Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto:

30 dagers betinget fengsel for å ha lurt forsikringsselskap til å betale 25.000 kroner for mye etter sykkeltyveri

Beløpet i grenseland mellom ubetinget og betinget fengsel, mener retten.

Søndre Østfold tingrett har dømt en 43 år gammel mann til tretti dagers betinget fengsel for å ha gitt feil opplysninger til forsikringsselskapet sitt etter et sykkeltyveri.

Mannen opplyste at sykkelen som var stjålet var en Trek Top Fuel 9,9 RSL sykkel, en såkalt mountain bike i høy prisklasse. Han leverte både en forfalsket kvittering og en forfalsket tolldeklarasjon. Han mottok 25.000 kroner i forsikringsutbetaling som han ikke hadde krav på, kommer det frem i dommen (22-097086ENE-TSOS/TSAR).

43-åringen tilstod forholdet i retten.

«Forsikringsavtaler er basert på et tillitsforhold mellom selskapet og forsikringstakeren. Uriktige erstatningskrav kan være vanskelig å oppdage og medfører dessuten høyere forsikringspremier for de øvrige forsikringstakerne. De samfunnsmessige skadevirkningene har ført til at det etter rettspraksis som hovedregel utmåles ubetinget fengsel, med mindre bedrageriet gjelder forholdsvis beskjedne beløp eller det foreligger særlige formildende omstendigheter i saken, jf Rt 2003 s 1464», heter det i dommen.

Det påpekes videre at det samlede beløpet som mannen urettmessig krevde, tilsier et straffenivå som ligger i grenseland mellom betinget og ubetinget fengsel. I formildende retning ble det vist til mannens tilståelse og vilje til å gjøre opp for seg - samt at forholdene var blitt gamle, uten at det kunne legges siktede til last.

Straffen ble derfor gjort fullt ut betinget. Mannen må også betale 10.000 kroner i bot.

Powered by Labrador CMS