Finn Bjørnstad, managing partner i Wikborg Rein.
Finn Bjørnstad, managing partner i Wikborg Rein.

- Corona-viruset er en enorm stressfaktor for kontoret

Shippingindustrien i Asia er blant næringene som rammes sterkt av virusutbruddet. Det merker norske Wikborg Rein godt.

Publisert Sist oppdatert

Wikborg Rein er det eneste norske advokatfirmaet med tilstedeværelse i Kina gjennom sitt kontor i Shanghai. Her jobber blant annet Therese Trulsen og Ingeborg Collett. Begge er nå hjemme i Norge.

- Vi har stengt kontoret, alle ansatte jobber hjemmefra og ingen får reise i regionen. Alle våre medarbeidere i Kina og Singapore er friske, og vi kjører et forsiktighetsprinsipp, forteller Finn Bjørnstad, managing partner i Wikborg Rein, til Advokatbladet.

- Det er ikke til å legge skjul på at dette er en enorm stressfaktor for kontoret. Vi forsøker å organisere arbeidet slik at alle får tett oppfølging hver eneste dag.

- Prosjekter stopper opp

Bjørnstad forteller at de har begynt å merke konsekvensene av virusutbruddet på arbeidet.

- Klienter som skulle til Kina kommer ikke, og prosjekter stopper opp. Det får konsekvenser for oss forretningsmessig, og rammer aktiviteten. Men vi har et godt team. De som har barn er nok litt mer urolig enn de som ikke har det. Blir de syke, havner de på lokale sykehus der smittefaren kanskje er størst, sier Bjørnstad.

Selv var han i Singapore under SARS-epidemien. Han beskriver det som en ubehagelig opplevelse.

- Vi skal nok ikke undervurdere hvor alvorlig corona-viruset er, samtidig som det er mange som både har og får viruset uten mer enn forkjølelsessymptomer. Om det er noen som klarer å gjøre noe effektivt for å sette en stopper for det, er det kinesiske myndigheter.

Påvirker shippingindustrien

Wikborg Rein jobber nå også med å forberede sine klienter på ulike kontraktsrettslige problemstillinger i kjølvannet av virusutbruddet.

– Vi ser at det dukker opp ulike problemstillinger i forbindelse med kontrakter. Typisk konstruksjoner av skip eller andre konstruksjoner i Kina, forsinkelser av leveranser fra kinesiske fabrikker i karanteneområder, virkningen av mulig stenging/karantene av havner, og vanskeligheter med å inspisere arbeid som utføres i karanteneområder, sier partner Gaute Gjelsten til Advokatbladet

– Klientene må forberede seg på problemstillinger rundt dette og flere har, basert på tidligere erfaringer, rutiner for hvordan slike problemstillinger skal håndteres. Vi jobber også med konkrete saker hvor vi ser på hvilken virkning slike forhold kan ha for enkeltkontrakter, sier Gjelsten.

Flere utfordringer

På sine nettsider peker advokatfirmaet på flere potensielle konsekvenser av utbruddet.

  • Drift av kinesiske verfts- og byggeprosjekter kan bli påvirket.
  • Økt risiko for stengte havner, noe som igjen resulterer i forsinkelser og avvik.
  • Handelsbegrensninger, sikkerhetsspørsmål og karantener.
  • Implikasjoner for transportavtaler.

De potensielle kontraktsmessige og juridiske tvistene for byggekontrakter, vil være forskjellige i hvert tilfelle, skriver firmaet videre.

Også restriksjoner på transport og handel og potensielle nye krav om karantener, samt mangel på arbeidskraft, vil kunne skape utfordringer og konflikter.

Ulike tiltak

Som følge av de juridiske problemstillingen som kan dukke opp i kjølvannet av virusutbruddet, anbefaler firmaet at alle berørte parter går nøye gjennom sine avtalefestede ordninger. Spesielt bør partene være klar over eventuelle varslingsforpliktelser, og sikre at man etterlever disse.

Wikborg Rein påpeker at ved tidligere virusutbrudd, som SARS, ble flere havner stengt. Dette har foreløpig ikke skjedd.