Partner Christel Søreide, advokatfullmektig Fatima Dahri, styreleder Arisha G. Nabi i Mino.Jur, og advokatfullmektig Tarnjit Singh har fokus på minoriteter i forretningsadvokatbransjen.

Nå vil flere minoritetsstudenter bli forretningsadvokater

Mens de fleste studentene med minoritetsbakgrunn tidligere ble strafferettsadvokater, opplever studentorganisasjonen Mino.Jur at stadig flere ønsker en karriere i et forretningsadvokatfirma.

– Vi får stadig flere multinasjonale og internasjonale klienter, og for å være i stand til å møte deres behov er det en styrke og et konkurransefortrinn for oss å knytte til oss flere med minoritetsbakgrunn. Vi tror på et kompetansemessig mangfold.  I vår jakt på de beste talentene er det helt naturlig for oss å knytte oss til alle studentmiljø hvor vi finner høykompetente, ivrige og energiske kandidater. MinoJur er et slikt miljø, og vi er svært fornøyde med det gode samarbeidet vi har fått med dem, sier Wiersholm-partner Christel Søreide til Advokatbladet.

Nyttig kulturkunnskap

Wiersholm-fullmektigene Tarnjit Singh (29) og Fatima Dahri (26) har begge bakgrunn fra Mino.Jur, en studentorganisasjon for minoritetsstudenter.

– Det stemmer at det ikke er mange partnere med minoritetsbakgrunn i bransjen i dag. Dette har nok en sammensatt forklaring, der mye går på andelen minoritetsstudenter på jusstudiet, og at de som har gått der tradisjonelt har valgt strafferett. Men det har skjedd en stor forandring de siste fem- ti årene, og jeg har et inntrykk av at stadig flere nå velger forretningsjus, sier Singh.

Han har selv hatt nytte av sine indiske aner.

– Jeg har hatt en del transaksjoner hvor det har vært små kulturelle ting det har vært greit å vite om. Eksempelvis er det i noen land vanlig at man sier «ja» uten at man nødvendigvis har forstått hele oppgaven. Derfor var jeg ekstra nøye med en slik kontakt at det var viktig at de forsto nøyaktig hva de skulle levere på, forteller Singh.

Kvoterer aldri

For Wiersholm er det viktig å få frem at de ikke kvoterer minoritetssøkere til jobbene.

– En kulturell kompetanse er en tilleggsstyrke, ikke noe vi ansetter noen på grunn av, sier Søreide, som tror det vil komme inn flere med minoritetsbakgrunn i Wiersholm fremover.

– På samme måte som kvinneandelen i partnerskapet øker, vil det være helt naturlig at vi også blir mer mangfoldige.

Fatima Dahri er født og oppvokst i Norge, med foreldre fra Marrokko.

– For noen år siden så vi eksempler i media på at enkelte måtte søke over hundre jobber, og at de først fikk komme på intervju etter at de skiftet navn. Selv om det sikkert fortsatt er finnes noen med slike holdninger, tror jeg ikke det gjelder de store firmaene. I Wiersholm vet jeg at det spiller ingen rolle hvor moren eller faren din kommer fra, eller hvilken religion eller seksuell legning du har, sier Dahri.

Tarnjit Singh, som er praktiserende sikh, og bærer turban, er enig.

– Opplevelsen av å bli diskriminert samsvarte ikke med erfaringene jeg har. Et av målene med Mino.Jur er å endre tankegangen fra at det er en svakhet å ha minoritetsbakgrunn, til at det er en styrke, sier Singh som nå er med på å gi studentorganisasjonen råd om hva de bør fokusere på fremover.

Mino.Jur

Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet ved UiO. Målet for organisasjonen er å skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling, og å utvide studentenes forståelse for hvilke muligheter de har. Mino.Jur ønsker å legge til rette for et godt faglig og sosialt utbytte gjennom knytting av nettverk, samt løfte frem problemstillinger som angår minoriteter på jussen. Organisasjonen har som mål å arrangere en rekke faglige og sosiale aktiviteter gjennom året. Styreleder i Mino.Jur er Arisha G. Nabi (Kilde: Mino.Jur)

Powered by Labrador CMS