Susanne Munch Thore og Arild Dyngeland sitter begge i Advokatforeningens hovedstyre. Nå har begge fått nye partner-jobber.
Susanne Munch Thore og Arild Dyngeland sitter begge i Advokatforeningens hovedstyre. Nå har begge fått nye partner-jobber.

Nye partnere og jobb-bytter: Dyngeland til Schjødt

Mange kjente advokater har byttet beite ved nyttår.

Publisert Sist oppdatert

Thommessen, Wikborg Rein, Arntzen de Besche, Simonsen Vogt Wiig, Sands, Hjort, Wiersholm, Bull & Co. og Schjødt er blant firmaene som har utnevnt nye partnere ved nyttår.

Advokat Arild Dyngeland (49), som ledet Advokatforeningens rettshjelpsaksjon da advokater over hele landet nektet å møte i fengslinger i 2015, har fra nyttår begynt som partner ved Schjødts Bergens-kontor.

Dyngeland kommer fra advokatfirmaet Alvheim og Hansen, der han har vært i drøye 21 år.

Også Susanne Munch Thore (59), nestleder i Advokatforeningen, har begynt i ny jobb: Etter å ha vært MP i Wikborg Rein i fire år, og deretter drevet egen advokatvirksomhet et par års tid, er hun utnevnt til partner i Arntzen de Besche.

Advokat-jobben krever mer

Arild Dyngeland, som sitter i Advokatforeningens hovedstyre på vegne av Hordaland og Sogn og Fjordane krets, ser frem til å rendyrke sin spesialisering på prosedyre og økonomiske straffesaker.

- Å drive advokatvirksomhet i 2020 er helt annerledes enn for tyve år siden. Rammebetingelsene er mer utfordrende, og mindre advokatfirmaer har ikke sekretærressurser. For eksempel er de nye hvitvaskingsrutinene ekstremt tidkrevende, sier Dyngeland.

Han ønsker nå å bruke tiden på selve saksarbeidet.

- Allerede i min fjerde dag på jobb ser jeg at Schjødt har gode avlastningsfunksjoner som fungerer veldig bra, sier Dyngeland.

Anti-hvitvasking

Susanne Munch Thore kommer til å jobbe med transaksjoner og anti-hvitvaskingsrådgivning i sin nye jobb i Arntzen de Besche, forteller hun til Advokatbladet.

Hun satt i det regjeringsoppnevnte hvitvaskingslovutvalget, og leder Advokatforeningens hvitvaskingsutvalg.

- Jeg har akkurat startet, og er tilknyttet M&A avdelingen, sier Thore.

Hun skal også jobbe med selskapsrettslig rådgivning og styrearbeid.

- Arntzen de Besche er et fullservice-firma med lange tradisjoner og sterk faglig profil. Firmaet vokser, og har en kombinasjon av unge og erfarne partnere. Her er det mange som har det gøy på jobb, sier Thore.

Nye i SANDS og SVW

Martin Fevaag Larsen.
Martin Fevaag Larsen.
Malin Tønseth.
Malin Tønseth.

En rekke andre advokatfirmaer har tatt opp nye partnere ved årsskiftet. Her er et knippe:

Martin Fevaag Larsen er ny partner i SANDS. Han skal jobbe med M&A, og er spesialisert på transaksjonsrådgivning, og ble uteksaminert fra UiO i 2012.

I Simonsen Vogt Wiig starter Malin Tønseth som assosiert partner fra 1. februar. Hun er nå Legal Councel og Head of Privacy i Norsk Hydro, og er medforfatter av Personvernhåndboken. Tønseth har master i IT-rett.

Andreas Fjærvoll-Larsen.
Andreas Fjærvoll-Larsen.

Tre nye partnere i Wikborg Rein

Andreas Fjærvoll-Larsen er utnevnt til ny partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han er tilknyttet fagområdet shipping og offshore, og rådgir også innenfor sjørett, sjøforsikringsrett og kontraktsrett. Han ble uteksaminert ved UiO i 2008, jobbet i tre år som trainee i Norges Rederiforbund, før han fikk bevilling i 2011.

Ingeborg V. Aavatsmark.
Ingeborg V. Aavatsmark.
Kristoffer Lerum.
Kristoffer Lerum.

Ingeborg V. Aavatsmark, som for tiden er i foreldrepermisjon, er også utnevnt til ny partner i Oslo. Hun jobber på fagområdet M&A, og og rådgir klienter om selskapsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål. Hun ble uteksaminert fra UiB i 2011, og fikk bevilling i 2013.

