Advokater må kunne redegjør for utestående krav dersom dokumenter skal tilbakeholdes, mener Disiplinærutvalget.
Advokater må kunne redegjør for utestående krav dersom dokumenter skal tilbakeholdes, mener Disiplinærutvalget.

Advokat tilbakeholdt dokumenter som følge av utestående betaling, men kunne ikke redegjøre for kravene

Dermed ble advokaten felt for brudd på god advokatskikk.

Publisert

Etter å ha bistått klager i et foreldet erstatningssøksmål, nektet advokaten å utlevere sakens dokumenter som følge av utestående fakturaer. Klager gjorde opp det utestående, men fikk ennå ikke tilsendt dokumentene.

«Klager etterspurte dokumentasjon (...) og fikk da svar om at han hadde en utestående faktura (...) som måtte betales før han fikk utlevert dokumentasjonen. Etter mottatt purring (...) betalte klager den forfalte fakturaen samme dag. Klager mottok ikke noe dokumentasjon, og han etterspurte på nytt (...). Den 27. september 2021 kontaktet advokaten klager per telefon hvor han informerte om at klager har flere ubetalte fakturaer, ettersom advokaten hadde stoppet å fakturere klager under en annen pågående klagesak fra klager mot advokaten», anfører klager.

Klager skal videre ha bedt om en oversikt over det utestående uten å ha fått det.

Mangler server-tilgang

Advokaten hevdet at han fremdeles hadde arbeid som ikke var avregnet og fakturert, men uten å ha tilgjengelig informasjon til å dokumentere kravene.

Ifølge advokaten gjelder det utestående arbeid han gjorde for klienten mens han ennå jobbet for et senere avviklet advokatfirma. Derfor hadde han ikke tilgang til serveren de nødvendige opplysningene ble oppbevart på.

Advokaten anfører at han skal purre det aktuelle regnskapssystemet, men at fakturaene vil bortfalle om han ikke får tak i filene.

- Plikter å redegjøre for utestående krav

Disiplinærutvalget mener at en advokat som ønsker å tilbakeholde dokumenter, må redegjøre for hva som ikke er betalt.

«Disiplinærutvalget legger til grunn at en advokat, om han vil kreve tilbakehold av dokumenter, har en viss plikt til å klargjøre hva han mener ikke er betalt og fremlegge dokumentasjon på begjæring, slik at klienten har mulighet til å kontrollere kravets berettigelse. Advokaten har hverken fremlagt gjenparter av timelister eller annet eller redegjort nærmere for det utestående kravet han mener å ha. Med et slikt grunnlag finner utvalget at han heller ikke kan påberope seg bestemmelsen», heter det i beslutningen.

Siden dette hverken ble gjort overfor utvalget eller klager, får advokaten kritikk for brudd på RGA punkt 3.1.7 om utlevering av dokumenter.

Powered by Labrador CMS