– Som representant for Yngre Advokater er jeg et bindeledd mellom de unge og de som har innflytelse til å endre, sier John Erik Aarsheim. Han er forretningsadvokat i Simonsen Vogt Wiig i Bergen.

Yngre Advokater: - Vi skal sette standarden

Yngre advokater har mange felles utfordringer, som forventningspress og faktureringspress, og kan streve med å balansere mellom jobb og fritid, sier John Erik Aarsheim (32). Han er representant for Yngre Advokater i Hovedstyret i Advokatforeningen.

BERGEN: Utvalget for Yngre Advokater ivaretar unge advokaters interesser. Med "unge advokater" menes medlemmer under førti år. Utvalget har lokale lag i Østfold og Follo krets, i Midt-Hålogoland krets, og i kretsene Troms, Trøndelag, Sør-Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane og Oslo. De lokale lagene arrangerer en rekke ulike faglige og sosiale samlinger.

– Nå til dags blir man som advokat veldig spesialisert. Det er lett å glemme at det finnes andre som holder samme arbeidstittel som deg selv, men som har helt andre hverdager og utfordringer. Men så har vi jo en del utfordringer som er helt generelle for de fleste unge advokater, sier John Erik Aarsheim.

– Faktureringspress. Forventningspress. Balansen mellom jobb og fritid. Forholdet mellom fullmektig og prinsipal. Utfordringen med å være ny. Dette er temaer som de fleste unge advokater kan kjenne seg igjen i, uansett hvor man jobber, sier han.

I Yngre Advokater (YA) i Hordaland og Sogn og Fjordane krets, har han vært engasjert i tre år, det siste året som leder.

– Vi som er unge advokater i dag, skal sette standarden for fremtiden. Hvis vi får gode holdninger, for eksempel til balansen mellom arbeid og fritid, så vil vi sette standard for neste generasjon advokater. Derfor er holdningsarbeid viktig. Jeg ønsker å være med å påvirke for de som er unge, sier Aarsheim.

Han jobber selv som forretningsadvokat med bank og finans i Simonsen Vogt Wiig i Bergen, en by han har bodd i siden studietiden ved Universitetet i Bergen. Opprinnelig kommer han fra den værharde halvøya Stad helt nord i Sogn og Fjordane.

Åpen møteplass

Yngre Advokater i Hordaland og Sogn og Fjordane krets er en sosial og faglig møteplass der folk kan diskutere hvordan man har det og hvordan man ønsker å ha det på jobb, forteller Aarsheim.

YA har en observatørplass i Hovedstyret i Advokatforeningen som går på rundgang mellom kretsene.

– Vi synes det er naturlig at vi har en plass der. Det er viktig at Hovedstyret vet hva yngre advokater er opptatt av. Og at får vi uttale oss om saker som angår oss, sier Aarsheim.

Overfører verdier

Han har sittet i Hovedstyret siden april, og synes det er lærerikt.

– Jeg kan ta med meg rettspolitiske synspunkter tilbake til de unge på grasrota, slik at de får et forhold til Advokatforeningens verdier, og kan sette dem ut i livet og påvirke der de er. Jeg har virkelig fått øynene opp for hvor mange engasjerte folk som finnes innenfor advokatstanden, sier Aarsheim.

Fremtidens juristutdanning og digitaliseringen av advokatbransjen er to saker han selv brenner for.

– Å tilpasse seg endringer før det er for sent, er utrolig viktig, spesielt for unge advokater. Det er vi som kommer til å ha fremtiden som vår nåtid, sier Aasheim.

Veldig store tall

I Simonsen Vogt Wiig jobber han hovedsakelig mot norske og internasjonale banker.

– Jobben er utfordrende, spennende, og til tider svært arbeidskrevende. Som ny var det mye å sette seg inn i. Men man skal leve et langt liv, og det er viktig ikke å brenne av kruttet for tidlig. Jeg kan gjerne jobbe masse i perioder, men i det lange løp må det være rom for balanse. Det er det heldigvis i firmaet.

Han jobber mest innenfor skipsfinansiering.

– I starten kunne jeg telle nuller i tallene. Store verdier krever at du er grundig og skjerpet, for om du gjør noe feil, kan det få veldig store økonomiske konsekvenser. Men vi har et sterkt fagmiljø som jobber tett sammen, og om du alltid gjør ditt beste, så går det bra, sier Aarsheim.

Les mer om Yngre Advokater her.

Aarsheim er imponert over advokaters samfunnsengasjement.
Powered by Labrador CMS