Ved firmaets Bergens-kontor er Kristoffer Lerum ny partner. Han kommer fra stillingen som daglig leder og partner i Torstrup advokatfirma i Stavanger, og har tidligere også jobbet i Schjødt og Kluge. Lerum ble uteksaminert fra UiB i 2007.

Arntzen de Besche: Fire partnere

Odd-Harald W. Wasenden.
Odd-Harald W. Wasenden.

Foruten Susanne Munch Thore, er ytterligere tre partnere blitt utnevnt i Arntzen de Besche:

Odd-Harald B. Wasenden er dr. juris fra UiO og har lang erfaring både fra Wikborg Rein og Wiersholm. Han er spesialisert innen fornybar energi- og klimarett og arbeider bredt også innenfor kontraktsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. Han skal jobbe i firmaets avdeling for olje, offshore og energi.

Stian Heimdal.
Stian Heimdal.

Stian Heimdal, tidligere advokat i Veidekke Entreprenør og AF Gruppen før han gikk til Arntzen de Besche, har lang erfaring med entreprise og store prosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur og landanlegg.

Knut Martinsen.
Knut Martinsen.

Knut Martinsen blir partner i firmaets avdeling for M&A og kapitalmarked, og vil også jobbe med teknologi.

Han kommer fra stillingen som legal counsel i EVRY, og har også vært ti år i Thommessens transaksjonsavdeling.

Haavind: Tre nye

Også i Haavind har det skjedd endringer siden i fjor.

Simen Klevstrand, Anne Hesjedal Sending, og Hans-Christian Donjem er blitt nye partnere.

Klevstrand bistår klienter over hele spekteret av konkurranserettslige problemstillinger. Han har håndtert konkurransesaker overfor EU-kommisjonen og norske konkurransemyndigheter, i tillegg til norske domstoler.

Sending kom til Haavind fra Regjeringsadvokaten i fjor, og er spesialisert innen offentlige anskaffelser. Hun har hatt møterett i Høyesterett siden 2009, og har også bred erfaring fra andre rettsområder.

Hans Christian Donjem, Simen Klevstrand og Anne Hesjedal Sending er oppnevnt som partnere i Haavind fra og med nyttår.
Hans Christian Donjem, Simen Klevstrand og Anne Hesjedal Sending er oppnevnt som partnere i Haavind fra og med nyttår.

BAHR: To nye partnere

Faksimile fra BAHRs Facebook-side.
Faksimile fra BAHRs Facebook-side.

Camilla Jøtun og Ole Andreas Dimmen tiltrådte ved årsskiftet som nye partnere i BAHR. Jøtun har jobbet i BAHR siden 2008, og jobbet tidligere som rådgiver i skatteavdelingen i Finansdepartementet. Jøtun har master fra UiO fra 2004.

Jøtun er i BAHRS markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity, og har ansvaret for gruppens satsning på skatt og struktur. Hun er spesialisert nettopp på disse områdene.

Ole Andreas Dimmen har også arbeidet i BAHR siden 2008, og jobber med fast eiendom med fokus på eiendomstransaksjoner. Han har blitt kåret til en av landets beste «up and coming»-advokater av Finansavisen innen eiendom.

Wiersholm: Ingjerd Røynås

Som Advokatbladet omtalte i begynnelsen av desember, er Ingjerd Røynås utvent til partner i Wiersholm.

- Det er stort. Jeg er kjempeglad, sa Røynås til Advokatbladet da utnevnelsen ble kjent. Røynås arbeider hovedsakelig med fusjoner og oppkjøp, samt generell rådgivning innen selskapsrett og kontraktsrett.

Røynås var ferdigutdannet i 2007 (UiO) og har også en master fra University College London.

Thommessen: Nytt tvisteløsningsteam

Kristine Hyldmo Bjørnvik
Kristine Hyldmo Bjørnvik

I Thommessen er Kristine Hyldmo Bjørnvik tatt opp som ny partner, og skal lede firmaets nye satsning på tvisteløsning. Firmaet har opprettet en ny avdeling for tvisteløsning, og har nå over tretti advokater som jobber med tvistesaker.

Bjørnvik har prosedert en lang rekke saker både i domstolene og i voldgiftssaker, og jobbet i Kværner frem til 2016. I Legal 500 har hun rukket å oppnå tre anbefalinger allerede; i fjor både innen offshore, olje og gass og tvisteløsning. Hun ble uteksaminert fra UiO i 2010.

- Det er med stor glede at vi nå tar opp Kristine som partner i Thommessen. Hun har allerede rukket å etablere seg som en foretrukket tvisteadvokat i store og komplekse saker. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier managing partner, Sverre Tyrhaug i en melding.

