Olle Nohlin er ikke i tvil om at det eksisterer flere bortsilte komplekse saker med feilaktig domfellelse. Lagmannsretten har vurdert samtlige av de 35 postene i bruktbil-saken individuelt, og dommen strekker seg over 63 sider.
Olle Nohlin er ikke i tvil om at det eksisterer flere bortsilte komplekse saker med feilaktig domfellelse. Lagmannsretten har vurdert samtlige av de 35 postene i bruktbil-saken individuelt, og dommen strekker seg over 63 sider.

- Hadde silingen blitt stående i denne saken, hadde vi hatt 26 feilaktige domfellelser

Lagmannsretten silte vekk 26 av 35 tiltalepunkter mot en fengselsdømt bruktbilselger, men Høyesterett ba om full ankebehandling. Nå er mannen frikjent på alle punkter.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken ble en bruktbilselger frikjent for samtlige av de 35 tiltalepunktene mot seg, 33 for bedrageri og to for underslag, av Borgarting lagmannsrett.

I Fredrikstad tingrett ble selgeren dømt til tre år og to måneders fengsel for bedrageri i 2019. Han mistet også retten til å drive næringsvirksomhet.

Da dommen ble anket, silte Borgarting først vekk 26 av de 35 forholdene. Silingen ble tatt til Høyesterett, og etter at landets øverste domstol avgjorde at samtlige tiltalepunkter skulle behandles i ankeforhandling, frifant lagmannsretten tiltalte på alle punkter. Han ble samtidig dømt til å betale åtte erstatningskrav fra fornærmede.

«Det som er spesielt med denne saken er at BORG først silte vekk 26 av 35 forhold og kun ville se på 9. Så opphevet HR silingen og etter gjennomført ankeforhandling ble det frifinnelse på samtlige 35 forhold. Dette viser med all ønskelig tydelighet at siling er en stor fare for rettssikkerheten», skriver Matrix-advokat Olle Nohlin på Facebook etter å ha representert tiltalte i retten.

- Her har altså 35 straffbare forhold blitt slått sammen til én sak. Det stiller enorme krav til ankens kvalitet for at lagmannsretten skal forstå hvor komplekst faktum er. Lagmannsretten har ikke noen kompetanse om bruktbilsalg, og man må starte med det helt grunnleggende. Da blir utfordringen at vi forsvarere ikke får betalt for å skrive en grundig anke som fremhever kompleksiteten over 200 sider. Hadde vi skrevet slike, hadde vi både blitt fattige og latterliggjort - selv om det hadde vært behov for dem, utdyper Nohlin overfor Advokatbladet.

- Siling er livsfarlig for rettssikkerheten

En fullstendig anke som fremmet forståelse for sakens faktum ville krevd et enormt antall timer, ifølge forsvareren.

- All tilgjengelig menneskelig logikk viser at det er en fare for feilaktige dommer i alle komplekse saker. Hvis jeg bruker 200 timer på forberedelse til ankeforhandlingen og lagmannsretten bruker ti timer på silingen, sier det seg selv hvem som kan saken best og hvem som har størst sjanse for misforståelser og feil. Derfor er dette et klart eksempel på at siling er farlig for rettsikkerheten. Man ender med å skrive det man tror er nødvendig i en anke, og så får dette igjen en overfladisk behandling av lagmannsretten. Hadde silingen blitt stående i denne saken, hadde vi hatt 26 feilaktige domfellelser. I stedet har vi ingen, sier han.

Et viktig poeng for Nohlin er at begge lagdommerne var enstemmige om frikjennelse på alle poster. En av meddommerne som tok dissens på enkelte av dem.

- Når lagmannsretten først gjorde jobben, gjorde de den veldig bra, og de har vurdert alle punktene individuelt. Saken viser at man slett ikke burde drive med siling av saker med komplekst faktum, mener han og legger til:

- Det var advokat Ann Helen Aarø som skrev anken til Høyesterett. Jeg hadde aldri klart å skrive den så godt. Hun fortjener anerkjennelse for den vanskeligste delen av jobben, som var å få anken inn til behandling.

69 prosent av ankene til Borgarting nektet fremmet i fjor

I 2020 ble 31 prosent færre straffeanker henvist til Borgarting lagmannsrett, slik Advokatbladet tidligere har skrevet om.

Samtidig ble nesten 69 prosent av ankene nektet fremmet, herav 88,6 prosent saker med strafferamme seks år eller lavere, og 11,4 prosent saker med strafferamme over seks år. Hovedårsak: Økt ankesiling, ifølge domstolens årsrapport.

Fra og med 2020 ble alle anker over dom i straffesaker gjenstand for siling i lagmannsretten - inkludert saker med strafferamme på seks år eller mer.

Powered by Labrador CMS