Illustrasjonsfoto/iStock

- Maskinen blir advokatens beste venn

- Mange advokater er litt bakstreverske når det kommer til teknologi, men om man ønsker å henge med har man få valg. Man må digitaliseres, mener administrerende direktør i Ayfie, Truls Ole Baklid.

- Flere advokater utdaterer seg selv om de kun forholder seg til den gamle skolen med bruk av tradisjonelle IT-verktøy som saksbehandlingssystem, slik som Word, Outlook og Excel.

Det sier Truls Ole Baklid, administrerende direktør i programvareselskapet Ayfie. Han mener tiden er over for å snakke om digitalisering og teknologi som et framtidsfenomen - det skjer nå, slår han fast.

- Ferske advokater og fullmektiger er vant til en helt annen effektivitet og bruk av teknologi, og forventer det samme på arbeidsplassen. Heldigvis ser vi at ledelsen i flere ulike advokatbedrifter viser en stadig voksende interesse for digitalisering og teknologi. Det er et godt tegn, sier han.

I mai gjestet legal tech-eksperten Eric Vermeulen advokatenes fagdager i Oslo. Også han slo fast at advokatbransjen vil se helt annerledes ut i framtiden.

- Det er avgjørende at vi ser mulighetene ved den digitale utviklingen slik at vi er forberedt på det vi har i vente, sa han.

Effektiviserer informasjonshenting

Ayfie er et selskap som leverer løsninger for kunstig intelligens og smarte søk. Analyse og innsikt gjør det mulig for advokatene å effektivt finne riktig informasjon til riktig tid.

Mens teknologien analyserer innholdet og kommer med forslag, kan vedkommende bak tastaturet filtrere informasjon etter hva som er relevant for det aktuelle søket.

- Maskinen effektiviserer arbeidsprosessen menneskene gjør. Eksempelvis kan du søke opp en lovparagraf og få opp alt fra lovteksten i Lovdata, epost-korrespondanse og kontrakter til saksdokumenter dine kolleger har arbeidet med. På den måten kan du få opp all informasjonen som ligger internt og utnytte kunnskapen som allerede finnes der, sier Baklid.

Han beskriver programmet som en slags superbibliotekar, som kan samle informasjon om et tema uavhengig av hvor den står.

- Det gir ofte et bedre beslutningsgrunnlag ved at man får tilgang til flere kilder. I tillegg gir det rom til å bruke mer tid på selve jussen, fortsetter han.

Bransjen satser på teknologi

Innovasjonsselskapet Law Tech Factory har sett nærmere for statusen for legal tech i Norge. De konkluderer med at mye har skjedd siden de selv ble etablert sommeren 2017.

Flere bedrifter på det juridiske feltet har begynt å ta i bruk nye teknologiske verktøy. Allerede for halvannet år siden fortalte Advokatbladet om hvordan advokatfirmaet Kluge testet ut robotteknologi for kildesøk.

Jusstudenter har laget appen Flykrav som enkelt kalkulerer rettighetene til reisende, i sommer annonserte forsikringsselskapet Tryg automatiserte rettshjelpssøknader, advokatfirmaet BAHR har etablert den teknologiske nysatsingen BAHR Leap og den tidligere Wiersholm-advokaten Merete Nygaard er kvinnen bak Lawbotics, som tilbyr digitale juridiske tjenester - for å nevne noen flere eksempler.

I forrige uke holdt advokatfirmaet Hjort et seminar om digitale trender og rettslige utfordringer. Da sa senioradvokat Eivind Grimsø Moe at jussen fremdeles er umoden i møte med teknologien.

– Når den teknologiske utviklingen går fort er det utfordrende for det rettslige å følge med, blant annet fordi jussen tradisjonelt sett har vært reaktiv og mange av endringene heller ikke kan forutses, sa Moe.

