Lagmannsretten tok nylig stilling til om saken skulle gjenopptas
Lagmannsretten tok nylig stilling til om saken skulle gjenopptas

Strand Lobben-saken skal ikke gjenopptas

Borgarting lagmannsrett har avgjort at adopsjonssaken som førte til at Norge ble felt i EMD, ikke skal avgjøres på nytt.

Det skriver Rett24.

Bakgrunnen for saken var at Drammen tingrett i 2012 avgjorde at fosterforeldre skulle få adoptere en gutt som de hadde hatt omsorg for siden han var tre uker gammel.

Gutten er i dag 13 år gammel.

Moren til barnet anket avgjørelsen til lagmannsretten, der hun tapte, før hun deretter fikk avslag fra Høyesteretts ankeutvalg.

I 2019 ble Norge felt av den europeiske menneskerettsdomstolen for brudd på EMK artikkel 8 i det som er kjent som Strand Lobben-saken.

I kjølvannet av dette avgjorde Høyesterett at kritikken fra EMD hovedsakelig rettet seg mot tingrettens beslutningsgrunnlag og begrunnelse. På dette grunnlaget avgjorde Høyesterett at tingretten skulle behandle en begjæring om gjenåpning av saken.

Avslag på gjenåpning

Ringerike, Asker og Bærum tingrett avgjorde i juni at adopsjonsavgjørelsen ikke skulle gjenåpnes. Tingretten var ikke i tvil om hvilket utfall som ville være til barnets beste.

«En gjenåpning vil således skape en usikkerhet for A knyttet til hvor han skal bo videre, og om det skal fastsettes samvær med biologisk familie. En slik usikkerhet vil være en belastning for ham, og ikke til hans beste», skriver tingretten, ifølge Rett24.

«En beslutning om gjenåpning vil derfor etter rettens vurdering i seg selv være et inngrep i As og adoptivforeldrenes rett til privat- og familieliv», skriver de videre.

Avgjørelsen ble igjen anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har kommet til samme konklusjon.

«Slik lagmannsretten ser det foreligger det ikke slik sannsynlighetsovervekt i saken her. Etter rettens vurdering er vilkårene for adopsjon klart oppfylt ut fra dagens situasjon. Lagmannsretten er i stor grad enig i tingrettens konkrete vurdering og viser til denne», heter det i lagmannsrettens avgjørelse, skriver Rett24.

Powered by Labrador CMS