17. mai har blitt feiret i Norge siden 1820-årene.

17. mai: Disse reglene gjelder 

Arbeidstaker har krav på full lønn, selv om det er fri. Dersom det må jobbes, har man krav på lønnstillegg. Butikkene skal i utgangspunktet holde stengt, men du kan få deg pølse på bensinstasjonen. Få oversikt her!

Publisert

Vi har en egen lov for 17.mai. Denne fridagen er, sammen med 1. mai, regulert i lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager. Disse to dagene er de eneste høytidsdagene er regulert i egen lov. 

Etter § 1 første punktum, er 17. mai en høytidsdag, og skal være likestilt med søndager. Reglene om kirkelige handlinger og helligdagsfreden gjelder riktignok ikke på nasjonaldagen. Det loven i all hovedsak regulerer, er derfor arbeidstakeres rettigheter hva angår lønn og fri. 

Full lønn

Loven fastslår at arbeidsgiver, i utgangspunktet, skal betale arbeidstaker «full lønn» for arbeid som utføres 17.mai. Unntak gjøres dersom dagen faller på en søndag, jf. § 3.

Betaling av «full lønn» etter § 3, til arbeidstaker som har fri  17. mai, skjer for timelønnet arbeidstaker etter den timelønn som gjelder for vanlige virkedager og på grunnlag av ordinær arbeidstid. Faller 17.mai på en lørdag, skal det betales for den ordinære arbeidstid på lørdager, jf. forskrift om lønn 1. og 17. mai. 

Krav på lønnstillegg

Hvis arbeidstakeren må jobbe på 17. mai, har vedkommende krav på lønnstillegg. Dette tillegget vil tilsvare det tillegget som personen ellers har krav på for jobb på søndager. Dette vil gjerne være fastsatt i avtale, herunder tariffavtale, eller regulativ, jf. § 3.

Dersom slik avtale ikke er inngått, eller slikt regulativ ikke finnes, skal arbeidstakeren ha et tillegg til sin vanlige lønn på minst 50 prosent, jf. § 3.

Forutsetningen er at arbeidstakeren har vært ansatt hos arbeidsgiver sammenhengende de siste 30 dagene i forkant av 17. mai. Er arbeidstaker tilsatt senere, er forutsetningen at arbeidet totalt er av minst 30 dagers varighet, jf. § 3.

Ansatte som er omfattet av Fellesforbundets avtaler, og som jobber innenfor hotell, restaurant og catering, har krav på hundre prosent tillegg for å jobbe på nasjonaldagen.

De som driver kollektivtransporten i Oslo, enten det er med t-bane eller trikk, mottar et tillegg på 133 prosent. Tilsvarende gjelder for ansatte i Flytoget, i henhold til hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og  LO. 

Dersom du jobber i en mindre butikk på 17. mai, en såkalt, Brustadbu, og er omfattet av Landsoverenskomsten Handel og Kontor, er tillegget på 110 kr. 

Butikkene skal holde stengt

For salg fra faste utsalgssteder på 17. mai, gjelder bestemmelsene i lov om hellidager og hellidagsfred §§ 5 og 6 tilsvarende.   

Det innebærer at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, som et utgangspunkt, skal holde stengt. 

Dette gjelder likevel ikke for utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter. Også bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvadratmeter, kan holde åpent. Salg fra serveringssted er også lov. Det er også andre mindre viktige unntak. 

Powered by Labrador CMS