Brynjulf Risnes har tidligere arbeidet som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og snakker flytende russisk og har ført flere saker med tilknytning til Russland og den tidligere sovjetunionen.

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg:
- Må stanse den rettslige trakasseringen av advokat Ivan Pavlov og Team-29

Flere internasjonale organisasjoner har signert et felles opprop mot russiske myndigheter.

Publisert

Sammen med en rekke organisasjoner har Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg signert et felles opprop mot russiske myndigheter etter at menneskerettighetsadvokat Ivan Pavlov ble arrest, ransaket og avhørt.

Pavlov er også direktør for Team-29, en gruppe som består av advokater og journalister, som siden 2015 jobbet for økt åpenhet rundt informasjon fra myndigheter. Gruppen jobber også med å yte rettshjelp, og har arbeidet med en rekke sensitive og høyprofilerte saker arkivert av Federal Security Service (FSB).

- Ivan Pavlov er en uavhengig og frittalende advokat som påtar seg mange politiske saker. Myndighetene har nå tatt Pavlov på det de mener er en formalfeil. Det som er bekymringsfullt er hvor hardt myndighetene har gått til verks mot ham, og at myndighetene bruker metoder mot advokater man ikke har sett før i Russland, sier Russland-ekspert og Matrix-advokat, Brynjulf Risnes til Advokatbladet.

Sammen med Menneskerettighetsutvalget, Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH), European Criminal Bar Association (ECBA) og Det svenske advokatsamfund stiller han seg bak uttalelsen.

- En test av respekten for advokaters uavhengighet

«Den 26. april avholdt byretten i Moskva et rettsmøte i et søksmål for å utpeke russisk opposisjonsleder Alexey Navalnys politiske og anti-korrupsjonsorganisasjoner som ulovlige ekstremistgrupper. Team-29 kunngjorde at de ville representere organisasjonen Anti-Corruption Foundation til fengslede Kreml-kritiker Alexey Navalny.

Fire dager senere, 30. april, ble Pavlovs hotellrom gjennomsøkt av FSB-offiserer, og han ble arrestert og avhørt. Det ble også ransaket i Team-29-lokalene og Pavlovs bolig. Han er siktet for utlevering av dataene fra en foreløpig etterforskning knyttet til sitt klientoppdrag for den tidligere journalisten Ivan Safronov, som er anklaget for høyforræderi», heter det i uttalelsen.

- Om det var slik at Pavlov har begått formalfeil er det ingen grunn til den typen ransakninger hjemme hos kolleger og slektninger som ble gjort i denne saken. Pavlov har fått unison støtte fra russiske advokater som mener at inngrepene mot ham var et anslag mot russisk advokatstand. Saken med Pavlov er en klar test på om russiske myndigheter vil fortsette å respektere advokaters uavhengighet, fortsetter Risnes.

- Foreløpig er han kun ilagt visse begrensninger i sin virksomhet. Dersom myndighetene går videre og forsøker å tilbakekalle hans advokatbevilling vil man ha krysset en ny grense. Da kan prinsippet om advokaters uavhengighet fra myndighetene være avskaffet for godt. Det er svært bekymringsverdig for Russland som nasjon.

- Oppfordrer til å stanse straffeforfølgelsen og den rettslige trakasseringen

Pavlov risikerer en straff som varierer mellom en bot på 80.000 rubler og tre måneder i fengsel, skriver organisasjonene.

«Inntil nå har russiske advokater stort sett stått fritt til å utøve sine profesjonelle plikter. Arrestasjonen og de rettslige skrittene som er tatt mot Pavlov er imidlertid blant det russiske og internasjonale advokatsamfunnet sett på som en følge av hans profesjonelle representasjon for Navalnys organisasjon.

Uavhengig av spørsmålet om utlevering av data, representerer de ovennevnte rettslige skrittene mot Pavlov og Team-29 et brudd på retten til ytringsfrihet og strafferettslig prosess. Etter vårt syn innebærer arrestasjonen og de rettslige skrittene mot Pavlov også et brudd med advokaters uavhengighet og rettslig trakassering i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen».

Uttalelsen viser videre til FNs grunnleggende prinsipper, og fastslår at en advokat aldri skal hindres i å utføre sine profesjonelle plikter.

«Advokater skal ha frihet til å utøve sitt yrke og lovlig representere sine klienter uten ekstern innblanding og uten å bli identifisert med sine klienter eller deres klienters anliggender.

Vi oppfordrer derfor de russiske myndighetene til å stanse straffeforfølgelsen og den rettslige trakasseringen av Pavlov og Team-29, og til å respektere rettsstaten og advokaters profesjonelle rettigheter og rolle.»

Powered by Labrador CMS