Stemningen var munter og forventningsfull på stand utenfor Oslo Tinghus. Fra venstre Abid Raja, Frode Sulland, Ellen Holager Andenæs og Merete Smith.
Stemningen var munter og forventningsfull på stand utenfor Oslo Tinghus. Fra venstre Abid Raja, Frode Sulland, Ellen Holager Andenæs og Merete Smith.

Massiv omtale av aksjonen

Urimelig fra Brein-Karlsen

Publisert

– En kjempesuksess! Slik oppsummerte aksjons-generalene den første aksjonsdagen i Oslo.

- Stå på, oppmuntret Smith.
- Stå på, oppmuntret Smith.

Rettshjelpsaksjonen hadde da fått omtale i Dagsrevyen, på TV2, i Dagsnytt Atten, i VG, Aftenposten, i Stavanger Aftenblad, Bergensavisen, Adresseavisen, og i andre region- og lokalaviser landet rundt.

Allerede før klokken ni mandag morgen var et kobbel av Oslos mest kjente advokater på plass foran Oslo tinghus, ikledd oransje aksjonstrøyer. Generalsekretær Merete Smith sparket det hele i gang:

– Vi kjemper nå for å få salærsatsen opp til 1050 kroner i timen, som vil være i tråd med den alminnelige lønnsøkningen, og deretter til 1220 kroner på ganske kort tid. Men dette handler først og fremst om likhet for loven, og om at de som får fri rettshjelp, skal få flinke advokater til å stille opp for seg. Tusen takk for at dere alle har kommet, og stå på, sa Smith.

De første timene var det svært folksomt rundt aksjonsteltet utenfor Tinghuset. Advokatfirmaet Hjort stilte med 25 advokater.

– Da jeg jobbet som dommerfullmektig i tingretten tenkte jeg mye på at det er et paradoks at det er så store forskjeller i kvaliteten på advokatene. Jeg synes det er veldig bra at Advokatforeningen tok tak i salærsatsen, for dette er et underkommunisert tema og en veldig viktig sak, sa Lise Klaveness, som er fotballkommentator på NRK ved siden av advokat-jobben.

Fotballkommentator Lise Klaveness møtte med et tyvetalls kolleger fra Hjort.
Fotballkommentator Lise Klaveness møtte med et tyvetalls kolleger fra Hjort.

[caption id="attachment_5603" align="alignright" width="750"] Fotballkommentator Lise Klaveness møtte med et tyvetalls kolleger fra Hjort.[/caption]

– Det er ikke synd på advokater, men i sum er systemet slik at de beste advokatene vil trekke seg ut av fri rettshjelp-sakene, og dette er det de svakeste som taper på, sa Klaveness.

Geir Lippestad og Svein Holden.
Geir Lippestad og Svein Holden.

[caption id="attachment_5604" align="alignleft" width="300"] Geir Lippestad og Svein Holden.[/caption]

Advokat Svein Holden, som ble landskjent da han var aktor i 22.juli-saken, jobber nå i Hjorts strafferettsavdeling, og tar mange saker for fri rettshjelp.

– Det er liten tvil om at lav salærsats går utover de svakeste gruppene. Det er bekymringsfullt at det fra politisk hold vises så liten forståelse for dette. Å si at Advokatforeningen skyver de svake gruppene foran seg, faller på sin egen urimelighet, mente Holden.

Han viste til uttalelsen i VG fra statssekretær Vidar Brein-Karlsens (FrP), som sa følgende:

«Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Advokatforeningen dytter svake grupper foran seg for å skru opp timesatsen. De postene vi bruker til å betale ut advokatsalærer har økt betydelig. I 2006 var det 600 millioner kroner. I 2014 endte vi på 1,2 milliarder kroner. Jeg føler meg sikker på at vederlaget er godt nok».

Justisminister Anders Anundsen (FrP) sa til Dagsrevyen og flere andre medier at 970 kroner timen etter hans oppfatning var en «bra lønn».

Advokat Geir Lippestad, bystyrekandidat for Arbeiderpartiet, sa at det er vanskelig å få sympati fra befolkningen for at advokater ikke har god nok lønn.

– Men det som er realiteten i Oslo nå, og dette ser jeg på vårt eget kontor som har ansatte advokater, er at vi ikke greier å få det til å gå rundt av saker på salærsats, sa Lippestad.

Venstre-politiker Abid Raja, tidligere praktiserende advokat, fnøs av uttalelsene fra Brein-Karlsen.

– Er det noe denne gruppen ikke gjør, så er det å skyve de svake foran seg. Ikke bare er det skivebom, det er også nedlatende overfor advokater som egentlig har brukt livet sitt nettopp på svake grupper. Jeg snakker om Erik Keiserud, Frode Sulland, Benedict de Vibe, Staff, og flere andre. Sulland, for eksempel, han fikk 2,50 på jussen og kunne ha jobbet i et hvilket som helst hvitsnippfirma på Aker brygge. Å kalle dette å skyve svake grupper foran seg, er uverdig av en statssekretær, sa Raja.

- Uverdig av statssekretæren, mente Abid Raja.
- Uverdig av statssekretæren, mente Abid Raja.

[caption id="attachment_5605" align="alignleft" width="750"] - Uverdig av statssekretæren, mente Abid Raja.[/caption]

Forretningsadvokat Marius Gisvold fra Wikborg Rein stod på stand og ga fri rettshjelp.

Marius Gisvold i samtale med Odd Einar Dørum.
Marius Gisvold i samtale med Odd Einar Dørum.

[caption id="attachment_5606" align="alignright" width="300"] Marius Gisvold i samtale med Odd Einar Dørum.[/caption]

– Til dem som sier at advokater tjener nok, så sier jeg at jeg synes det er litt skammelig at justisministeren prøver å fremstille det som om aksjonen handler om lønn. Jeg har vært managing partner i Wikborg Rein i noen år, og vet at av de 970 kronene, skal det betales for kontorkostnader, sekretær, og datautstyr med mer, og du skal bruke penger på å lære opp fullmektiger. Det blir ikke mye igjen av de 970 kronene. Uttalelsene hans er under en justisministers verdighet.

Han kalte Brein-Karlsens uttalelser for «politisk opportunisme».

Også Erling Lyngveit i Hjort mente at statssekretæren bommet.

– Hvis man arbeider med fri rettshjelp-saker, er det så vidt det bærer seg. Skal det i det hele tatt være mulig å drive advokatpraksis i en storby som Oslo eller Bergen, må man mer eller mindre basere seg på hjemmekontor, slik som utviklingen har blitt, sa Lyngtveit.

Ellen Holager Andenæs var «litt overrasket» over signalene fra Justisdepartemenet.

– Departementet har vært forbausende harde og uforsonlige, og viser til at de øser så mange penger på vår bransje. Det gjør de sikkert, men det har ikke gitt seg utslag i en fornuftig sats, sa hun.

Ett av kravene i fjorårets Rettshjelpsaksjon var forhandlingsrett for advokater. Her fra aksjonen foran Oslo tinghus. Foto: Monica Kvaale
Ett av kravene i fjorårets Rettshjelpsaksjon var forhandlingsrett for advokater. Her fra aksjonen foran Oslo tinghus. Foto: Monica Kvaale

[caption id="attachment_5607" align="alignright" width="750"] Stort oppmøte i Oslo på aksjonens første dag.[/caption]