31. mai 2018 vedtok representantskapet i Advokatforeningen det som nå heter punkt 1.4 om advokatenes relasjon til menneskerettighetene. I den står det at:

«En advokat skal ikke gi råd som advokaten forstår eller må forstå vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette. Med menneskerettigheter menes det samme som i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.»

Vil klargjøre etisk ansvar

Regelendringen kommer etter anbefaling fra et ad hoc-utvalg, som tidligere i år lagde en veiledning for advokater om næringsliv og menneskerettigheter. Det var også utvalget som foreslo at det burde innlemmes en regel om menneskerettigheter i Regler for god advokatskikk (RGA).

Utvalget mener den nye regelen klargjør advokatenes etiske ansvar for å vurdere risikoen for menneskerettighetsbrudd ved sin virksomhet, skriver Advokatforeningen på sine nettsider.

Debatt i representantskapet

Brødene Hallvard og Brynjar Østgård var negative til å innføre et nytt punkt om menneskerettigheter i RGA, men fikk ikke gjennomslag.

<html><head></head><body> Advokat Frode Elgesem ledet ad hoc-utvalget som lagde veiledningen for advokater om næringsliv og menneskerettigheter.</body></html>
Advokat Frode Elgesem ledet ad hoc-utvalget som lagde veiledningen for advokater om næringsliv og menneskerettigheter.

– Ordlyden som foreslås er ekstremt vid, og har ingen begrensninger. Det er prinsipielt underlig og etter mitt syn uakseptabelt at rettslig rådgivning skal få yrkesmessige konsekvenser så lenge vi holder oss innenfor norsk lov, sa Hovedstyre-medlem, Hallvard Østgård, og fortsatte:

– Vi har i de advokatetiske kravene i dag krav til etisk rådgivning, så dette blir en utvidelse.

– Min klare anbefaling er å vedta forslaget slik det står, svarte leder for Advokatforeningen, Jens Johan Hjort.

Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer.

– Passer advokatrollen godt

Den nye regelen er en presisering av punkt 1.2 som sier at advokater skal «fremme rett og hindre urett».

Det var advokat Frode Elgesem, leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, som ledet ad hoc-utvalget bak veiledningen for advokater om næringsliv og menneskerettigheter. Han skriver i et debattinnlegg til Advokatbladet at den nye regel passer advokatrollen godt.

– Den nye regelen innebærer at advokatene må være aktsomme når det gjelder menneskerettskonsekvensene av sine råd og dermed bidra til å øke respekten for menneskerettighetene i næringslivet, skriver han.

Endringen gjelder for Advokatforeningens medlemmer, men er ennå ikke tatt inn i Advokatforskriften.