Betyr ikke færre jurister

Ayfie har i løpet av 2018 rettet et stadig større fokus mot den juridiske sektoren, eller "legal" som Baklid kaller det.

- Legal er et spennende område for oss. Vi har sett en klar endring i bransjen gjennom de siste årene, og digitalisering og kunstig intelligens begynner å bli godt etablert, forteller Baklid.

Han bedyrer at advokater og jurister flest ikke trenger å frykte tapte arbeidsplasser som følge av den teknologiske utviklingen i framtiden.

- Det er ikke nødvendigvis slik at man erstatter mennesker, men man effektiviserer tjenester og kan kanskje tilby klienten andre produkter, slik som kontraktsgjennomgang, sier Baklid.

Han viser til et eksempel hvor 20 forretningsadvokater konkurrerte mot en advokatrobot tidligere i år. Målet var å se hvem som kunne evaluere fem kontrakter best mulig, både raskest og med minst feil. Advokatene brukte i gjennomsnitt 92 minutter og roboten brukte 26 sekunder. Roboten var mest korrekt.

- Her kan man trene opp en maskin til å gjennomgå og kvalitetssikre kontrakter på en langt raskere måte enn hva vi mennesker får til manuelt, forklarer han.

Heller ikke Vermeulen tror advokatene har noe å frykte.

– Flere spør meg om advokatene har en framtid. Og svaret er ja: Vi har en stor framtid i vente. Jeg tror vi vil bli enda viktigere enn vi er akkurat nå, sa han.

- Vi er i startsfasen

Baklid forteller at utviklingen av kunstig intelligens, også kjent som AI (artificial intelligence), fremdeles er på et prematurt stadium.

- Vi er langt unna at maskiner kan overta advokaters plass, men det er helt klart at AI kan effektivisere prosessen. Vi har fortsatt ikke kommet særlig langt og det er mange områder som ennå står uprøvd.

Innenfor jussen er det i hovedsak gjennomføringen av standardoppgaver som i mange tilfeller nå kan løses med hjelp fra en maskin, utdyper Baklid.

- Disse oppgavene er det også naturlig å starte med fordi det nødvendigvis ikke krever så mye juridiske kompetanse fra roboten eller maskinen.

- Men det er klart: Bransjen er i endring og det er vanskelig å si hva digitaliseringen vil klare på sikt, konstaterer han.

- Maskinen er ikke en konkurrent

Baklid forteller at entusiasmen og interessen for de nye verktøyene blant advokatene varierer, men at ledelsen flere steder nå ser at konkurransemarkedet forandrer seg og valgene er få om man skal henge med. Man må digitaliseres.

- I praksis tror jeg det vil bety flere spesialiserte selskaper innen spesifikke felt. Vår ambisjon er ikke å erstatte noen, men å effektivisere dem.

Likevel tilføyer han:

- Men det er ikke utenkelig at flere av de tjenestene advokatene tilbyr i dag vil erstattes av teknologi.

Baklid tror en av hovedutfordringene for mange er å forstå den faktiske tilstedeværelsen til digitaliseringen.

- Dette er ikke noe som ligger i framtiden. Dette skjer nå. Det er dette som er markedet og det vil etter hvert spille en stor rolle også i advokatene og juristenes hverdag, sier han.

Selv om noen er litt bakstreverske hva gjelder teknologi, sier Baklid at det også er mange som har forståelse for hva utviklingen kan bidra med. Han viser til advokatfirmaet BAHRs nysatsing på teknologi, nemlig BAHR Leap.

- Maskinen blir advokatens beste venn, ikke konkurrent, mener han.

Administrerende direktør i Ayfie, Truls Ole Baklid, mener advokater ikke trenger å frykte den teknologiske utviklingen. Foto: Siw Pessar
Truls Ole Baklid, administrerende direktør i Ayfie, illustrerer hvordan selskapets søkemotor er bygget opp. Foto: Thea N. Dahl
Powered by Labrador CMS