Klart for et halvt års pappaperm

KLAR OPPFORDRING: Torstein Bae, sjakkekspert og advokat, managing partner i Legalis, oppfordrer advokater og partnere til å ta pappaperm

Managing partner og sjakkekspert Torstein Bae oppfordrer advokatfirmaene til å legge bedre til rette for at mannlige advokater kan ta ut pappaperm. – Trist hvis andre ikke har samme mulighet som meg, sier han.

– Jeg er kjent med at folk sier at det er et voldsomt arbeidspress i noen av de store firmaene, og en forventning om at man skal være tilgjengelig døgnet rundt – og kunne jobbe hele natta hvis en av partnerne ringer. Det er ingen tvil om at det er vanskelig å kombinere dette med et alminnelig familieliv eller andre fritidssysler, sier Torstein Bae i Advokatfirmaet Legalis i Oslo.

De siste månedene har debatten nok en gang gått om arbeidspresset i de store advokatfirmaene. I et innlegg i Dagens Næringsliv nylig avslørte Bae at han snart vil gå ut i et halvt års pappapermisjon.

– Jeg følte jeg at det var på sin plass å si at bildet ikke er så ensidig. Det er fullt mulig å være advokat eller advokatfullmektig, og fortsatt ha et familieliv. Mitt firma er et eksempel på det, sier Bae.

Bae forteller at Legalis har advokater i forskjellige livsfaser, og at selskapet både aksepterer, og er glade for, at deres advokater ikke kun vil ha arbeid i livet sitt.

– For vårt firma er det en selvfølge å tilrettelegge for dem som får barn og ønsker å ta permisjon. Jeg synes det er synd, og veldig uheldig, hvis mange unge opplever at det ikke er mulig å gjøre det. Da må virkelig disse firmaene gå i seg selv. Dessuten er det åpenbart at fornøyde ansatte er en forutsetning for en god utvikling i selskapet, sier Bae.

TRAVEL HVERDAG: Torstein Bae, sjakkekspert og advokat, , kombinerer rollen som managing partner i Legalis og småbarnspappa for lille Anton (2). Her er de to på vei hjem fra barnehagen.

 

Lav turnover

I DN-innlegget påpekte Bae at han ikke nødvendigvis ønsker å rekruttere de flinkeste sett ut fra et rent faglig ståsted, men heller de kandidatene som er best egnet som advokater.

– Jeg tror ikke det er slik at man må jobbe dag og natt for å være en god advokat. Vi er veldig fornøyde hvis våre ansatte har liv som består av mer enn jobben, sier Bae, og medgir at selskapet nok har lavere inntjeningskrav enn de største firmaene.

Bae mener lav turnover er en nøkkelfaktor for å lykkes.

– Når folk slutter, koster det skjorta. Hvis man har et miljø med lav turnover, slik vi har fått til her, har det en stor økonomisk verdi i seg selv. Det er også en del av grunnen til at vi har doblet omsetningen på tre år, påpeker Bae.

Han erkjenner at mange av de store advokatfirmaene gjør det sterkt med nåværende modell.

– Men ved siden det økonomiske perspektivet, er det jo også et slags verdimessig standpunkt her. Hvor er det man har lyst til å jobbe selv? Jeg hadde ikke vært komfortabel med å være leder i en bedrift der det var et rent økonomisk perspektiv, og alt handlet om det. Derfor synes jeg det er gledelig å se at det kan gå bra selv om man ikke bare tenker penger.

 

Fremdeles uvanlig

Med en gravid kone og en toårig sønn, kan Bae se frem til en enda travlere timeplan når familien om et par måneder får et nytt familiemedlem. Planen er at han skal ut i pappapermisjon fra nyttår og i praksis være borte helt frem til barnehagestart i august 2018.

– Ikke alle hos oss heller ønsker å være borte såpass lenge, men man har i alle fall mulighet til det om man vil!

Han innrømmer at det ligger en del utfordringer i det å skulle ha permisjon så lenge.

RAKETTFART: Torstein Bae har gjort lynkarriere i advokatbranjsen, og er i dag managing partner i Advokatfirmaet Legalis som har kontorer på Hammersborg Torg i Oslo.

 

– Men det er jo ikke spesielt for advokatbransjen å ha ansvar og å måtte følge opp kunder. Alle forventer at kvinner går ut i permisjon når de får barn, men det er fremdeles litt uvanlig at vi menn gjør det samme, særlig i advokatbransjen. Som i samfunnet for øvrig tror jeg dette er noe arbeidstakere kommer til å forvente i fremtiden. På sikt tror jeg egentlig ikke arbeidsgiver har noe annet valg enn å tilpasse seg disse kravene. Den som er i forkant av utviklingen, vil ha et konkurransefortrinn.

 

Skjevt maktforhold

– I dag er det beinhard kamp om jobbene, og kanskje ikke så lett for de arbeidssøkende å være kravstore?

– Ja, når et firma som vårt får over hundre søknader på en fullmektigstilling, er det klart at det ligger et maktforhold der som gjør det vanskelig for nyansatte å stille mange krav. Derfor påhviler det et ekstra ansvar på advokatselskapene selv å se verdien av at de ansatte har fullverdige liv.

– Har firmaene vært gode nok på det hittil?

– Det virker ikke sånn, utfra det som blir skrevet i media. Jeg har ikke jobbet i et av de større firmaene selv, men veldig mange melder at det gjerne ligger en forventning til en hverdag som ikke er kompatibel med noe annet enn jobben.

– Pappaperm i mange måneder – det høres vitterlig ikke ut som en økonomisk gullgruve?

– Nå raker ikke jeg inn mange millioner i året, men selvfølgelig er jo dét en side ved det. Når andre tar sine valg har jeg respekt for at økonomi er et aspekt. Derfor bør man være utrolig forsiktig med å vurdere hvilke valg andre tar, siden det er så mange aspekter som spiller inn. Folk må få bestemme selv, men hvis de ønsker det må det være rom for å ta permisjon.

GJENSYNSGLEDE: God stemning når pappa Torstein Bae henter lille Anton (2) i barnehagen. Når Anton snart blir storebror går pappa Torstein ut i ny pappapermisjon.