at vi bidrar med vårt, sier Anne-Sofie Bjørkholt, partner i BAHR.

Advokatbladet møter henne og driftssjef Cathrine Stornæs til en prat om miljøtiltakene i praktbygget.

Anne Sofie Bjørkholt og Cathrine Stornæs foran BAHR-bygget.

Ytterst på Tjuvholmen ligger Tjuvholmen Allé 16. Eiendommen eies av KLP eiendom, og leietaker er advokatfirmaet BAHR. Arkitektperlen kjennetegnes av sin storartede kurvede form og betydelige takhøyde, og er den første eiendommen som har gått gjennom med samtlige BREEAM In-use-sertifikater.

BAHR tok initiativet

Dette er BREEAM IN-Use

BREEAM IN-Use (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) brukes blant annet som et internasjonalt sertifiseringssystem. Ved å la en revisor verifisere miljøytelsen, kan man oppnå et BREEAM In-Use-sertifikat. Disse sertifiseringene forteller noe om hvor klimavennlig et bygg, og bruken av det, er. Sertifiseringene deles ut på tre ulike områder; selve eiendommen, forvaltningen av eiendommen og bruken av denne. BAHR-huset sitter nå med alle 3.

- BAHR tok i 2018 initiativet til sertifiseringen, og ønsket å være med i det omfattende arbeidet sammen med KLP eiendom, forteller driftssjef Cathrine Stornæs til Advokatbladet.

Eiendommen, som i 2016 ble kjøpt av KLP for 772 millioner kroner, disponeres av BAHR i sin helhet med en leieavtale som løper ut i 2031. Sammen har aktørene satt av midler til prosjektet, og samarbeidet bygger på en ambisiøs miljøavtale.

- Arbeidet har vært omfattende og det har krevd betydelig innsats. Vi har lært masse av KLP underveis; BREEAM er et akademisk verktøy, og byggeier har hjulpet oss med å overføre teori til praksis. Dette har vært et godt samarbeid som begge parter har dratt nytte av, sier Bjørkholt.

Partneren peker på at de på ingen måte er «i havn». Forvaltningsverktøyet – BREEAM – er et langsiktig hjelpemiddel.

- Som forvaltningsverktøy legges det opp til et kontinuerlig arbeid. Dette er viktig; vi blir motiverte og tvunget inn i en systematikk for å bli mer bærekraftig, forteller hun.

- Kulturprosjekt

I samtale med partner Bjørkholt og Stornæs, legges det ikke skjul på at miljøarbeidet og sertifiseringen er noe BAHR er stolte over.

- Det er veldig gøy at Tjuvholmen Allé 16 er den første eiendommen som har gått gjennom med alle sertifiseringer. Dette er noe alle ansatte i BAHR verdsetter; det har rett og slett blitt et kulturprosjekt, forteller Bjørkholt.

Miljø er blitt et kulturprosjekt hos BAHR, forteller Bjørkholt.

- Vi ønsker å bidra så mye som mulig til miljøet. Alle i samfunnet har et ansvar, også vi i BAHR. Vi er ingen industribedrift, og vi var på ingen måte noen klimaversting før prosjektstart. Det betyr ikke at vi ikke også har ansvar for å bidra til å begrense miljøavtrykket, forteller partneren.

Bærekraft har i økende grad blitt en sentral suksessfaktor for så vel nasjonale som internasjonale virksomheter, og det er en viktig del av klientrådgivningen. Bjørkholt mener det er viktig at man også selv er engasjert.

- Vi i BAHR mener det er helt avgjørende å bli oppfattet som en troverdig aktør når det gjelder klima og bærekraft, sier hun.

Har gått konkret til verks

I sitt arbeid for å redusere klimagassutslipp, har BAHR gjennomført en rekke tiltak. Avtrykk fra transport, avfall, energiforbruk og mat har blitt utpekt som BAHRs primære utslippskilder. Hovedvekten er derfor blitt lagt her.

