Politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen.
Politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen.

Advokatstreiken får støtte fra medie-topper og sorenskriveren i Oslo

- Når jeg skal ha elektriker hjemme, må jeg betale mer i timen enn det advokatene på offentlig salærsats får, sier Yngve Svendsen i Oslo tingrett. Også Aftenpostens Harald Stanghelle og Dagbladets Marie Simonsen har sympati for streiken.

Publisert Sist oppdatert

Mandag kveld ble det kjent at Advokatforeningen iverksetter streik i Høyesterett, som reaksjon på den marginale økningen av rettshjelpssatsen i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022 som ble lagt frem samme dag.

Dette har ført til reaksjoner fra flere hold, og mange har erklært støtte til Advokatforeningens krav om en bærekraftig rettshjelpssats.

På Facebook gikk politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen, ut med en klar tale til politikerne:

– Dette er en forsømmelse som rammer de aller svakeste og fattigste. Typisk ikke en sak som sanker stemmer, men som handler om noe av det mest grunnleggende i en liberal rettsstat, likhet for loven.

Dagbladet: - Det haster

Også i slutten av oktober erklærte Dagbladet sin støtte til advokatene.

Med tittelen «En rettsstat i krise», skrev avisen på lederplass at «likhet for loven burde være en fanesak for Støres regjering», og at «det å imøtekomme advokatenes legitime krav, bør være en prioritet allerede i neste års budsjett. Det haster.»

Også Aftenposten-kommentator Harald Stanghelle har sympati for streiken.

Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle mener advokatene som jobber på offentlig salærsats er de vikigste.
Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle mener advokatene som jobber på offentlig salærsats er de vikigste.

- Det å ha gode advokater som tar forsvarskampen i retten er helt avgjørende for rettssikkerheten. Det finnes ingen yrkesgruppe der forskjellen mellom dem som tjener skamløst godt og dem som tjener mye mindre enn de burde, er så stor som blant advokatene, sier Stanghelle til Advokatbladet.

- Tar det tyngste ansvaret

– De advokatene som tar det tyngste ansvaret er de som kjemper for de små klientene i retten. Det er også de som er dårligst betalt. Derfor kan dette på noe lengre sikt henge sammen med hva slags kvalitet vi får på forsvarergjerningen, sier han.

– Det er avgjørende viktig at også den delen av advokatstanden som jobber med offentliges regning blir skikkelig betalt. De som jobber i de største firmaene med ubegrenset med penger greier seg usedvanlig godt. Men vi snakker her om en mye viktigere del av advokatstanden, som mener det å gi Advokatforeningen forhandlingsrett kan være en løsning.

- Men det avgjørende for rettsikkerheten er at man ser betydningen av å løfte en gruppe advokater som virkelig trengs å løftes, sier Stanghelle.

Lavere timespris enn elektrikere

Sorenskriver i Oslo tingrett, Yngve Svendsen opplyser at han støtter Advokatforeningens krav om økning av den offentlige salærsatsen.

– Det er viktig at salærsatsen økes med jevnlige mellomrom, slik at den ikke igjen kommer på etterskudd, sier Oslo tingretts Yngve Svendsen til Advokatbladet.
– Det er viktig at salærsatsen økes med jevnlige mellomrom, slik at den ikke igjen kommer på etterskudd, sier Oslo tingretts Yngve Svendsen til Advokatbladet.

- Gode advokater er viktig for rettssikkerheten og for å sikre likhet for loven. Rettshjelpssatsen har over flere år ikke fulgt med den generelle lønnsutviklingen i samfunnet, sier Svendsen, og eksemplifiserer;

– Når jeg skal ha elektriker hjemme må jeg betale mer i timen enn det advokatene på offentlig salærsats får. Hvis det ikke blir gjort noe med dette er jeg redd en del flinke advokater ikke vil ta disse sakene i fremtiden. Dette er svært viktige saker for dem det gjelder, og det er viktig for samfunnet at alle skal kunne få hjelp av flinke advokater, ikke bare de som har råd til det, sier Svendsen.

Faste forsvarere og bistandsadvokater stiller seg bak

I forrige uke gikk Domstoladministrasjonen ut med en støtteerklæring til advokatene salær-krav.

«Salærsatsen bør løftes betydelig, og deretter årlig justeres i tråd med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Det er uheldig om salærene over tid blir en salderingspost som til slutt rammer klientene», sa direktør Sven Martin Urke på vegne av DA.

Nå har også samtlige av de faste forsvarerne og bistandsadvokatene knyttet til Sør-Rogaland tingrett vist sin støtte til den varslede streiken, melder Stavanger Aftenblad.

– Jeg støtter advokatene i deres krav. Den offentlige salærsatsen er for lav. Gapet mellom offentlige og private satser har blitt for stort. Faren er at flere og flere vil søke seg over til andre saksområder med private satser. Rett og slett fordi det er mye bedre betalt, sier sorenskriver Marianne A. Svensen til avisen.

Utover støtten i kravene, understreker hun overfor avisen at hun ikke ønsker hun å mene noe om selve aksjonsformen.

I en tekstmelding til Stavanger Aftenblad, velger politiinspektør Kristin Nord-Varhaug, som er leder av fellesenhet for påtale i Sør-Vest politidistrikt, å slutte seg til advokatenes syn på den offentlige salærsatsen: «Fri rettshjelp er en statlig rettsikkerhetsgaranti og ordningen må sikre at de mest sårbare i samfunnet blir omfattet av ordningen», skriver hun.

Powered by Labrador CMS