Daniel Siraj kom med tips til hvordan minoritetsstudenter kan lykkes i arbeidslivet.
Daniel Siraj kom med tips til hvordan minoritetsstudenter kan lykkes i arbeidslivet.

Mener minoriteter har en kompetanse og bakgrunn advokatbransjen trenger

Obos-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj håper advokatfirmaene vil pushe frem ansatte med minoritetsbakgrunn. Hos ham i Obos har ingen menn på 58 år sjanse til å få en plass i konsernledelsen.

Publisert Sist oppdatert

Daniel Kjørberg Siraj er konsernsjef i Obos. I forrige uke pratet han til jusstudentene i Mino.Jur. om hvordan det er å se litt annerledes ut enn de fleste andre ledere i Norge. Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter ved jusstudiet.

Foredraget markerte avslutningen for en nyopprettet mentorordning, der ni Wikborg Rein-advokater har vært mentorer for ni minoritetsstudenter fra Mino.Jur.

En del av formålet med mentorordningen har vært å ta tak i utfordringen med for lite mangfold i advokatbransjen. Siraj har selv en mor fra Norge og en far fra Pakistan.

Senioradvokat Kjersti Borgen, advokatfullmektig Lena Sæter i Wikborg Rein, Hayat Khan som er leder for Mino.Jur, og organisasjonens markedsansvarlige Susan Arulanantham møttes for å oppsummere årets mentorordning.
Senioradvokat Kjersti Borgen, advokatfullmektig Lena Sæter i Wikborg Rein, Hayat Khan som er leder for Mino.Jur, og organisasjonens markedsansvarlige Susan Arulanantham møttes for å oppsummere årets mentorordning.

- Menn på 58 år har ingen sjanse til å komme inn i min konsernledelse. De har jeg nok av fra før. På samme måte som vi trenger perspektivene, tankesettet og bakgrunnen kvinner har, trenger vi egenskapene man har når man kommer fra Somalia. Da må dere gjøre dere synlige. Det er litt forstemmende at det er så få minoriteter som har lederjobber. Vi trenger flere forbilder med minoritetsbakgrunn, sa Siraj, henvendt til studentene.

Han oppfordrer studentene til å være til stede i ulike foraer.

- Det handler om å omgi seg med riktige folk. Dette er eksempelvis et viktig nettverk for dere. Samtidig er det en balansegang, kroniske nettverksbyggere blir fort gjennomskuet. Ingen vil ha edderkoppene. Mitt beste tips er å finne arenaer der du kan øve deg på lederskap, om det er du vil. Da dukker det ofte spennende sjanser opp, sa Siraj.

Optimist

Siraj har foruten en politisk karrière i Kristelig folkeparti, også erfaring som både advokat og advokatfullmektig i Obos.

- Hvilket ansvar tar Obos for å få mangfold i advokat-teamene når dere kjøper ekstern advokathjelp?
- Vi er ikke kommet riktig der ennå at vi har stilt slike krav. Vi har hatt mange kvinner i teamene våre, men til nå har vi ikke sett advokater med minoritetsbakgrunn. Først og fremst er det firmaenes jobb å få frem disse, men vi ville synes det er supert hvis vi får team som speiler samfunnet bedre. Men å definere mangfold utover kjønn er vanskelig. Regnes min sønn som en minoritet?, sier Siraj.

Han tror ikke firmaene bevisst har diskriminert noen - men at ubevisst diskriminering kan ha forekommet.

- Samtidig må minoritetene også være modne for en karrière i firmaene. Det er de som er synlige, som til syvende og sist blir partnere. Da må man modne kvinner og menn til å synes i jobben - og det krever et offer. Å være leder er ingen ni-til-fire-jobb. Vi ser ganske mange med minoritetsbakgrunn på jusstudiet. Jeg er overbevist om at Wikborg Rein og de andre store firmaene kommer til å løfte dem frem, slik at minoritetene vil markere seg mer, også utenom strafferettsfeltet, sier Siraj.

Flere nye søknader

Senioradvokat Kjersti Borgen i Wikborg Rein, som var initiativtager til mentorordningen, presiserer at ordningen ikke alene først og fremst har vært et rekrutteringstiltak for firmaet, men en trygg setting der minoritetstudentene kan bli mer kjent med firmaet - og motsatt.

– Men vi gjør dette fordi ønsker mer mangfold i bransjen og i firmaet. Da er det avgjørende for bransjen å bli mer attraktive blant studenter med minoritetsbakgrunn som skal ut i jobb. Som advokatfirma ønsker vi oss mange forskjellige flinke mennesker, med ulik bakgrunn, erfaringer og kompetanse. Det er dette som skaper de beste advokat-teamene, og den beste arbeidsplassen. Gjennom dette opplegget har vi fått tips til hvordan vi kan profilere oss enda bedre, sier Borgen.

- Generelt er vi glad for at vi den siste tiden har mottatt en rekke søknader fra studenter med minoritetsbakgrunn til traineestillinger, hvor også flere har fått tilbud om traineestilling hos oss, legger hun til.

Mino.Jur

  • Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).
  • Målet for organisasjonen er å skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling, og å utvide studentenes forståelse for hvilke muligheter de har.
  • Mino.Jur ønsker å legge til rette for et godt faglig og sosialt utbytte gjennom knytting av nettverk, samt løfte frem problemstillinger som angår minoriteter på jussen.
  • Organisasjonen har som mål å arrangere en rekke faglige og sosiale aktiviteter gjennom året.
  • Utvalgets hovedsponsor er advokatfirmaet Wiersholm