– Overfor internasjonale aktører bør vi trekke frem at vi har enklere prosesser i Norge som gjør det mer kostnadseffektivt å lage kontrakter basert på norsk eller nordisk rett, enn på for eksempel engelsk rett, sa BAHR-advokat Geir Gustavsson.

Suksess for nytt, nordisk voldgiftsinstitutt

Det nye, nordiske voldgiftsinstituttet Noma / Nordic Arbitration har allerede blitt satt som voldgiftsløsning for et stort antall avtaler innen shipping, og har fått med seg tidligere justitiarius Tore Schei i styret.

Arbeidet med å utvikle et felles nordisk voldgiftsinstitutt for offshore-sektoren og maritime næringer startet for fire år siden, fortalte BAHR-advokat Geir Gustavsson, leder av BAHRs markedsgruppe for Oil Services og Shipping, da han innledet om det nordiske voldgiftsinstituttet Noma (Nordic Offshore and Maritime Arbitration) på Den store firmadagen på Lysebu nylig.

Arrangementet er Advokatforeningens årlige konferanse der managing partnere og ledelse fra landets førti største advokatfirmaer blir invitert for å diskutere felles utfordringer for advokatbransjen.

Noma Nordic Arbitration ble lansert som et felles nordisk prosjekt i november i fjor.

Oljeselskapene akseptert norsk rett for lengst

Norsk rett er allerede godt innarbeidet i flere internasjonale næringer, og vi har mye å være stolte av i så måte, innledet Gustavsson.

– Over tjue prosent av verdensflåten er forsikret på norske vilkår, og har indirekte akseptert norsk rett. Videre har vi en voldsom drahjelp av norsk kontinentalsokkel og lovgivning, som gjør at alle de største oljeselskapene i verden, fra langt tilbake, har blitt tvunget til å sette seg inn i og akseptere norsk rett for overhodet å kunne være tilstede her.

– Så hvis man spør om norsk rett er akseptabel for et utenlandsk foretak, så er svaret at det trenger man ikke å ta stilling til, for det har stor sett alle aktørene allerede sagt ja til. For å fortsette å utvikle oss som forretningsadvokater, er vi avhengige av å ha norsk rett som en hovedpilar i kontraktene våre, sa han.

- Ad hoc er uforutsigbart

Det største problemet for bruken av norsk lov i internasjonale kontrakter i Norge, har vært at vi har hatt et voldgiftsinstitutt som har vært ikke-fungerende, fremholdt Gustavsson.

– Dette har ikke vært noe stort problem, for ad hoc-modellen har fungert utmerket internt. Men i Kina har de aldri hørt om den, eksemplifiserte han, og mente at ad hoc-systemet er preget av en stor, svart boks av uforutsigbarhet, sett fra utenlandske aktørers side.

I regi av sjørettsforeningene i Sverige, Danmark, Finland og Norge ble det i 2014 opprettet en arbeidsgruppe for å lage et felles nordisk initiativ. Fra Norge deltok advokater fra Schjødt, BAHR, Wiersholm, Thommessen og Wikborg Rein, fortalte Gustavsson.

– Vi bruker ikke firmalogoer, for vi ønsket ikke at dette skulle skje på noen få firmaers initiativ, men være felles, og nordisk, sa han.

Ville ha underavdeling av SCC

Både Sverige og Danmark har velfungerende og mye brukte voldgiftsinstitutter fra før, og svenskene så for seg at det nye nordiske samarbeidet kunne bli lagt inn som en underavdeling av SCC (Stockholm Chamber of Commerce), fortalte han.

– Men da ville vi jo gitt fra oss markedet vårt i enda større grad til Sverige, noe vi ikke ønsket. I den sammenhengen var det viktig for oss å holde oss innenfor grunnpilarene maritim og offshore, fordi dette er markeder der SCC ikke er inne. De er store innenfor energikontrakter og gass, men ikke på maritim side. Der er Danmark og Norge mye sterkere enn svenskene, sa Gustavsson.

