- Dette gjøres altså utenom den ordinære dispensasjonsordningen, som står på egne ben, sier Jon Wessel-Aas.

Tar 13 saker ut av Høyesterett-aksjonen

- For å ivareta forholdsmessigheten overfor Høyesterett som instans og saksavviklingen der, sier Advokatforeningens leder.

Publisert

Advokatforeningens hovedstyre besluttet søndag kveld å ta tretten av straffesakene som er henvist til behandling i Høyesterett ut av aksjonen. Samtidig er tre nye saker innvilget dispensasjon, slik at totalt 16 saker nå tas ut av aksjonen og dermed kan behandles i Høyesterett.

- Dette har vi i dag meddelt Høyesterett og de advokatene som har sakene. Vi har foretatt et utvalg av sakene som har stått i kø, og besluttet å ta disse sakene ut av aksjonen nå. Dette betyr at Høyesterett da kan beramme disse sakene, og at advokatene som har dem kan godta berammelser, sier Jon Wessel-Aas.

Justitiarius: - Gledelig

Justitiarius Toril Marie Øie setter pris på at domstolen nå igjen kan begynne å behandle straffesaker.

- Det er gledelig at Advokatforeningen er seg sitt ansvar bevisst og nå unntar flere straffesaker fra aksjonen, sier Øie.

Dette er først og fremst viktig for de tiltalte, fornærmede og pårørende som nå raskere kan få satt punktum i sine saker, poengterer hun.

- Rask saksbehandling er en viktig del av god rettspleie. I Høyesterett har vi derfor vært opptatt av å forberede straffesakene som normalt, og vi gjør nå det vi kan for å få berammet sakene så raskt som mulig, sier Øie til Advokatbladet.

Aksjonskomitéen i møte med Advokatforeningens hovedstyre da aksjonen ble besluttet i november i fjor.

- Har kunnet søke dispensasjon

Advokatforeningen har hele tiden vurdert aksjonens forholdsmessighet opp mot den enkelte siktede i hver enkelt straffesak, understreker Jon Wessel-Aas.

- Der har vi aldri vært i tvil om at den som er best egnet til å vurdere dette, er advokatene til de siktede. Hvis de har sett at det er et stort problem at en sak blir utsatt, så har de kunnet søke om dispensasjon, og så har dispensasjonsutvalget raskt tatt stilling til søknaden, forteller Wessel-Aas.

I beslutningen om å trekke tretten saker fra aksjonen, har Advokatforeningen også hatt for øye at det nå er blitt et stort antall saker som er rammet av aksjonen.

- Saksavviklingen skal ikke ramme uforholdsmessig

- Nå nærmer det seg tretti saker som er henvist til behandling i den perioden aksjonen har vart. Derfor er forholdsmessigheten også til Høyesterett selv blitt et moment. Saksavviklingen i Høyesterett skal ikke ramme domstolen på en uforholdsmessig måte.

- Den siste tiden har vi sett at det er henvist flere og flere straffesaker, og ennå er det ingen løsning på aksjonen. Derfor har vi foretatt en grovsortering basert på de sakene som fremstod for oss som de som var mest naturlig å slippe gjennom, og der vi ser at dette kan være en fordel for de siktede, selv om vi ikke har fått beskjed om at de har hatt en uforholdsmessig belastning, sier Wessel-Aas.

- Er dette en innrømmelse av at aksjonen har gått for langt?

- Nei, vi har hele tiden hatt en dispensasjonsordning med spesielt fokus på den siktede.

Disse sakene er nå tatt ut av aksjonen.

Nr. Sak Advokat Saksnummer
1.Om det er en saksbehandlingsfeil at lagmannsrettens domsgrunner ligner for mye på tingrettens.Anders Morten Brosveet, Kim Ellertsen, Bernt Heiberg21-135961STR-HRET
2.Om felling av fjellrev var grovt uaktsomt.John Christian Elden21-155063STR-HRET
3.Om det er en ubetinget opphevelsesgrunn at en meddommer ikke var valgt av riktig organ i kommunen."Anders Morten Brosveet21-158210STR-HRET
4.Om kontradiksjon og klausulering i forbindelse med tilrettelagt avhør.John Christian Elden21-158435STR-HRET
5.Ordensforstyrrelse og ikke etterkommet pålegg fra politiet under demonstrasjon. Forholdet til ytrings - og forsamlingsfriheten.Aurora Geelmeyden21-162994STR-HRET
6.Om betydningen av forespeilet straff i forelegget ved straffutmålingen for overtredelser av veitrafikklovgivningen.Bendik Falch-Koslung21-163525STR-HRET
7.Om forholdsmessigheten av oppholdsforbud med elektronisk kontroll.Arild Dyngeland21-175117STR-HRET
8.Om straffutmåling ved befatning med oksykodon.Marius Dietrichson21-177317STR-HRET
9.Om e-poster med truende innhold til Slottets postmottak kan sies å «volde fare» for at Kongen påvirkes i sin virksomhetJohn Christian Elden21-182690STR-HRET
10.Om en overtredelse av forbud mot seksuell omgang med dyr er grov. Straffutmåling.Ola Storrvik21-183545STR-HRET
11.Om inndragning av arbeidsinntekt og trygdeytelser ved domfellelse for uriktig forklaring ved søknad om asyl mv.Knut Henning Larsen21-183569STR-HRET
12.Om straffutmåling ved grov omsorgsunndragelse. Straffeloven § 261.John Christian Elden22-000341STR-HRET
13.Om straffutmåling ved befatning med amfetaminbase.Brynjulf Risnes22-010339STR-HRET

Kilde: Advokatforeningen

Powered by Labrador CMS