Per Danielsen, hans sønn Håkon Danielsen, og daglig leder i Advokatfirmaet Danielsen, Linnéa Tereza Karlberg.

DANIELSEN-SAKEN

Per Danielsen varsler anke

- Dommen er en takrasdom, der det ikke er vist vilje til å vurdere annet enn statens syn, sier Danielsens prosessfullmektig, Linnéa Tereza Karlberg.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i dag ble det kjent at Oslo tingrett fant at Advokatbevillingsnemndens vedtak om å frata Per Danielsen advokatbevillingen, var gyldig. Nemnden ble frifunnet og Danielsen må betale 895.000 kroner i sakskostnader.

Til Advokatbladet skriver Danielsens prosessfullmektig, Linnéa Tereza Karlberg, at dommen vil bli anket til lagmannsretten.

- Tingretten har på oppsiktsvekkende måte bedrevet så og si ren avskrift av vedtaket uten å saksbehandle innsigelsene mot vedtaket på korrekt vis, sier daglig leder i Advokatfirmaet Danielsen, Karlberg.

- Retten mener feilaktig at alt er gjennomgått

Hun beskriver tingrettens vurderinger som oppsiktsvekkende.

- Danielsen blir i dommen klistret sammen med et kryptofirma på kritikkverdig vis til tross for at advokatlovgivningen fastslår at man har rett til ikke å bli identifisert med egen klient.

- Det siteres fra noen få rettssaker hvor krav i salærtvistesaker ikke har ført frem, samtidig som betydningen av at over sytti prosent av de vanlige salærtvistesakene er vunnet, ikke drøftes, sier Karlberg.

Videre peker hun på at tingretten har lagt vekt på en dom i forliksrådet, som Danielsen verken forfulgte og aksepterte.

- Disiplinæravgjørelsene ble det ikke tid til å gjennomgå i retten. Likevel påstår retten feilaktig at alt er gjennomgått, sier Karlberg.

Powered by Labrador CMS