Faktaundersøkelse

Bok, cover,

Hvordan håndtere vanskelige og konfliktfylte arbeidsmiljøforhold?

Altså saker og situasjoner som er preget av personkonflikter og påstander om mobbing og trakassering, eller saker der det er varslet eller klaget med påstander om destruktiv eller helsefarlig ledelse? Her presenteres en lang rekke prinsipper for hvordan ledere og andre skal og bør jobbe med slike saker. Prinsippene er basert på forskning om rettferdighet, arbeidsmiljølovens bestemmelser, og juridiske retningslinjer for god saksbehandling. Den presenterer nyere metoder for konflikthåndtering, herunder særlig faktaundersøkelse. Boken gjennomgår både det faglige og det juridiske grunnlaget for faktaundersøkelse som metode og hvordan metoden i praksis kan og bør gjennomføres. Fremstillingen angir også de systemene og prosedyrene som virksomheten bør ha på plass for å tilfredsstille lovens krav til internkontroll.

Ståle V. Einarsen, Helge Hoel og Harald Pedersen, Gyldendal Akademisk, 264 sider, 399 kroner.