På spørsmål om hvem som er hans faglige forbilder, trekker Tom Melbye Eide frem hele ti norske jurister som har imponert ham. Les hvem i dette intervjuet.

Sjef for 150 jurister i 20 land: - Savner ikke å jobbe i Norge

Juridisk direktør Tom Melbye Eide i Shell Global Upstream er en av Norges mest anerkjente internasjonale advokater. Les hvorfor han mener korona-krisen viser en farlig utvikling - samt hans råd om hva som skal til for å lykkes som norsk advokat i utlandet.

Publisert

Advokat Tom Melbye Eide er basert i Haag i Nederland der han er juridisk direktør for Shell Upstream, og sjef for 150 jurister i 20 land.

Om du googler navnet hans, dukker han opp i flere internasjonale juridiske tidsskrifter der han hylles for sin rolle i Shells oppkjøp av britiske BG Group. Britiske Inhouselawyer.co.uk skrev at Melby kunne vise til «et misunnelsesverdig tillegg på CV'en sin» og viste til det de kalte hans hovedrolle i Shells overtagelse av BG, en deal på 47 milliarder pund, som på det tidspunktet var verdens nest største energiavtale.

Shell Global Upstream, der Tom Melbye Eide er juridisk direktør, er en divisjon i Shell som administrerer letingen etter og utvinning av råolje, naturgass og NGL (natural gas liquids).

Selv omtaler han sin egen rolle i mer beskjedne former.

- Hva tiltrakk deg til Shell?

- I 2015 fikk jeg tilbud om a bli Helge Lunds juridiske direktør i BG Group i London. BG var et globalt Londonbasert olje- og gass-selskap med omtrent samme markedsverdi som Equinor. Det nye konsernledelsen som jeg var en del av, hadde planer om a utvikle selskapet på egen kjøl. Men så la Shell inn et tilbud om overtakelse av BG. Jeg fikk sammen med tre andre i konsernledelsen tilbud om å bli med på kjøpet, forteller Eide.

Etter å ha konferert med toppledelsen, valgte Eide å ta jobben som juridisk direktør for Shell Upstream.

- Attraksjonen for meg var å bli en del av en global virksomhet, delta i forretningsledelsen for et av verdens ledende selskaper innen olje og gass, samt å lede et internasjonalt juridisk team. Shell er en av verdens største energiselskaper, og Upstream-divisjonen har operasjoner i rundt tretti land, og produserer rundt tre millioner fat oljeekvivalenter per dag, sier Eide.

Hans team består av om lag ett hundre og femti jurister plassert i tjue land.

- Shells juridiske avdeling har rundt 950 jurister med tre hovedseter i Haag, London og Houston. Mitt team, som håndterer relasjonen til Upstream-forretningen, benytter ekspertise fra andre juridiske avdelinger som Etikk og Compliance, Prosjekter, Patenter og Prosedyre.

Tom Melbye Eide (59)

Tittel: General Counsel Upstream, Shell

Bosted: Haag, Nederland

Opprinnelsessted: Bodd mange steder i Norge

Sivil status: Samboer med Clarissa, advokat fra Rio de Janeiro, fire barn i to puljer på 27, 25, 5 og 3 år

- Hva slags utfordringer har koronakrisen gitt ditt virke i Shell Global Upstream?

- Olje- og gassindustrien har blitt rammet hardt av en kombinasjon av korona-krisen og etterspørselssvikt. I tillegg står næringen overfor utfordringen med klimaskiftet, der Shell har som ambisjon å være en del av løsningen. Krisen ble håndtert ved raskt å endre strategi og prioriteringer for Shell. For 2020 er prioriteringene care, continutity og cash, forteller Tom Melbye Eide.

- I det korte perspektivet har fokuset vært å sikre helsen og velferden til våre ansatte, opprettholde forsvarlig drift og produksjon ved våre produksjonsanlegg, og leveranser til kundene - samt å utsette investeringer og spare utgifter.

