Illustrasjonsfoto: iStock/Hydromet

Mobbing utbredt i advokatbransjen

28 prosent av norske advokater og jurister har blitt mobbet på jobb, og rundt 20 prosent av blitt utsatt for seksuell trakassering.

Publisert Sist oppdatert

En ny rapport fra International Bar Assosciation (IBA) ser nærmere på mobbing og seksuell trakassering blant jurister og advokater verden over.

Nesten 7000 jurister og advokater fra 135 land har deltatt i studien, inkludert 509 fra Norge.

Her hjemme viser tallene at opp mot 28 prosent av juristene og advokatene som har svart på undersøkelsen har blitt utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Rundt 20 prosent har opplevd seksuell trakassering.

- Et holdsningsproblem

Tina Storsletten Nordstrøm, LO-advokat og leder av Advokatforeningens kvinneutvalg, mener dette er høye og urovekkende tall som sier noe om at den juridiske profesjon har et arbeidsmiljøproblem.

- Dette er et holdningsproblem. At så få har sagt i fra om problemene viser at man ikke har kulturer og/eller strukturer for å gjøre det. Dette er et ledelsesproblem, og her må ledelsen både kartlegge omfanget av problemet i egen virksomhet og iverksette tiltak.

- Som et minimum må det være uttalt nulltoleranse og alle må vite hvordan og til hvem de skal varsle dersom de selv opplever mobbing eller trakassering, eller ser andre som opplever dette, sier Nordstrøm til Advokatbladet.

- Jeg vet heller ikke hva som er tallene generelt i arbeidslivet, men jeg synes dette var skummelt høyt, sier Tina Storsletten Nordstrøm. FOTO: Henrik Evertsson

De fleste unnlater å rapportere

Ser man de 135 landene under ett, forteller IBA-undersøkelsen at en av to kvinnelige respondenter har blitt utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Det samme har en av tre menn.

Mens en av tre kvinner har blitt utsatt for seksuell trakassering, er tilsvarende tall for menn en av fjorten.

Samtidig har 57 prosent av alle mobbesakene ikke blitt rapport. Det har heller ikke 75 prosent av hendelsene som involverer seksuell trakassering.

65 prosent av dem som har opplevd mobbing, og 37 prosent av dem som har blitt utsatt for seksuell trakassering, har sagt opp eller vurdert å si opp jobben.

- Dypt skamfullt

Ifølge undersøkelsen er Canada, Australia og Sør-Afrika verstinger når det kommer til mobbing, hvor opp mot 74 prosent forteller at de har blitt utsatt for dette på jobb. Tett på følger USA, Brasil, Storbritannia, Polen og Nigeria.

Når det gjelder seksuell trakassering er det USA, Canada, Australia, Sør-Afrika og Nigeria som kommer dårligst ut, med Sør-Amerika, Sverige og Storbritannia hakk i hæl.

– Det er dypt skamfullt at vår profesjon, som er basert på så høye etiske standarder, er kjent med så dårlig oppførsel på arbeidsplassen. Advokatforeninger, advokatsamfunn og advokatfirmaer må gå foran som gode eksempler for få bukt med uakseptabel oppførsel som dette, sier Horacio Bernardes Neto, president i IBA, i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS