Advokat Arne Seland.

Beholder bevillingen etter seksualiserte twitter-meldinger

Advokat Arne Selands ytringer på Twitter er hverken enkeltvis eller samlet av en slik karakter at de kan danne grunnlag for tilbakekall av bevillingen, mener Advokatbevillingsnemnden, som legger vekt på at ytringene ikke hadde sammenheng med advokatvirksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Det var Disiplinærnemnden som foreslo å frata Arne Seland bevillingen, som følge av Selands opptreden på Twitter, samt to tidligere fellelser i nemnden.

En av Twitter-meldingene som Disiplinærnemnden mener er usaklig og seksuelt krenkende, er fra juli i fjor sommer. Da hadde stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle (H), lagt ut følgende melding:

«Jeg unner alle å nyte ferien, men vi må alle tenke over hvordan vi kan bidra til å kutte klimautslippene.»

Seland la da ut følgende melding:« Jeg tror jeg har pult henne. Er ikke sikker.»

Advokat Seland har hele tiden hevdet at meldingen ikke ble postet på politikerens profil, men skrevet til en venn. Seland har, ifølge det han selv opplyste i møtet med Advokatbevillingsnemnden, klaget NRK inn for Pressens Faglige Utvalg for å ha skrevet at han postet meldingen på stortingspolitikerens tråd.

«Uanstendig og usømmelig»

Disiplinærnemnden har også i forslaget om tilbakekall gjengitt andre meldinger fra Seland på Twitter.

«Ifølge Disiplinærnemnden har han gått utenfor ytringsfrihetens rammer, og flere ganger uttalt seg nedsettende om andre med en uanstendig og usømmelig språkbruk. Det er vist til at advokaters opptreden i det offentlige rom har innvirkning på den alminnelige tilliten til advokatstanden og profesjonen for øvrig», heter det i brevet fra Advokatbevillingsnemnden.

Ett av eksemplene nemnden har vist til, er en melding fra juni i fjor om Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre:

«Dere må gjerne spekulere i om Jonas Støre noen gang har knullet en mann. Jeg er i tvil om Jonas Støre noen gang har knullet noen, som har merket at de har blitt knullet.»

To disiplinæravgjørelser

Disiplinærnemnden trekker også frem to avgjørelser mot Seland. I den ene ble han ilagt den mildeste reaksjonsformen kritikk, mens han i den andre ble ilagt en irettesettelse.

I den første saken, som gjaldt Selands opptreden i et forhandlingsmøte i fylkesnemnda, skal Seland ha inntatt en slapp og likegyldig kroppsholdning, og uttalt at et vitne «bare sitter og babler».

I den andre saken, som også gjaldt et forhandlingsmøte i Fylkesnemnda, ble Seland felt for bevisst å ha gitt uriktige opplysninger.

«Spørsmålet i saken er om advokat Selands ytringer og opptreden på Twitter er av slik karakter og omfang at han ikke lenger er skikket og har den nødvendige tillit som til enhver tid kreves for å kunne utøve advokatyrket», skriver Advokatbevillingsnemnden.

Høy terskel

Nemnden skriver at terskelen for tilbakekall etter generalklausulen i domstolloven § 230 1.ledd er høy: «Lovens uttrykk «uskikket», «uverdig», og «mister den tillit som er nødvendig i yrket», er betegnet av Høyesterett som «meget belastende ordbruk som peker mot enten misligheter eller et omfattende brudd på profesjonelle plikter», jmf. Rt.2006-1435.»

Ettersom den aktuelle ordbruken her har skjedd utenfor advokatvirksomheten, mener Advokatbevillingsnemnden at det skal «atskillig til» før det kan bli aktuelt å tilbakekalle bevillingen.

«Når det gjelder opptreden og ytringer fremsatt i advokatvirksomhet, vil vurderingen bli annerledes. Handlingsrommet vil da være mindre», skriver nemnden.

Ikke grunnlag for reaksjon

Enkelte av Selands ytringer på Twitter fremstår som upassende, mener nemnden, og viser til ytringene om Westgaard-Halle og Støre. Men nemnden kan ikke se at ytringene hverken hver for seg eller samlet er av en slik karakter at de kan danne grunnlag for tilbakekall av advokatbevillingen.

«Slik nemnden har vurdert saken, gir Selands ytringer på Twitter heller ikke grunnlag for å meddele ham noen annen reaksjon.»

Arne Seland har lagt ut hele meddelelsen fra Advokatbevillingsnemnden på Twitter, sammen med meldingen «Kongen er frifunnet! Leve Kongen!»

I en påfølgende melding skriver han: «Hei alle advokater i Norge! Hva har Advokatforeningen gjort for deg? Hvor mye har Advokatforeningen kostet deg? Er det virkelig verdt det for deg og ditt firma?»

Meldingen er tagget med «Advokatbladet = Pravda.»

Advokatbladet har tatt kontakt med Arne Seland for å få en kommentar. Han svarer følgende:

«Jeg kan ikke ringe deg. Skriv at: Advokatbladet er korrumpert og en skam for alle som er opptatt av rettssikkerhet.»

Powered by Labrador CMS