Illustrasjonsfoto/iStock:

Lønnsundersøkelsen 2019:
Ansatte i advokatfirmaer er lønnsvinnerne

Men alle ansattadvokater og fullmektiger har hatt en gjennomsnittlig negativ inflasjonsjustert lønnsutvikling de siste åtte årene på minus 0,5 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Advokatforeningens lønnsundersøkelse for 2019 viser tallene at det altså er ansatte i advokatfirmaer som kommer best ut, og spesielt advokater uteksaminert i 2014.

Disse hadde en nominell reallønnsøkning fra 2018 til 2019 på 77.399 kroner, som tilsvarer 10,4 prosent. Nummer to på topp-listen er advokater som tok eksamen i 2012, med en økning på 8,2 prosent.

Lønnsutviklingen i korte trekk:

Tallene viser nominell lønnsvekst eller reallønnsnedgang.

  • Advokater ansatt i advokatfirmaer hadde en lønnsvekst på 4,5 prosent, i snitt 12.200 kroner, fra 2018 til 2019.
  • Bedriftsadvokater hadde samtidig en lønnsnedgang på minus 0,8 prosent, i snitt 9.700 kroner.
  • Organisasjonsadvokater hadde en lønnsnedgang på minus 4,4 prosent, tilsvarende 45.700 kroner i snitt.
  • Offentlig ansatte advokater hadde en lønnsnedgang på minus 4,2 prosent, eller 38.200 kroner i snitt.

KILDE: Advokatforeningen

Eldre advokater ansatt i advokatfirmaer, derimot, hadde en lønnsnedgang på minus 5,5 prosent, tilsvarende drøye 66.000 kroner.

I snitt vokste lønnen fra 2018 til 2019 for ansatte advokater med 1,3 prosent.

Også advokatfullmektiger i advokatfirmaer hadde en nominell reallønnsøkning på i snitt 0,5 prosent i fjor.

De eldste taper

Også blant bedriftsadvokater, organisasjonsadvokater og offentlig ansatte advokater er det de eldste som trekker gjennomsnittet ned. Bedriftsadvokater som tok eksamen før 1980 hadde en reallønnsnedgang på minus 8,8 prosent.

For organisasjonsadvokater med eksamen på åttitallet var nedgangen minus 14,2 prosent og for offentlig ansatte advokater minus 29,4 prosent.

Lønnsvinnerne her er bedriftsadvokater som tok eksamen i 2012, som opplevde en lønnsvekst på hele 19,2 prosent, og organisasjonsadvokater som tok eksamen i 2010 (+ 10,7 prosent).

Offentlig ansatte advokater opplever nedgang over hele linjen, bare kullene med eksamen fra 2000 til 2004 opplevde en oppgang, men det var bare på snaue 0,3 prosent.

Sett under ett, har alle ansattadvokater og fullmektiger hatt en gjennomsnittlig negativ inflasjonsjustert lønnsutvikling fra de siste åtte årene på minus 0,5 prosent.

Ny jobber lønner seg

Advokatforeningen har også regnet på hva advokater tjener på å bytte jobb, og konkluderer med at det normalt lønner seg.

Snittet for 173 advokatfullmektiger som byttet jobb fra 2018 til 2019 er et reallønnshopp på nærmere femti tusen kroner, eller 5,5 prosent.

Advokatfullmektiger som ble advokater, økte i snitt lønnen med 9 prosent. Advokater som sluttet i bedrift, organisasjon eller det offentlige for å bli advokat i et advokatfirma, økte sin lønn med i snitt 3,7 prosent.

Powered by Labrador CMS