NOU-en "Advokaten i samfunnet" foreslår at det opprettes en advokatnemnd som skal ivareta Disiplinærnemndens og Advokatbevillingsnemndens oppgaver. Foto: Henrik Evertsson

Advokatforeningen advarer: Økte kostnader vil bli veltet over på klientene

Advokatforeningen mener det vil bli kostbart for advokatene dersom det skal etableres et eget sekretariat for den nye Advokatnemnda.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan skal tilsyns- og disiplinærsystemet for advokater organiseres i fremtiden? Dette spørsmålet behandles nå av Justis- og beredskapsdepartementet som en del av arbeidet med ny advokatlov.

I mai sendte departementet et notat til Advokatforeningen og Tilsynsrådet med det de kalte et «foreløpig retningsvalg» der det foreslås å etablere et Advokattilsyn og en Advokatnemnd.

Advokattilsynet skal ha mange av de oppgavene Tilsynsrådet har i dag, mens Advokatnemnda foreslås å ivareta oppgavene til Disiplinærnemnden og Advokatbevillingsnemnden. Departementet foreslår at Advokatnemnda skal ha et eget sekretariat.

I dag ivaretas Disiplinærnemnden av Advokatforeningens sekretariat.

– Vil bli dyrt

Da denne løsningen ble kjent, gikk tidligere leder av Advokatforeningen, Erik Keiserud, ut og advarte: Tre sekretariater; et for Advokatnemnda - et for Advokattilsynet og et for Advokatforeningen - blir dyrt, sa han, og minnet om at det er advokater som skal betale det hele.

Advokatforeningen er enig:

Det eneste hensiktsmessige og reelle alternativet er at Advokatforeningen ivaretar sekretariatsfunksjonene for Advokatnemnda, mener Advokatforeningen.

I et notat til Justisdepartementet skriver foreningen at organiseringen av Advokatnemnda vil være helt avgjørende for om en reform av tilsyns- og disiplinærsystemet vil være vellykket eller ikke.

«Det er et begrenset antall advokater som skal finansiere tilsyns- og disiplinærorganene. Dette stiller strenge krav til kostnadseffektiviteten i systemet. (…) Velges en modell som krever at sekretariatet har en egen administrasjon, IT-ressurser, personal-/HR-ressurser, økonomipersonell m.v., vil en unødvendig stor andel av advokatenes bidrag gå til kostnader som ikke relaterer seg direkte til tilsyns- og disiplinærarbeidet. (…) I tillegg kommer hensynet til det rettssøkende publikum. Advokatenes økte kostnader til drift vil til syvende og sist bli veltet over på klientene», skriver foreningen i notatet.

- Kan gi gale avgjørelser

Pulverisering av eksisterende miljø kan føre til gale avgjørelser og unødvendige søksmål mot nemnden, advarer foreningen. Ønsket om nærhet til bransjen og økonomiske hensyn er også vektige grunner til å legge nemndas sekretariatsfunksjoner til Advokatforeningen, påpekes det.

«Etter Advokatforeningens syn er kostnadene ved etablering og drift av et nytt, separat organ for ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen til Advokatnemnda et forhold som alene må føre til at en slik nyetablering anses utelukket.»

Det er ventet at forslaget til ny advokatlov trolig vil legges frem som en proposisjon til Stortinget våren 2021, altså om tre og et halvt år.

Powered by Labrador CMS