- De store grepene ligger i de små endringene. Et godt eksempel er fremstegene i kantinedriften. Her har det vært et betydelig løft, og vi har i dag et stort fokus på varer med lavt karbonavtrykk, samt varer med lav påvirkning på resten av miljøet. Rødt kjøtt kuttet vi ut for tre år siden; de ansatte har ikke engang lagt merke til det, ivrer Bjørkholt.

De store grepene ligger i de små endringene, ifølge Stornæs.

Stornæs skyter inn at de ansatte er storfornøyde med de bærekraftige måltidene. -I 2021 ble vi også nominert til Matprisen for årets storkjøkken. Prisen går til de som utmerker seg med genuin interesse for bærekraft, forteller hun.

Redusert energibruk

Fra prosjektstart i 2018 er energibruken i Tjuvholmen Allé 16 blitt redusert med 500 000 kWh. Hittil i år har BAHR spart omtrent 15% sammenlignet med 2021.

BAHR har dessuten oppfordret alle ansatte til å velge alternativ transport, så vel til og fra, som på jobb.

- Miljø handler også om transport. Alle i BAHR-huset bruker sykkel-tilbudet vårt. Hvis jeg skal i et møte i Bjørvika tar jeg i bruk en av de gode syklene fra sykkelstativet. Her på Tjuvholmen er det dessuten mye gåavstand. Om vi til nød må ta en taxi, så deler vi denne, forteller partneren.

Alle hos BAHR tar sykkelen fatt når de skal komme seg fra A til B.

Stornæs og Bjørkholt presiserer at pandemien har lagt forholdene til rette for videomøter og digitalisering. De par siste årene har selskapet så vidt brukt fly som transportmiddel, og dette vil også være normen fremover, forteller dem.

300 trær spart på 3 år

- Advokatfirmaer er storforbrukere av papir. De siste årene har vi i BAHR heldigvis klart å redusere papirforbruket markant. Dersom vi først skal printe noe, er standardinnstillingene slik at vi printer papiret på begge sider. Alle ansatte oppfordres dessuten til å ikke printe mer enn de må. Fra 2018 til 2021 har vi redusert papirforbruket med 75 %. Regner du om til trær, har vi spart miljøet for om lag 300 trær, forteller Stornæs.

Trefadder

Trefadder tilbyr bedrifter klimakompensering av sine restutslipp gjennom CO2-fangst fra norsk klimaskog. Firmaet har utviklet Norges første kommersielle klimaskog, hvor de i samarbeid med lokale bønder planter skog for et bedre klima og skaper lokale arbeidsplasser.

De trærne som likevel må gå med til papirforbruk og annet klimaforbruk, kompenserer BAHR for gjennom det nylig innledede samarbeidet med aktøren Trefadder, Norges største aktør innenfor karbonfangst. Disse kompenserer for klimagassutslipp ved å bygge norske klimaskoger.

De ansatte har spilt en avgjørende rolle

- Før vi gikk i gang med klimasatsningen merket vi hvor opptatte de yngre ansatte var av miljøet. Engasjementet var stort, og de ansatte var på mange måter de som «kickstartet» prosessen. Det sier seg da seg selv at de har spilt en betydningsfull rolle, forteller Bjørkholt.

BAHR har blant annet en miljøgruppe som arrangerer bærekraftige lunsjer og inviterer foredragsholdere. De ansatte har også spilt en viktig rolle i klimaregnskapet som blir ført av advokatselskapet, der tall på alt fra forbruk av mat til vannforbruk, samles.

- Arbeidstakere ønsker i dag å jobbe på et sted som har de rette verdiene, og de har en sterk ansvarsfølelse. Vi i BAHR ser dette. Vi ønsker også at vårt miljøinitiativ skal smitte over på våre samarbeidspartnere og klienter. Et sunt miljøperspektiv bør integreres på alle samfunnsnivåer, og vi tror at økt fokus og tilrettelegging vil ha positive ringvirkninger, avslutter partneren.

Powered by Labrador CMS