Juridisk avdeling har spilt en sentral rolle i å støtte selskapet i spørsmål knyttet til disse prioriteringene, forteller han.

- Sentrale problemstillinger har vært av typen force majuere, insolvens blant leverandører, OPECs produksjonsbegrensninger, håndtere myndighetskrav i forbindelse med reiserestriksjoner, og korona-tilfeller på produksjonsanlegg.

- Hva blir den neste store utfordringen?

- Både for Shell og oljenæringen blir den store utfordringen hvordan vi tilpasser virksomheten til klimaskiftet. Shell ønsker å opprettholde olje- og gass- produksjonen en god stund fremover, men samtidig spille en aktiv rolle i skiftet. I Norge har vi nettopp besluttet å delta i et større CCS-prosjekt sammen med Equinor, Total og norske myndigheter, sier Eide.

CCS er en forkortelse for «carbon capture and storage» -karbonfangst og lagring. Shell deltar i prosjektet som har fått navnet Northern Lights Project.

- Vi i juridisk bidrar med rådgivning for å støtte disse prioriteringene.

- Hvordan har koronakrisen påvirket arbeidsdagen din?

- Den har i betydelig grad endret min arbeidsdag, bade positivt men det er også sider som jeg savner fra normale tider. Jeg har redusert min reisevirksomhet. De siste tjue årene har jeg vært på reisefot nesten hver uke. Dette tok en brå slutt med pandemien. Jeg skulle ha vært i Beijng uken da Kina stengte ned, og senere i New York da USA stengte grensene, heldigvis unngikk jeg dette.

- Ettersom Shell er en global virksomhet, bestod min hverdag også før krisen av mye telefon- og videomøter. Nå under krisen er dette de eneste kommunikasjonsformene. Det er effektivt og åpner for lik deltakelse fra alle verdens kanter. Men jeg savner den personlige kontakten og praten ved vannkjøleren, sier Eide.

DEN LILLE RASKE

Antall timer på jobb i uken: 50.

Antall saker i retten siste år: Ingen, men jeg er beslutningstaker i mange rettsvister rundt omkring i verden der Shell er involvert.

Antall champagneglass i måneden: Det går mer i rosé og hvitvin her i huset, men relativt lavt konsum for tiden på grunn av krisen vi er oppe i.

Favoritter:

Bøker:

The Master and Margarita av Mikhail Bulgakov. Utmerket satire om forholdene i Sovjetunionen.

Europe a History av Norman Davies; den drar linjene fra Europas tilblivelse til i dag.

Og ikke å forglemme; My Brilliant Friend -serien av Elena Ferrante. En av de beste dannelsesromaner jeg har lest.

TV-serie: Netflix-dokumentarer, senest om Bill Gates, hvilken tenkende og handlende sjel.

Podcast: Financial Times The Rachman Review om internasjonal politikk.

Sommerlåt: The girl from Ipanema; går aldri av moten.

Advokat-kjendis: Jeg har lite kontakt med kjendisadvokatkretsen, så der må jeg melde pass.

- Kan du trekke frem én spesiell ting du har lært av korona-krisen? I tilfelle hva?

- Generelt mener jeg at noe av årsaken til det uføret vi står i, skyldes mangel på gode analyser og risikoscenarier knyttet til helse, nedtrapping av offentlig satsning på preventive virkemidler, samt redusert multinasjonalt samarbeid bilateralt og gjennom Verdens helseorganisasjon. Dette er en farlig utvikling som jeg håper snart vil snu.

- Har du et norsk faglig forbilde?

- Jeg har jobbet med og møtt mange solide norske jurister gjennom min karriere. Noen skinner og gjør mer inntrykk enn andre, og vil kunne hevde seg hvor som helst i verden. Jeg vil ikke si at jeg har forbilder, men blant norske jurister som jeg har vært imponert over kan nevnes Knut Ro (konkursnestoren som jeg jobbet med i Rime, Ro og Sommernes), Erik Thyness og Erling Lind (som klient fra deres tid i Wiersholm).

