Mia Edwall Insulander er generalsekretær i Sveriges Advokatsamfund.
Mia Edwall Insulander er generalsekretær i Sveriges Advokatsamfund.

Sveriges Advokatsamfund varsler søksmål mot Advokatguiden.se

Mener at nettstedet bryter opphavsretten og markedsføringsloven. Styreleder i selskapet, norske Erling Løken Andersen, sier han tar søksmålsvarselet med «stoisk ro».

Publisert

Sveriges Advokatsamfund varsler i en pressemelding om at den reiser søksmål mot Advokatguiden.se for brudd på opphavsretten til advokatsamfunnets database over svenske advokater, samt for villedende markedsføring.

Advokatsamfunnet mener Advokatguiden.se - som er en del av selskapet The Lawyer Guide, som står bak Advokatguiden i Norge, Danmark, Sveits og Nederland i tillegg til Sverige - har brutt flere bestemmelser i svensk lovgivning.

Kort fortalt hevdes det følgende:

  • At Advokatguiden.se inneholder feilaktige opplysninger om advokater.
  • At Advokatguiden.se ikke har rett til å gjengi den store mengden opplysninger om advokater og jurister som er hentet fra Advokatsamfundets database.
  • At Advokatguiden.se feilaktig hevder å ha «den mest komplette basen over advokater i Sverige».
  • At Advokatguiden.se «gir inntrykk av at det eksisterer et samarbeid mellom Advokatguiden og advokatene som er listet på Advokatguiden.se».

- Ble nektet tilgang til databasen

Advokatguiden.no ble etablert av jurist og gründer Erling Løken Andersen i 2020 her i Norge. I begynnelsen av 2021 skal Andersen, ifølge Sverige Advokatsamfund, ha tatt kontakt med dem for å få tilgang til organisasjonens database over svenske advokater, men fikk nei.

Advokatsamfundet mener at databasen er beskyttet etter åndsverksloven, og at en bruk av den ville utgjøre en krenkelse av organisasjonens rettigheter.

Her i Norge er situasjonen en annen: Da Advokatguiden.no ble opprettet, opplyste Tilsynsrådet for advokatvirksomhet at Offentleglova ikke gir grunnlag for å nekte Advokatguiden.no innsyn i Tilsynsrådets register over landets praktiserende advokater og rettshjelpere.

Erling Løken Andersen er styreleder i Advokatguiden.
Erling Løken Andersen er styreleder i Advokatguiden.

- Lister ut tidligere medlemmer

«Selskapet har tidligere bedt om tilgang til og bruk av Advokatforeningens database med register over svenske advokater. Advokatforeningen har avslått denne anmodningen da advokatguiden.se etter åndsverkloven ikke har rett til å gjengi opplysningene om advokater og advokatfullmektiger som er hentet fra Advokatforeningens registerdatabase. I tillegg inneholder nettsiden uriktig og villedende informasjon på flere måter», skriver Sveriges Advokatsamfund.

I Sverige er det obligatorisk for alle advokater å være medlemmer av Advokatsamfundet. Dersom man slutter som advokat, kan man ikke lenger være medlem. Men Advokatguiden.se har listet ut flere personer som advokater, som tidligere har gått ut av organisasjonen, hevder Advokatsamfundet.

Mener tilbud omfattes av taushetsplikten

Det anklager også Advokatguiden.se for å gi inntrykk av at advokatene som er listet ut på nettstedet, samarbeider med det.

«Dette kommer til uttrykk ved at nettsiden inviterer potensielle klienter til å sende informasjon om hva de trenger juridisk hjelp til, slik at denne informasjonen så videresendes for å motta «tilbud» fra ulike advokater. Advokatsamfundet tar dette på alvor, da slik informasjon fra klienter typisk er omfattet av advokaters taushetsplikt og ikke skal gis til og videreformidles av Advokatguiden», skriver Advokatsamfundet.

Det svenske advokatsamfunnet vil nå be Patent- og markedsdomstolen om å avgjøre tvistespørsmålene.

- Opererer i åpent og deregulert marked

Advokatsamfundet skriver at søksmålsvarselet ikke handler om en motvilje mot transparens, eller mot at det rettes fokus mot advokaters kompetanse, virksomhet og prissetting.

«Svenske advokater opererer allerede i et åpent og deregulert marked for juridiske tjenester, med verken advokatmonopol eller tvangsrepresentasjon i rettssaker og andre rettssaker. Advokatsamfundet har derfor naturlig nok ingen interesse i å motsette seg korrekt og tilgjengelig informasjon om advokater eller på annen måte virke konkurransehindrende», skriver samfundet.

Men markedsføring av advokater og opplysninger om den beskyttede yrkestittelen skal imidlertid være korrekt i alle ledd, påpekes det.

«Problemet er nettopp at informasjonen som advokatguiden.se gir verken er nøyaktig, nøytral eller oppdatert, og den er også i mange tilfeller misvisende.»

Advokatguiden: - Trist at de gjør en innovativ utfordrer til fiende

Erling Løken Andersen er styreleder i Advokatguiden, og forteller at han foreløpig ikke har sett noe til stevningen.

- Advokatsamfundet i Sverige gikk hardt ut i media i november 2021 og opplyste at de hadde politianmeldt Advokatguiden. Senere viste det seg at dette ikke stemte - det ble aldri inngitt noen politianmeldelse. Nå skal de visstnok saksøke oss, uten at vi har fått noen stevning. Det står de selvfølgelig fritt til å gjøre, men vi syntes det mest av alt er trist at en stor og mektig bransjeorganisasjon som Advokatsamfundet velger å gjøre seg til fiende av en innovativ, liten utfordrer, sier Andersen.

- Vi tar selvfølgelig den potensielle stevningen med stoisk ro. Siden vi startet Advokatguiden i 2020 har vi blitt hetset, truet med politianmeldelser og stevninger, uten at noe noen gang er ført frem. Disrupsjon er aldri støyfritt, men det tvinger frem bedre løsninger. Vi ser frem til å samarbeide med de delene av den svenske advokatbransjen som ønsker innovasjon velkommen, sier han.

Powered by Labrador CMS