Tidligere justitiarius i styret

Noma har nylig fått det han kalte et «førsteklasses» styre, med toppjurister fra alle fire land. De norske representantene i det nordiske styret består av tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei, av professor Trine-Lise Wilhelmsen ved Nordisk institutt for sjørett ved UiO, advokat Harald Kobbe i Kluge og Georg Scheel, tidligere advokat i Nordisk Skibsrederforening, nå gjesteforsker ved Nordisk institutt for sjørett ved UiO.

Styret skal forvalte og utvikle regelverket videre.

– Det er ingen grunn til å begrense arbeidsområdene til bare maritim og offshore, mente Gustavsson, og sa at han tror en felles infrastruktur for voldgift når det skal velges en eller annen form for nordisk rett vil være en stor fordel.

OCC eller Noma Nordic Arbitration?

Oslo Chamber of Commerce’ Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning (OCC) har også rustet opp det siste året, og er en konkurrent til Noma, påpekte han.

– Er vi store nok i Norge til at vi nå er tjent med å bruke OCC fremfor Noma og felles nordiske regler? Det er dere som sitter her som er egnet til å velge, sa han.

Hvem som skal betale for å opprettholde Noma og videreutvikle det, er «elefanten i rommet», sa han.

– Noen har laget en «vei», men den må videreutvikles, og noen må betale for det. Jeg tror ikke det kommer til å være staten, og de som er best tjent med det, er vel dere som sitter i dette rommet. Jeg tror vi må ha en ny dugnad, sa Gustavsson.

[caption id="attachment_17748" align="alignright" width="777"] MP-er og ledere fra de førti største norske advokatfirmaene i Norge var invitert til Den store firmadagen i regi av Advokatforeningen.[/caption]

Har nådd milepæl allerede

Noma har allerede nådd sin første milepæl.

– Den største «milestonen» så langt i 2018 er at plankomiteen, som forvalter den såkalte Nordic Insurance Plan, har valgt å innarbeide muligheten for voldgift med Noma som voldgiftsinstitutt, sa Gustavsson.

Til Advokatbladet forklarer han at Nordic Insurance Plan er kaskovilkårene for forsikring av skip som stort sett alltid benyttes av nordiske assurandører, men også av enkelte andre assurandører.

– Planvilkårene revideres med jevne mellomrom av plankomiteen, og i vilkårene som gjelder for 2019 og videre, er voldgift for første gang et alternativ. Det er derfor grunn til å anta at voldgift gjennom Noma kan bli valgt for en stor andel av forsikringsavtalene i verdensflåten fra og med første januar 2019.

[caption id="attachment_17753" align="alignright" width="777"] Fem foredragsholdere snakket om temaet "norsk rett og jurisdiksjon - er vi på vikende front?". Fra v. Merete Smith, Richard Sjøquist, Geir Gustavsson, Siv Elisabeht Hveberg, Geir Sviggum og Guiditta Cordera-Moss.[/caption]

Du kan lese mer fra Den store firmadagen i novemberutgaven av Advokatbladets papirmagasin.

– Lagmannsrettene trenger en «marsjordre» for å ta i bruk regelen om ankenekt, mener tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Foto: Henrik Evertsson
MP-er og ledere fra de førti største norske advokatfirmaene i Norge var invitert til Den store firmadagen i regi av Advokatforeningen.
Fem foredragsholdere snakket om temaet "norsk rett og jurisdiksjon - er vi på vikende front?". Fra v. Merete Smith, Richard Sjøquist, Geir Gustavsson, Siv Elisabeht Hveberg, Geir Sviggum og Guiditta Cordera-Moss.

Ad hoc voldgift vs institusjonell voldgift

Ved ad hoc voldgift etablerer partene selv voldgiftsretten, basert på voldgiftsklausulen, og den oppnevnte voldgiftsretten styrer prosessen. Rammen for prosessen er voldgiftsloven.

Ved institusjonell voldgift avtaler partene at prosessen skal gjennomføres etter et voldgiftsinstitutts vedtekter. Mest brukt er ICC (International Chamber of Commerce i Paris), LCIA (London Court of International Arbitration) og SCC (Stockholm Chamber of Commerce).

Kilde: Thomas Nordby, Michelet & Co.

Powered by Labrador CMS