– Jeg tror det vil ta lang tid å få loven vedtatt, men tør ikke si noe om tidsperspektivet, sier Johan Dolven.

Strammer inn reglene for internadvokater

Forslaget til advokatlov setter en stopper for forsikringsselskapet HELP, slik det er organisert i dag. – Overraskende at en justisminister fra Høyre ikke ser behovet for innovasjon i advokatbransjen, sier Johan Dolven i HELP.

Publisert Sist oppdatert

Johan Dolven, grunnlegger og administrerende direktør i HELP Forsikring, har i en årrekke arbeidet for å endre eierskapsreglene i advokatbransjen. Nå er han skuffet over Høyre-regjeringens proposisjon til ny advokatlov.

Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for internadvokater. Disse skal ikke lenger kunne yte advokatbistand til eksterne som del av arbeidsgiverens forretningskonsept. At banker og forsikringsselskaper kan tilby advokatbistand til eksterne kunder uten at ytelsen er momsbelagt, har skapt en vridning i markedet, påpeker Justisdepartementet.

Selskaper som tilbyr rettshjelpsforsikring, som HELP og IF Skadeforsikring, vil ikke kunne gjøre dette på samme måte som i dag, dersom loven vedtas.

– Regjeringen har ikke tatt innover seg at det er et stort udekket rettshjelpsbehov i befolkningen. Løsningen på dette er ikke å gjøre det vanskeligere og dyrere å få tilgang til advokat, sier Dolven.

Sier både ja og nei

Samtidig som Høyre-regjeringen strammer inn rammene for internadvokater, har partiet vedtatt i sitt partiprogram for neste stortingsperiode å åpne for eksterne eiere, og varslet at et eget lovforslag om dette.

– Vi forventer nå at dette blir fulgt opp, sier Dolven.

Han mener at alle som har behov for advokatbistand vil stå igjen som tapere dersom lovforslaget går gjennom.

– De som vinner, er leserne av Advokatbladet. Dette fordi lovforslaget beskytter advokatstanden, fører til mindre konkurranse, og bevarer ting slik de er. De som taper, er nye aktører som har lyst til å investere i fremtiden, og har ideer om å gå inn i advokatbransjen med nye modeller. De kommer til å bli borte. Jeg vil tro at flere av de nye initiativene i bransjen vi har hørt om i det siste, nå lever i det uvisse.

Likevel fremholder han at selskapet lever godt med forslaget.

– Vi er skuffet, men ser at det i proposisjonen foreslås at det skal være en overgangsordning, slik at vi kan omorganisere oss. Dette får vi bare forholde oss til, sier Dolven.

150 må bytte selskap

I dag er om lag 150 advokater ansatt i HELP Forsikring, som er eid av det tyske forsikringsselskapet Arag. I advokatforetaket HELP-advokatene, som er eid av advokater i selskapet, er det pr. nå ansatt 14 advokater. Det er HELP-advokatene som håndterer mange rettslige prosesser på oppdrag fra HELP Forsikring.

– Hvis loven blir som lovforslaget, vil de 150 advokatene i HELP Forsikring flyttes over til HELP-advokatene. For våre kunder vil dette ha svært liten betydning, men de vil få en kostnadsøkning på om lag fem prosent.

– Prisøkningen vil bli marginal og vil ikke påvirke vår posisjon, men det er synd at advokatbransjen ikke får langsiktige investorer, sier Dolven.

Han mener at momsdiskusjonen er et sidespor, og forklarer at prisen for en typisk HELP-kunde med advokatforsikring vil øke fra 60 til 63 kroner pr. måned på grunn av omleggingen.

Han forventer at lovforslaget vil bli gjenstand for debatt i Stortinget i løpet av høsten.

– Det er flere enn oss som har ønsker om at loven ikke skal bli så konservativ som den nå er. Med advokatloven hadde regjeringen sjansen til å løfte rettssikkerheten for det store flertallet i befolkningen. Muligheten ligger i en lov som kan bane veien for at flere kan tilby trygge, juridiske tjenester, og dermed skape mangfold og konkurranse. Denne muligheten lot regjeringen gå fra seg.

– Jeg vil sende en utfordring til dagens opposisjonspartier. De kan nå vise at de legger større vekt på behovene til det rettssøkende publikum, enn til advokatbransjen, sier han.

Støtte fra LO

At loven åpner for at jurister kan være rettshjelpere, mener han ikke er tilfredsstillende.

– All erfaring viser at befolkningen ønsker bistand fra advokater. Advokattittelen er også blitt løftet opp som publikums kvalitetsgaranti i et potensielt mylder av nye tilbydere.

Blant dem som står på kundelisten til HELP, er medlemmene i LO. I høringsrunden uttrykte LO bekymring for at advokatforsikringen skulle bortfalle.

«HELP Forsikring har bistått våre medlemmer i flere tusen saker de seneste årene. Tilbakemeldingene er at tilfredsheten med ordningen er høy. Videre dekker tilbudet et retthjelpsbehov for privatpersoner som har begrensede muligheter for rettshjelp i det ordinære markedet», skrev daværende LO-leder Gerd Kristiansen.

Powered by Labrador CMS