Hjort: Tre interne opprykk

Finn Magne Prydz, Kristian Brandt og Eivind Grimsø Moe.
Finn Magne Prydz, Kristian Brandt og Eivind Grimsø Moe.

I Hjort er tre av firmaets egne advokater blitt utnevnt til partner ved nyttår: Kristian Brandt har vært i Hjort siden 2013. Da kom han til firmaet fra en stilling som seniorrådgiver ved statsministerens kontor. Han har tidligere også vært kontorsjef hos Sivilombudsmannen.

Brandt er spesialist i forvaltningsrett, og er en populær foredragsholder om forvaltningsrett og offentlighetsloven. I Hjort leder han faggruppen for klima- og miljørett. Brandt sitter i Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett. Han ble uteksaminert fra UiO i 2004.

Finn Magne Prydz skal styrke Hjorts satsning på entreprise, kontraktsrett og eiendomsutvikling. Prydz har jobbet i Hjort siden 2010, og har tidligere vært dommerfullmektig i Oslo byfogdembete. Han hadde fullmektigtiden i Schjødt, og har også vært førstekonsulent i Olje- og energidepartementet. Han ble uteksaminert i 2002 fra UiO. Prydz var tidligere medlem av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess.

Eivind Grimsø Moe kom til Hjort som senioradvokat i 2012 fra en stilling som konsernadvokat i det som tidligere het Nord Pool. Moes spesialområder er teknologi og digitalisering, energi og kontraktsrett, og han skal jobbe med å styrke disse fagområdene i Hjort.

Moe har en master of laws fra University of Technology i Sydney fra 2002.

Bull & Co: Styrker immaterialrett

Anders Evjenth, Lise Degernes og Jan Morten Evertsen.
Anders Evjenth, Lise Degernes og Jan Morten Evertsen.

Bull & Co har utnevnt tre nye partnere, hentet fra Ræder og Hjort: Lisa Digernes var inntil nylig senioradvokat i Advokatfirmaet Ræder, der hun har jobbet med immaterialrett og har vært rådgiver for flere teknologiselskaper. Hun har tidligere også jobbet i ti år som advokat i New York i et firma som spesialiserte seg på digitale medier og underholdning.

- Vi har store ambisjoner for det vi ønsker å få til på medie- og underholdningssiden fremover, sier Lisa Digernes i en melding.

Digernes er også styreleder i Oslo Kunstforening, samt i Psykologisk.no, et uavhengig nyhetsnettsted som skriver om psykologi. Digernes ble uteksaminert fra UiO i 2000, og har tatt faget styrekompetanse ved BI.

Jan Morten Evertsen kommer også fra Ræder, og har tidligere også vært partner både i Hjort og i Thommessen.

Evertsens spesialområder er medier, film- og underholdning, immaterial- og markedsføringsrett. I Bull & Co skal både han og Digernes jobbe i teamet Media, underholdning og kultur. Ifølge Bulls egne nettsider, jobber temaet med flere av verdens største selskaper innen film og TV, musikk, sosiale medier, sport, spill og markedsføring.

- Med kombinasjonen av Lisas internasjonale erfaring og min erfaring med norske produksjoner, samt Bulls kompetanse, ser vi frem til å bidra i den videre utviklingen av bransjen, sier Jan Morten Evertsen.

Anders Evjenth er fra nyttår tilbake i Bull & Co, etter å ha vært i Hjort i et par år. Evjenth har også jobbet åtte år i Kluge. Han har tidligere vært prosjektleder i Kommunal- og regionaldepartementet, og avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Evjenths spesialområder er fast eiendom og plan- og bygningsrett.

Ro Sommernes: Ett internt opprykk

Ole Johan Stensli har fra nyttår rykket opp til partner i Ro Sommernes. Stensli var ferdigutdannet fra UiO i 2011, og kom til firmaet som fullmektig i 2014, etter først å ha vært fullmektig i Wikborg Rein.

Geir Hole er ny partner i Advokatfirmaet Nova.
Geir Hole er ny partner i Advokatfirmaet Nova.

Stenslis spesialområder er finansieringstransaksjoner, restrukturering, insolvens og tvisteløsning.

Nova: Styrker skatteområdet

I Advokatfirmaet Nova som spesialiserer seg på fast eiendom har Geir Hole tiltrådt som partner. Hole har erfaring fra Skatteetaten, revisjonsfirmaene Ernst & Young og Grant Thornton Norge. I tillegg har han erfaring fra advokatfirmaene Wiersholm og Hodneland & Co.

Den nye partneren er spesialisert innen nasjonal og internasjonal beskatning og merverdiavgift, og har også arbeidet med selskapsrett, avtalerett, erstatningsrett, kontraktsrett og arbeidsrett.

Powered by Labrador CMS