Beregn god tid på å komme inn i Oslo tinghus

Sorenskriver Geir Engebretsen (til venstre), Marte Svarstad Brodtkorb og sikkerhetssjef Frode Wold. Foto.Oslo tingrett skal ha bemanning i køene for å bistå om det oppstår problemer, og skal evaluere sikkerhetskontroll-ordningen etter kort tid for å vurdere om sikkerhetsnivået skal justeres, forteller sorenskriver Geir Engebretsen (til venstre). Her med Marte Svarstad Brodtkorb og sikkerhetssjef Frode Wold.

Torsdag 4.mai åpner den nye sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus. Advokater må beregne å bruke minst et kvarter ekstra på å komme inn i tinghuset på morgenen.

– Jeg vet at det er mange av kollegene mine som ikke gleder seg til dette, og til å måtte møte opp litt tidligere enn to minutter på ni. Det blir nok litt «armer og bein» innledningsvis, til rutinene har satt seg. Men nå er det viktig at vi advokater for en gangs skyld er litt positive til noe nytt, sier Marte Svarstad Brodtkorb, leder av Oslo krets.

Hun anslår at sikkerhetskontrollen kan ta et kvarter når rutinene er på plass, men kanskje litt mer til å begynne med.

Oslo krets har hatt en god dialog med Oslo tingrett om innføringen av sikkerhetskontrollen, og selv ser hun frem til å få bedre sikkerhet i retten, forteller hun.

Kan ha våpen i lomma

Marte Svarstad Brodtkorb

– For ti år siden var jeg negativ til sikkerhetskontroller, nå er jeg for, sier Marte Svarstad Brodtkorb, leder av Oslo krets.

– For ti år siden var jeg negativ, og mente at det viktigste var å ha et åpent tinghus. Men utviklingen har innhentet oss. Jeg har stått i saker hvor jeg har følt et stort ubehag fordi jeg ikke har visst hva som er i lommene til de som sitter på tilhørerbenken, sier Brodkorb.

Oslo tinghus har valgt et relativt høyt sikkerhetsnivå, forteller sorenskriver Geir Engebretsen.

– Alle må gå gjennom kontrollen, både politiaktorer, vitner, publikum, psykologer, sakkyndige, vitnestøtter, meddommere og advokater. Alle blir behandlet på lik linje, med unntak av folk som arbeider i tinghuset, sier Engebretsen.

Huset skal fortsatt være åpent for alle, og man trenger ikke å vise ID-kort, forsikrer han.

Sterke følelser i sving

Sikkerhetssjef i Oslo tinghus, Frode Wold, opplever dagens sikkerhetssituasjon som utfordrende.

– Vi vet ikke hva folk har med seg inn i tinghuset. Det vi vet, er at det er miljøer her som har omgang med våpen, og en viss evne og vilje til å bruke dem på utsiden. I tillegg kommer det mange personer hit som vi ikke kjenner til. Alle som arbeider i domstolene vet at det er sikkerhetsrisiko knyttet også til andre sakstyper enn strafferetten. Det kan være et sterkt følelsesmessig engasjement hos parter og vitner som deltar i den sivile rettspleien, sier Wold.

Målet med sikkerhetskontrollen er at alle som kommer til Oslo tinghus, skal ha en trygghet for at det ikke er bragt våpen eller farlige gjenstander inn i bygningen, sier sorenskriver Engebretsen.

Sløsing

– I dag har vi for dårlig kontroll på dette. Vi har fragmentert kontroll i enkeltsaker. Akkurat nå har vi to store straffesaker – Eirik Jensen-saken og Follo-saken – hvor vi har egne sikkerhetskontroller. De to sakene legger beslag på mellom 17 og 20 polititjenestemenn hver eneste dag, hele arbeidsdagen. Dette er polititjenestemenn som tas ut av annen operativ tjeneste. Vi tenker at samfunnets ressurser bør brukes på en bedre måte. Sikkerhetsnivået øker når vi får en generell kontroll ikke bare ved inngangen til to rettssaler, men av alle som kommer inn her, sier Engebretsen.

Det er vaktselskapet Securitas som er leid inn for å stå for kontrollen. Det vil bli to såkalte «flyplassløp» ved inngangen med metalldetektorer og gjennomlysning av bagasje.

– Vi skal gjøre vårt beste for å forhindre urimelig lange køer og forsinkelser. Systemet har kapasitet til å få gjennom fire hundre personer i timen. Mellom åtte og ni kommer det vanligvis mellom 250 og 400 personer inn til Tinghusets 58 rettssaler, så beregn god tid, sier Engebretsen.

Kaffen kan bli kontrollert

Kopp kaffe. Foto.Metallgjenstander som nøkler, mynter og mobiltelefoner kan legges i veske eller ytterklær før du kommer til gjennomlysningen.

Legg dette i plastboksene du finner ved maskinen: Håndbagasje, større elektriske artikler som PC, kamera og nettbrett (tas ut av vesker), ytterplagg og jakker, sko med metallinnlegg, belter med metallspenner (ta gjerne av beltet i forkant).

Drikkeflasker/kaffebegre er normalt tillatt, men disse kan også bli kontrollert.