- Jeg vil også trekke frem de mange imponerende kvinnelige juristene jeg hadde i min ledelse som juridisk direktør i Equinor; Kristine Ryssdal (nå juridisk direktør i Yara), Siv Helen Rygh Torstensen (nå juridisk direktor i Equinor), Carine Smith Ihenacho (nå samfunnsansvarlig i NBIM), Cathrine Marchand Støle og Benedicte Bjørn, som fortsatt innehar ledende stillinger i Equinor juridisk.

- Tilslutt vil jeg nevne mine gode venner og fortrolige Hans Henrik Klouman (som tok over for meg som juridisk direktør i Equinor) og Henrik A. Christensen (partner i Ro Sommernes og min personlige rådgiver).

Tom Melby Eide sykler gjerne til jobb hjemme i Haag.

- Hva er det beste med å være internadvokat?

- Om du ønsker å arbeide som ekstern eller intern advokat er smak og behag. Jeg har gjort begge deler i min karriere. I Rime, Ro & Sommernes, Herbert Smith (London) og Wikborg Rein & Co som advokat. Som internadvokat har jeg arbeidet for Storebrand, If, Equinor, Sapa, BG og Shell.

- Som internadvokat jobber du tett med en klient; virksomheten du er en del av. I et advokatfirma har du mange klienter normalt fra forskjellige bransjer. Som internadvokat jobber du som en integrert deltaker i et bredt faglig sammensatt team. Du lærer å forstå virksomheten, og du får normalt følge prosjekter eller saker fra start til slutt. Din tilnærming vil ofte være forskjellig fra en ekstern advokat. Ditt hovedfokus vil være på identifisering og håndtering av juridisk risiko, samt praktiske og kostnadseffektive løsninger for klienten.

- Hvor skal du neste gang du kommer tilbake til Norge?

- Planen er å feriere på det blide Sørlandet i sommer. Familien har et sommersted mellom Kristiansand og Lillesand. Intet er som en norsk sommer, gitt at solen titter frem.

- Hva savner du, eller savner du ikke, med å jobbe i Norge?

- Jeg savner i grunnen ikke å arbeide i Norge. Det eneste måtte være mangelen på kontakt med det norske fagmiljøet og gode venner. Jeg søkte tidlig en internasjonal karriere, og er fornøyd med det. Det er mulig at jeg søker hjemover etter Shell, kanskje slår jeg opp et messingskilt i Oslo og starter en liten internasjonal landhandelpraksis.

-Hvilke råd vil du gi til unge advokater som vurder en internasjonal karriere?

- Du bor i det minste skaffe deg tilleggsutdannelse, eller en master ved et velrenommert universitet i utlandet. Jeg tok master i business law ved Kings College i London og executive courses ved Harvard. I tillegg er det et must å beherske engelsk på et meget høyt nivå. Du bor også være oppmerksom på kulturelle forskjeller og ulike tilnærminger til arbeidet.

- Selskaper utenfor Norge er ofte mer hierarkiske, og det er en lenger vei mot toppen enn man er vant til. Jeg tror også man må være villig til å flytte på seg geografisk for å finne de riktige utfordringene.

- Er det en debatt i det norske nyhetsbilde som har engasjert deg?

- Jeg har med interesse fulgt Nicolai Tangen-saken fordi den er gjelder en viktig norsk institusjon, NBIM , den kan ha betydning for Norges internasjonale renomme.

- Jeg kjenner en del av aktørene, saken er prinsipiell og viktig, og ikke minst er den vanskelig når det gjelder avveiningen mellom ulike hensyn; som hvem som er «the best man for the job» - hvilket jeg mener Nicolai Tangen er - samt eliminering eller vesentlig reduksjon av potensielle interessekonflikter og håndtering av synet på skattejurisdiksjoner. Personlig arbeidet jeg med å sette opp pensjonsfondet som juridisk rådgiver i Finansdepartementet; også av den grunn finner jeg saken spennende. Imidlertid håper jeg at man finner frem til en god løsning på saken.

Powered by Labrador CMS