Hewan Negassi er advokatfullmektig i Advokatforeningen, og arbeider i sekretariatet til disiplinærutvalgene.

Advokatforeningen søker medlemmer til disiplinærutvalget:
- Viktig for å ivareta tilliten til advokatstanden

Søknadsfristen er allerede fredag 30. oktober 2020.

Publisert

Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg som behandler klager på advokater i forbindelse med eventuelle brudd på Regler for god advokatskikk eller for høyt salær.

Nå søker foreningen nye medlemmer til samtlige utvalg for en periode på to år.

- Som medlem av disiplinærutvalget får du bidra til å ivareta tilliten til advokatstanden gjennom håndhevingen av Regler for god advokatskikk, og en god og forbrukervennlig klageordning. Vi søker deg som lar deg engasjere av advokatetiske spørsmål og som ønsker å ta del i dette samfunnsoppdraget, sier advokatfullmektig i Advokatforeningen, Hewan Negassi.

Advokatforeningen er utvalgenes sekretariat, og sørger for at partene får uttale seg og imøtegå hverandres anførsler før saken sendes til disiplinærutvalget for behandling.

- Det er tre advokater som er involvert i utformingen av en disiplinærbeslutning, og medlemmene rullerer på å være førstvoterende. Vervet forutsetter frivillig engasjement fra den enkelte, men som førstvoterende får man et honorar på kr 3 500 per sak. Utvalgsmedlemmer får i tillegg 5 timer årlig godkjent som etterutdanning i etikk, fortsetter Negassi.

Foreningen oppfordrer alle advokater som er interessert til å sende inn en kortfattet forespørsel med CV innen fredag 30. oktober.

Powered by Labrador CMS