Anders Folkman, Kristine Yrke, Stefan Helberg og Jørund Lægland.

Uenige om monopol er bra eller dårlig

Publisert

Å oppheve rettsråd-monopolet vil gi økt konkurranse som skjerper advokatene, men kan også svekke rettssikkerheten.

Dette mener flere advokater Advokatbladet har snakket med.

– Vi synes det virker fornuftig. Vi håper at Advokatlovutvalget har rett i at dette vil gi rimeligere juridiske tjenester for folk flest, sier Sverre Tyrhaug, managing partner i Thommessen.

Også administrerende direktør Steinar ter Jung i Selmer er positiv.

– Vi ser at publikum kan ha behov for bistand på flere nivåer, og at andre profesjoner kan ha gode forutsetninger for å gi råd på spesielle områder, sier ter Jung.

Advokatlovutvalget peker i forslaget på at en opphevelse av monopolet kan virke prisdempende for advokattjenester. Dette stiller advokat Per Maurset på Stryn i Sogn og Fjordane seg tvilende til.

– En som i dag driver som advokat, kan komme til å levere inn bevillingen sin, og heller drive videre som jurist. Det vil være klart billigere, man slipper forsikringene, og regnskapet blir enklere. Jeg ser for meg at dette kan skje, men om det blir noe stort problem, det vet jeg ikke.

Maurset mener at konsekvensene av å oppheve rettsrådsmonopolet bør utredes nærmere.

– Det er veldig vanskelig å si hvordan dette vil utvikle seg. I det store og hele synes jeg det er mye bra i lovforslaget, og jeg frykter ikke at mindre kontorer i distriktene vil tape i konkurransen, sier Maurset.

Advokat Anders Folkman, Grimstad

– Publikums tilgang til juridisk hjelp vil øke, og med flere aktører må advokatene skjerpe seg på både pris og kvalitet og finne nisjer der vi er best.  Det rettsøkende publikum er nok i stand til å finne kvalitet der den finnes, og advokatbransjen har alltid vært konkurranseutsatt på rådgiving.

Advokat Reidar Blom, Nordfjordeid

– Konkurransen har allerede vist seg på personkunde-markedet med Help forsikring, men antall advokater i vårt distrikt har holdt seg veldig stabilt, selv om folketallet går ned. Folk er mer velstående og samfunnet mer problematisk, og listen for å kjøpe tjenester er lav. Jeg frykter derfor ikke økt konkurranse.

Advokat Jørund Lægland, Eidsvoll 

– Jeg synes det er et paradoks at kvalitetskravene og kravene til etterutdanning på den ene siden er skjerpet de siste årene, mens man på den andre siden vil åpne for at hvem som helst kan gi hva som helst av råd, uten noen form for kvalitetssikring. Men hva det innebærer av egentlig konkurranse, når det kommer til stykket, er jeg jammen usikker på. Jeg tror at erfaringen vil gi advokatene et konkurransefortrinn.

Advokatfullmektig Kristine Yrke, Sandnes

– Jeg synes det bør stilles krav til hvem som skal kunne gi rettsråd, og at dette av hensyn til rettssikkerheten bør forbeholdes advokater. Jeg tror at det vil gå lang tid før det skjer noe merkbart, men at konkurransen nok vil øke med tiden. Å bruke andre enn advokater til typiske advokatoppdrag vil nok sitte langt inne hos mange.

Advokat Stefan Helberg, Bjugn

– Jeg tror at en opphevelse av monopolet kan gå ut over oss allmennpraktikere, samt rettssikkerheten til brukeren.

Sverre Tyrhaug, managing partner i Thommessen

– Vi mener at Advokatlovutvalget endte på rett konklusjon ved å oppheve rettsråd-monopolet, men forbeholder advokater å eie advokatforetak. Dette er også den mest vanlige løsningen internasjonalt.

Dag Sigvart Kaada, managing partner i Schjødt

– Vi er generelt positive både til opphevelsen av rettsråd-monopolet og til prosederende jurister. Som advokatfirma forholder vi oss allerede til et marked hvor det konkurreres på kvalitet og kompetanse.

Steinar ter Jung, administrerende direktør, Selmer

– Det kan nok unntaksvis oppstå uheldige situasjoner ved at det gis rettsråd uten ansvarsforsikring, og etiske utfordringer ved interessekonflikter.

Knut Ekern, partner i PwC

– I dag er det allerede et relativt omfattende unntak fra advokaters rettsråd-monopol. Om rettsråd-monopolet oppheves, får vi samme ordning som i Sverige og Danmark, og man unngår avgrensningsspørsmål.

Kristin Veierød, managing partner i Hjort

– Jeg ser ikke avgjørende hensyn som taler mot at lovgivningen endres slik at enhver kan yte rettsråd. Det er viktig at publikum kan gjøre seg kjent med kompetansen til dem som yter rettsråd.

Anders Folkman, Kristine Yrke, Stefan Helberg og Jørund Lægland.
Powered by Labrador CMS