ADVOKAT-JUL

Litt julepunsj i glasset i Graz, Østerrike, et annet år enn 2020.
Litt julepunsj i glasset i Graz, Østerrike, et annet år enn 2020.

- Politiet bruker avhør som feller for siktede

Enkelte straffesaker svulmer opp med enorme mengder dokumenter, mener Arild Dyngeland. Forsvarsadvokater bør være langt mer kritiske når politiet ber om avhør, sier han i dette jule-intervjuet.

Publisert

- Jeg har svært mange innvendinger til hvordan politiavhør gjennomføres og brukes, sier Arild Dyngeland, advokat i Schjødt.

Snart ett år er gått siden han sluttet i Alvheim og Hansen, der han hadde vært i over tjue år, og begynte i ny jobb som partner i avdelingen for tvisteløsning ved Schjødts Bergenskontor.

Arild Dyngeland (50)

Tittel: Advokat, partner

Firma: Schjødt

Fagområde: Prosedyre

Da Advokatbladet intervjuet ham i januar etter bare fire dager i ny jobb, var han positiv til avlastningsfunksjonene han nøt godt av i Schjødt.

- Å drive advokatvirksomhet i 2020 er helt annerledes enn for tyve år siden. Rammebetingelsene er mer utfordrende, og mindre advokatfirmaer har ikke sekretærressurser. For eksempel er de nye hvitvaskingsrutinene ekstremt tidkrevende, sa han.

Som tidligere leder av straffeprosesslovutvalget i Advokatforeningen har Arild Dyngeland vært med å påvirke lovarbeidet i en årrekke. Helt siden 2003 har han hatt en lang rekke verv i Advokatforeningen, både i Vestland krets, i hovedstyret, i Forsvarergruppen og i disiplinærutvalget.

I 2015 stod han på barrikadene som leder av rettshjelpaksjonen, da advokater over hele landet i en hel uke nektet å møte i fengslinger i protest mot stagneringen av den offentlige rettshjelpssatsen.

Siden 2015 har han vært fast forsvarer i Høyesterett, og har vært prosessfullmektig i en rekke store økonomiske straffesaker, blant annet i Transocean-saken.

- Hvordan har korona-året vært for deg?

- Det har vært veldig annerledes enn tidligere. Jeg fikk ikke så lang tid til å bli kjent med alle på et nytt kontor før jeg måtte ta inn på hjemmekontor som så mange andre. Det kom en periode med mye korona-relatert arbeid, men det tok ikke så lang tid før vi var tilbake i vanlig gjenge og jobbet med saker, nesten som vanlig.

- Du begynte i ny jobb på begynnelsen av året. Hva ble den største endringen for deg?

- Det er mange endringer. Hvis jeg skal velge den jeg tror er størst, så er nok det at jeg arbeider med litt andre sakstyper nå. Det gir mer kontortid og mindre tid i retten enn jeg har hatt tidligere. Og langt mindre tid brukt til administrasjon.

- Hvor viktig er det å være en god selger i din jobb?

- Jeg tror det er viktig i veldig mange yrker, også for advokater. Arbeider man med straffesaker, så kommer sakene stort sett inn via referanser fra tidligere klienter eller kolleger. Nå arbeider jeg også med rådgivning, særlig innen compliance, og der er det kanskje viktigere å markedsføre tjenestene.

- En erfaring fra arbeid med økonomiske straffesaker er at det er mange som kunne tjene på å ha større fokus på compliance i daglig drift og derved unngå problemer.

- Hvilken sak krevde mest av deg i 2020 (og lærte du noe som andre advokater kan ha nytte av å kjenne til)?

- Jeg har arbeidet mye med miljøsaker i år, med bestemmelser i forurensningsloven og avfallsdirektiver. Det er en sakstype som er basert på EU-retten. NAV-sakene har vist viktigheten av å fokusere på EØS-retten. Hvis jeg skal trekke ut noe som kan ha nytte for andre, så må det først og fremst være viktigheten av å sette seg inn i dette regelsystemet. Jeg tror at vi fortsatt har noen utfordringer å håndtere her.

- Håper du på noen varige endringer som følge av koronapandemien? I tilfelle hvilke?

- Nei. Det gjør jeg absolutt ikke. Jeg ønsker livet og rettslivet tilbake slik det var. Jeg er ingen tilhenger av digitale møter, fjernmøter med retten, og så videre. Det er nok en viss mulighet for at jeg kommer til å fly mindre enn før, og heller ta digitale møter for å unngå slike reiser, men ellers synes jeg alt var bedre uten korona.

- På hvilket område bør rettstilstanden endres fortest mulig?

- Da er jeg litt tilbake i strafferetten. Jeg har svært mange innvendinger til hvordan politiavhør gjennomføres og brukes, og hvordan forsvarere er altfor velvillig til å imøtekomme politiets forespørsler til klient om å gi politiforklaring. Når jeg får politiforklaringer på femten til sytti sider undres jeg hver gang over ressursbruken og om det overhode finnes noen ledelse og tanke rundt hva man skal ha frem.

- Noen straffesaker svulmer til voldsomme mengder saksdokumenter, det øker arbeidsmengden med gjennomgang av materialet. Jeg opplever også at man bruker slike avhør som feller for siktede. En endring av en nyanse i en rettslig forklaring lang tid etter et politiavhør brukes mot den tiltalte som grunnlag for domfellelse, da er vedkommende ikke lenger troverdig.

- Og jeg skulle ønske at Rt 2005 side 1353 ikke ble brukt som døråpner for å totalvurdere seg bort fra innholdet i bevis som føres.

- Hvem er ditt faglige forbilde?

- Jeg har så mange at jeg klarer ikke å fremheve en.

- Har du mål om å lære noe nytt i 2021?

- Det har jeg ikke. Jeg har lært meg at jeg lærer noe hver eneste dag uansett.

- Hva skulle du ønske du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?

- Jeg har stort sett ikke tenkt over at jeg skulle ha gjort noe annet. De gangene jeg har ønsket en forandring, så har jeg gjort det. Som jobbskiftet i fjor. Jeg hadde det bra der jeg var, men ønsket en litt annen hverdag og en forandring. Jeg er ikke typen til å dvele.

- Hva får deg i julestemning?

- Lukten av julekaker, familien rundt middagsbordet på julaften og sangen Just like christmas. Av Low.

- Hvordan blir din julefeiring i år?

- Det blir første gang uten noen av min kones familie fra Østerrike rundt oss.

- Din favoritt julefilm eller jule-serie? Hvorfor?

- Jeg tror ikke jeg har noen. Med barn i huset blir det mye «Alene hjemme»- filmer.

Powered by Labrador CMS