Risikoen for feil øker, advarer de fire store revisjonsselskapene.

Frykter rådgivnings-begrensninger i revisjon

De fire advokatselskapene til PwC, Deloitte, KPMG og Ernst & Young advarer om at en ny bestemmelse i advokatloven vil føre til dårligere rådgivning og tap for staten.

Publisert Sist oppdatert

«Advokatvirksomhet på vegne av et advokatforetak kan bare utøves av advokater eller av en advokatfullmektig på vegne av en advokat», heter det i lovforslaget § 20 annet ledd.

De fire advokatforetakene knyttet til de fire store revisjonsselskapene har avgitt en felles høringsuttalelse til advokatloven.

Da Stortingets justiskomité nylig inviterte til åpen høring om advokatloven, møtte advokat og partner Per Oskar Tobiassen fra Ernst & Young Advokatselskap på vegne av de fire.

Per Oskar Tobiassen er partner i Ernst & Young.

– Proposisjonen fokuserer på verdien av sammensatte tjenester. Dette eksemplifiseres i forarbeidene med at et advokatkontor som driver med entrepriserett, bør kunne ansette arkitekter, ingeniører, og så videre. Men det virker som forarbeidene legger til grunn at disse tjenestene er helt adskilte, men det er de ikke. Når arkitekten bistår med plan- og bygningsloven, sender søknader og er i dialog med kommunen, så tenderer han mot å levere rettsråd, sa Tobiassen.

- Juss, økonomi og det skattetekniske

– Dette eksemplet er svært parallelt til den virksomheten vi driver i våre advokatforetak. Skatt og avgift er sentrale rettsområder for oss, og dette er sammenblandet av dels juss, dels økonomi, men også det rent skattetekniske, fortsatte Tobiassen.

- Våre ansatte og den kompetansen vi har, er et speilbilde av hvordan kompetansen er satt sammen hos Skatteetaten, i Finansdepartementet og hos Skattedirektoratet. De klarer ikke å oppfylle sin rolle, med mindre de jobber sammen. På tilsvarende måte må vi også kunne jobbe sammen for å levere de helhetlige tjenestene i team, sa Tobiassen.

Hvis advokatforetakene ikke får fortsette som i dag, vil klientene komme dårligere ut, og få dårligere bistand, påpekte han.

– Også staten vil komme dårligere ut, for risikoen for feil skattlegging og skatteligning øker, når rådene blir dårlige, sa Tobiassen.

Rammer rettshjelpere også

Innstramningen vil også ha personlige konsekvenser, understrekte han.

– Vi har sytti rettshjelpere som da må slutte i våre advokatforetak. Problemet kan løses ved at komiteen gir en presiserende kommentar i innstillingen, og forskriftskompetanse til departementet.

Han ba også om en overgangsordning.

– Våre rettshjelpere vil faktisk miste sin jobb, med mindre dere gir overgangsregler som innebærer at de kan fortsette med sin autorisasjon inntil de slutter å jobbe i foretaket.

Også Advokatforeningen ba om en overgangsordning.

Justiskomiteen skal avgi sin innstilling om advokatloven senest 8. mars.

Powered by Labrador CMS