NHO Geneo styrker advokat-avdelingen med to nyansettelser. Bakerst fra venstre: Sigurd Løkholm og Fredrik Riise. Foran fra venstre: Cecilie Wille Søvik og Linda Leiro Egseth.
NHO Geneo styrker advokat-avdelingen med to nyansettelser. Bakerst fra venstre: Sigurd Løkholm og Fredrik Riise. Foran fra venstre: Cecilie Wille Søvik og Linda Leiro Egseth.

Nyetablerte NHO Geneo i sterk vekst: Ansatte to nye advokater i mars

Linda Leiro Egseth (51) og Sigurd Løkholm (61) er på plass som advokater i NHO Geneo. Direktør Cecilie Wille Søvik (41) forteller at flere tunge navn har meldt seg som arbeidsvillige for den nyetablerte landsforeningen.

Publisert

I mars i fjor tok NHO steget og stiftet ny landsforening: NHO Geneo - landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst. Foreningen jobber i dag for å styrke trepartssamarbeidet og bidra til å oppnå bedre helsetjenester i banebrytingen mellom det offentlige og private.

Nå begynner landsforeningen også å få på plass en solid advokat-tjeneste for sine medlemmer.

- Det er vanskelig å flytte flinke folk

- I dag er vi totalt fire advokater og fullmektiger i Geneo. Vi har dessuten et utstrakt og godt samarbeid med hele NHO-systemet, og er veldige takknemlige for all den hjelpen vi har fått av de andre advokatene i NHO så langt, forteller direktør Cecilie Wille Søvik.

Hun har fått ansvaret for å bygge opp den juridiske avdelingen i Geneo fra bunnen av. Oppgaven, som hun beskriver som et privilegium, har så langt gått bra.

- NHO Geneo er en ny landsforening, men advokatene våre har lang og god erfaring. Det er vanskelig å flytte flinke og erfarne advokater, men vi føler absolutt at vi har fått dette til i løpet av veldig kort tid, sier direktøren.

To nye advokater på plass

Den 1. mars kunne hun og advokatfullmektig Fredrik Riise ønske ytterligere to nye fjes velkomne i fellesskapet: Linda Leiro Egseth (51) og Sigurd Løkholm (61) er nå på plass som advokater i NHO Geneo.

- Jeg visste fra før at NHO har et sterkt fagmiljø. Dette er et spennende sted der det skjer mye. Det at NHO nå satser på en helt ny landsforening for helsenæring, velferd og oppvekst, der det etableres en solid juridisk avdeling med faglig dyktige kolleger, gjorde valget enkelt, sier Egseth i en pressemelding.

Hun har fartstid fra blant annet NHO Service og Handel, Abelia, Rederiforbundet og BI.

Løkholm, som blant annet har jobbet som advokat i Virke, Norsk Flygerforbund og Samfunnsøkonomene, håper og tror at hans brede erfaringsbakgrunn kan være et godt supplement til den øvrige kompetansen i Geneo.

-NHO Geneos medlemmer utgjør en viktig del av helse, velferds- og oppveksttjenestene som tilbys i Norge. Vi skal hjelpe medlemmene til å manøvrere trygt i regelverket, sier han i pressemeldingen.

Linda Leiro Egseth og Sigurd Løkholm er på plass som advokater i NHO Geneo fra og med 1. mars.
Linda Leiro Egseth og Sigurd Løkholm er på plass som advokater i NHO Geneo fra og med 1. mars.

- Tunge navn

- Dette er tunge navn innenfor vår bransje. Vi er stolte over å ha fått to så gode og solide folk med på laget, sier Willie Søvik.

- Egseth kjenner bransjen og systemet og hun kommer til å være veldig nyttig for våre medlemmer veldig tidlig. Løkholm har lang og bred forhandlingsbakgrunn, og det kommer veldig godt med. Han vil gjøre det lettere å komme til enighet og gjøre forhandlingene våre så fruktbare som mulig, forteller direktøren.

Willie Søvik er opptatt av viktigheten av å ansette advokater med erfaring fra så vel arbeidstaker- som arbeidsgiversiden.

- Vi har ansatt mennesker med bred erfaring fra arbeidslivet i Norge. På den måten får vi viktig kompetanse, erfaring og perspektiver. Dette kommer våre medlemmer til gode, sier hun.

Flere har meldt seg

Direktøren ser ikke bort fra at ytterligere fjes må hankes inn innen nær fremtid.

- Nå samler vi hele bransjen for første gang. Dette har aldri vært gjort før. Det gir oss felles muligheter og felles utfordringer. Med den vekstraten vi har hatt så langt skal man ikke se bort fra at vi må utvide advokatstanden ytterligere, sier hun.

- Det er dessuten flere som har tatt kontakt med oss for å formidle at de ønsker å være med på laget. Det er snakk om tunge aktører og det er veldig hyggelig. Det skjer veldig mye spennende i Geneo og vi er rett og vi ser lyst på fremtiden!

Powered by Labrador CMS