Styreleder Geir Sviggum i Wikborg Rein peker på at eierbegrensninger er sentralt for å bevare advokaters uavhengighet.

Geir Sviggum: - Uavhengighet er en bærebjelke

Wikborg Rein-styreleder Geir Sviggum mener Copenhagen Economics-rapporten fokuserer for ensidig på konkurransesituasjonen i markedet fremfor spørsmålet om advokatenes uavhengighet.

Publisert Sist oppdatert

Konsulentselskapet Copenhagen Economics har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet vurdert to sentrale forslag fra Advokatlovutvalget; å stramme inn reglene for hvem som kan eie advokatselskaper, samt å oppheve dagens rettsrådsmonopol.

– Vi vurderer spørsmålene som reises fra flere synsvinkler, både som jurister og samfunnsaktører generelt, samt som eiere av Norges største advokatfirma. Vi har lest rapporten fra Copenhagen Economics, men har per i dag ikke behandlet denne tilstrekkelig grundig internt til å komme med en fullstendig analyse og uttalelser i relasjon til denne, sier styreleder Geir Sviggum.

Ensidig fokus

Han mener rapporten i sin konklusjon relativt ensidig fokuserer på reglenes effekt på konkurransesituasjon i markedet, samt på reglenes effekt på advokattjenestenes kvalitet.

– Et svært tungtveiende moment er advokaters uavhengighet, som er en bærebjelke i hele vår profesjon. Eierskapsreguleringer er av sentral betydning hva gjelder advokaters reelle uavhengighet, presiserer Sviggum.

Skjermer for konkurranse

Under et foredrag på teknologimessen TechTorget i Oslo tidligere i vinter advarte Thommessens managing partner Sverre Tyrhaug om at eierbegrensningene i den norske advokatbransjen er et gode som fort kan forsvinne.

– Vi skal være glade så lenge det varer. Begrensningene tar av utrolig mye av konkurrenttrykket. Vi må passe på at vi ikke lever i en beskyttet tilværelse, og være forberedt om begrensingene ryker, sa Tyrhaug.

Flodbølge

Han illustrerte endringene som kan komme i advokatbransjen med en flodbølge.

– Jeg aner ikke når endringen vil skje, men det er så mange trender nå, at dette kommer til å treffe oss i årene som kommer, fastslo Tyrhaug.

I flere av de andre store firmaene har de ennå ikke rukket å vurdere rapporten fra Copenhagen Economics.

– Schjødt har ingen spesielle kommentarer i anledning denne saken, opplyser partner Per Ristvedt i Schjødt.

Powered by Labrador CMS