– Studiekolleger kan bli klienter, og for advokater som kommer oppover er det lurt å være bevisst på dette, uten å overdrive, sier Wiersholm-partner Atle Gabrielsen (t.h.). Her med advokatfullmektig Kristin Tandy og fast advokat Jørgen Barkvoll.

- Jeg forventer en interesse – og et ønske om å lære enda mer

For å lære advokatrollen kurses nyansatte i Wiersholm i alt fra forhandlingsteknikk til finans, kommunikasjon og coaching før første rettssak. De unge verdsetter at de ikke detaljstyres på alt.

Publisert

Kristin Tandy og Jørgen Barkvoll er henholdsvis fullmektig og fast advokat i Wiersholms bank og finans-avdeling. Begge har partner Atle Gabrielsen som sin hoved-prinsipal.

– Når man hører ordet «prinsipal», går tankene gjerne til den gamle advokaten som hadde én fullmektig som fulgte prinsipalen gjennom hele karrieren, til de ble kontorfeller. Vi er ganske langt fra dette nå, i hvert fall i de største advokatfirmaene, sier Gabrielsen.

– Før var det nok mye mer vanlig at fullmektigen bare satte i gang, og selv fant ut hvordan oppgavene skulle løses - uten å forstyrre prinsipalen. I dag er vi en bevisst kunnskapsbedrift med flinke og uredde unge medarbeidere som har lyst til å lære. Og alt som har med personal og HR å gjøre, er mye mer velutviklet nå enn for tjue år siden.

– Vær nysgjerrig

Som prinsipal har han hovedansvaret for fire ansatte. Men også Wiersholms HR-avdeling og andre senioradvokater deltar i opplæringen, og bidrar til å hjelpe advokatfullmektigene på vei.

Som advokat innen bank og finans går han ikke i retten. Oppfølgingen av fullmektigene på dette punktet gjøres derfor av firmaets prosedyreadvokater.

– For meg som prinsipal er det en trygghet å kunne lene meg på kolleger med spisskompetanse på prosedyre, sier Gabrielsen.

Han mener det aller viktigste advokatfullmektiger kan bidra med inn i teamene, er en oppriktig nysgjerrighet.

– Alle som starter hos oss, er kjempeflinke og sitter på ferskere juridisk kunnskap enn meg. For dem handler det om å lære mer om hvordan advokatvirkeligheten fungerer. Jeg forventer en interesse – og et ønske om å lære enda mer.

– Still spørsmål

– For oss som jobber innen bank og finans, handler jobben i stor grad om hva som er praksis i markedet, og om å lese og tolke komplekse engelskspråklige avtaler, gjerne på et par hundre sider. Man kan ikke vite alt fra dag én. Fullmektigene begynner gjerne med en periode der de må forholde seg til litt enklere oppgaver. For å lykkes handler det om å ta små steg til å begynne med, for så - sakte, men sikkert – å forstå dokumentene.

Jørgen Barkvoll begynte som fast advokat i Wiersholm tidligere i år etter å ha startet karrieren i Selmer. Han setter pris på å få mye ansvar i sin advokatrolle.

– Det er viktig at man ikke føler at man er til bry, og at det er mulig å stille spørsmål, fra de helt enkle til mer kompliserte, og at partnerne faktisk setter av tid til å svare på disse. Dette fagfeltet er praksisdrevet, og det er mye nytt som skal læres, sier han.

Vil sette avtrykk

Han vektlegger viktigheten av å sette sitt preg på sakene, og ikke bli detaljstyrt på alt.

– Da lærer jeg også mest. Når jeg opplever at det er mitt produkt jeg leverer til klienten, opplever jeg også mestring, sier Barkvoll.

Til tross for at heller ikke han kommer til å gå mye i retten i fremtiden, ville han ikke vært prosedyreerfaringen foruten.

– Jeg tok spesialisering innen finansering, og det har lenge vært ganske klart at det var det jeg ville jobbe med. Likevel var det en interessant og utviklende utfordring å prosedere saker i retten, sier Barkvoll.

Også advokatfullmektig og kollega Kristin Tandy peker på at ordningen med obligatoriske rettssaker gir stor breddekunnskap.

– Og man lærer ulike ting av de forskjellige partnerne. Jeg hadde et trainee-opphold under studiene, og også det ga verdifull kompetanse og bidro til å forberede meg på arbeidslivet. Selv om studiet jeg gikk på i Tromsø har obligatorisk praksis, hadde det vært en fordel om studiene var noe mer rettet inn mot jobben som advokat. Særlig kunne jeg ønsket meg flere fag på engelsk, sier Tandy.

Slik er opplæringsløpet i Wiersholm

  • Alle nyansatte tar del i en generell og en spesifikk opplæring som en del av Wiersholmskolen.
  • Den generelle delen legger til rette for at man blir kjent med systemer og rutiner, og har størst hovedvekt tidlig i ansettelsesperioden, med repetisjoner gjennom året. I tillegg er det etablert en intern, digital ressursbank med tips og råd for de ulike systemene.
  • Den spesifikke opplæringen omhandler advokatrollen og utvikling av rollen over tid.
  • Ansatte og partnere er aktive i faggrupper. Hver faggruppe jobber sammen for å utvikle fagkompetansen.
  • · Det tilbys årlige kurs for å gi kompetanse til advokatrollen, for eksempel om prosjektledelse, finans, kommunikasjon, forhandlingsteknikk, coaching før første rettssak og presentasjonsteknikk.
  • Egne kurs ved opprykk.
  • Årlig fagdag eller faguke for å videreutvikle alle ansatte.
  • De fleste aktivitetene koordineres sentralt fra HR, mens utvikling av fagkompetanse koordineres på faggruppenivå.

Kilde: Wiersholm

Endret opplæringen

Koronapandemien har gjort at coachingen av de ansatte må skje på en litt annen måte, forklarer partner Gabrielsen.

– Helt i starten ble det stille, og da er det tyngre å følge opp ansatte hjemmefra. Men når vi har mye å gjøre, som vi heldigvis raskt fikk – er det mye som går litt av seg selv. Fra mitt ståsted har det fungert overraskende greit, selv om man selvfølgelig savner den uformelle praten som kan tas på impuls innimellom alt annet. Vi følger nå opp de ansatte på en litt annen måte enn før, med mer jevnlige digitale møter der vi forsøker å kartlegge den enkeltes kapasitet.

Han utelukker ikke at flere erfaringer fra opplæringen på hjemmekontor vil bli videreført i en normalsituasjon. Partnerrollen er ganske annerledes i dag enn det den var for flere å siden. Det stiller helt andre krav til ledelse, salg og markedsføring, påpeker partneren.

– Det handler om å være nysgjerrig og interessert i klientene, hyggelig med omgivelsene og å følge opp relasjonene sine. Men den aller viktigste markedsføringen skjer ved at man gjør en god jobb for klientene, sier Gabrielsen.

Powered by Labrador CMS