Høyesterettsdommer Bergljot Webster er leder i Advokatlovutvalget. Det skal legge frem sitt forslag til ny advokatlov innen 2.mars 2015.

Begreps-trøbbel for advokatlov

Publisert

Begrepet "rettspolitikk" skaper trøbbel for Advokatlovutvalget.

Advokatlovutvalget har ennå ikke tatt stilling til hvordan det ønsker å avgrense Advokatsamfunnets rettspolitiske virksomhet. Leder i advokatlovutvalget, Bergljot Webster, har tidligere signalisert at hun ønsker å droppe ordet «rettspolitikk» i lovforslaget.

­– Jeg har foreslått for utvalget å erstatte ordet rettspolitikk i forslaget, fordi det ble oppfattet mer vidtgående enn vi hadde ment. Men den endelige ordlyden på dette punktet er ikke klar ennå, sier Bergljot Webster.

I formålsparagrafen til Advokatsamfundet i Danmark heter det at det «skal virke til rettssamfunnets beste». Webster vil ikke svare konkret på om vi kan vente oss en tilsvarende formulering her hjemme.

– Vi vurderer selvfølgelig alle innspill vi har fått på dette. Om det blir behov for å avgrense mellom det «å virke for rettssamfunnets beste» og å bedrive «rettspolitikk» gjenstår å se. Hvis begrepet rettspolitikk utgår, så slipper vi akkurat det problemet, sier Webster.

Hun forteller at utvalget har fått mange nyttige innspill.

– Det har også vært positivt å få til dels omfattende og grundige innspill fra andre interesserte som har satt seg godt inn i utkastet, sier hun.

Forslaget og drøftelser skal ferdigstilles innen jul, forteller hun.

– Etter jul blir det i hovedsak bare tid til korrektur og trykking, men vi har planlagt ett utvalgsmøte, for å kunne få på plass eventuelle siste finjusteringer, sier Webster.

Powered by Labrador CMS