Partner Ole Henrik Wille, jusstudentene Fnann Ghebreweckli, Hamzah Sajid, Mahir M. Osman, Jennifer Obeng, og senioradvokat Kjersti Borgan alle frem til oppstart av den nye mentorordningen.
Partner Ole Henrik Wille, jusstudentene Fnann Ghebreweckli, Hamzah Sajid, Mahir M. Osman, Jennifer Obeng, og senioradvokat Kjersti Borgan alle frem til oppstart av den nye mentorordningen.

Wikborg Rein oppretter egen mentorordning for Mino.Jur:
- Vi må finne ut hvorfor ikke flere minoritetsstudenter søker hos oss

Rekrutteringsansvarlig og partner Ole Henrik Wille i Wikborg Rein ønsker seg mer mangfold i søkermassen og i firmaet.

Publisert   Sist oppdatert

Advokatfirmaet Wikborg Rein og studentforeningen Mino.Jur har inngått et nytt pilotprosjekt der målet er å få flere jusstudenter med minoritetsbakgrunn til å søke jobb i firmaet. Torsdag i forrige uke hadde de invitert studenter til å høre mer om opplegget, og mingling i firmaets lokaler.

- Det er kjempemange flinke studenter i denne gruppen som til nå ikke har søkt seg til oss. Det er for dårlig, noe vi må finne ut av - og gjøre noe med, sier partner Ole Henrik Wille, som også foreleser ved Universitetet i Oslo.

Mentorordningen starter med en fellessamling i mai med mer informasjon til mentorer og studenter. Studenter med minoritetsbakgrunn vil få muligheten til å få en egen mentor fra Wikborg Rein. Det blir lagt opp til om lag ett møte mellom student og mentor i måneden ut året.

– Mangfold handler ikke kun om kvinneandel, men også om å få frem advokater med ulike bakgrunner. Dette er viktig for å kunne yte best mulig bistand til våre klienter. Derfor prøver vi finne ut hva vi kan gjøre for å bli mer attraktive for denne gruppen studenter, hva som er viktig for dem, og hvordan de tenker, sier Wille, som også er rekrutteringsansvarlig i Wikborg Rein.

Det er ikke klart hvor mange studenter som får plass i ordningen, men Wikborg Rein sier de håper å få med så mange som mulig.

Senioradvokat Kjersti Borgen er initiativtager til den nye mentorordningen.
Senioradvokat Kjersti Borgen er initiativtager til den nye mentorordningen.

Ønsker ulike bakgrunner

Studentene vil få tildelt en advokat eller advokatfullmektig fra Wikborg Rein som mentor. Student og mentor avtaler deretter neste treff og tema seg imellom. Alle studenter med minoritetsbakgrunn er velkommen til å søke.

Mino.Jur

  • Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).
  • Målet for organisasjonen er å skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling, og å utvide studentenes forståelse for hvilke muligheter de har.
  • Mino.Jur ønsker å legge til rette for et godt faglig og sosialt utbytte gjennom knytting av nettverk, samt løfte frem problemstillinger som angår minoriteter på jussen.
  • Organisasjonen har som mål å arrangere en rekke faglige og sosiale aktiviteter gjennom året.
  • Utvalgets hovedsponsor er advokatfirmaet Wiersholm
  • Styreleder i Mino.Jur er Arisha G. Nabi (Kilde: Mino.Jur)

Wille tillegger at firmaet trenger jurister med ulike bakgrunner når de skal løse saker for klientene.

- Kundene vil ha best mulig juridisk rådgivning, og vi vet at de får dette hvis teamene våre er mer sammensatte. Kundene våre er mye mer opptatt av dette nå enn det de var før, påpeker Wille.

Savnet sparringspartner

Ideen om en egen mentorordning for minoritetsstudenter kom fra firmaets senioradvokat Kjersti Borgen.

- Da jeg studerte selv savnet jeg noen å sparre med. Jeg kjente ingen i «forretningsadvokat-verden» , og hadde vanskelig for å se for meg at jeg skulle jobbe der. Å komme i kontakt med advokater og få innblikk i hva denne verden gikk ut på, gjorde at jeg fikk en ny forståelse av miljøet, og hvor utrolig spennende det kan være å jobbe som forretningsadvokat. Vi ønsker også å bli bedre kjent med studentene tilknyttet Mino.Jur. Derfor ser jeg verdien av en slik ordning, sier Borgen.

- Å kunne bli bedre kjent med hverandre, og sparre sammen tror vi er nyttig både for studentene og oss. I tillegg har vi et ønske om mer mangfold i firmaet, da vi pr. i dag har for få søkere med ulik bakgrunn, og ønsker oss flere. Derfor ønsket vi å spørre Mino.Jur om et slikt samarbeid, sier Borgen, som er glad for at initiativet ble så godt mottatt.

Godt oppmøte da Wikborg Rein inviterte til informasjonsmøte om firmaets nye mentorordning.
Godt oppmøte da Wikborg Rein inviterte til informasjonsmøte om firmaets nye mentorordning.

- Motiverende

Nestleder Mahir M. Osman i Mino.Jur håper ordningen gjøre at flere studenter med minoritetsstudenter vil ønske seg til forretningsadvokatfirmaene.

- Hele idéen bak Mino.Jur er å bevisstgjøre studentene om mulighetene som finnes. Mange minoritetstudenter har kanskje ikke så stort nettverk, og vet ikke alltid helt hvordan ting fungerer i arbeidslivet. Derfor kan det virke motiverende med en slik mentor-ordning. Det vil være til stor nytte for våre medlemmer å se hvordan arbeidshverdagen for advokater i forretningsadvokatbransjen er, sier Osman til Advokatbladet.

Han får støtte av utvalgskollega Jennifer Obeng.

- At firmaene åpner dørene og engasjerer seg for studenter med minorietsbakgrunn opplever jeg som positivt. Det gjør oss med minoritetsbakgrunn bevisste på at vi besitter en ettertraktet kompetanse som vi kan bidra med, og en større forståelse for at vi har mulighet til å jobbe i denne delen av bransjen, sier Obeng.

Nestleder i Mino.Jur, Mahir M. Osman, var blant innlederne under samlingen for minoritetsstudenter hos Wikborg Rein i forrige uke.
Nestleder i Mino.Jur, Mahir M. Osman, var blant innlederne under samlingen for minoritetsstudenter hos Wikborg Rein i forrige uke.