SAVNER 17 MILLIONER: Domstolsadministrasjonen trenger 30 millioner til fornyelse av teknisk utstyr, sier Iwar Arnstad, kommunikasjonsdirektør i DA.
SAVNER 17 MILLIONER: Domstolsadministrasjonen trenger 30 millioner til fornyelse av teknisk utstyr, sier Iwar Arnstad, kommunikasjonsdirektør i DA.

Vil ha slutt på bruken av ordet «barneporno»

Domstoladministrasjonen tar nå tak i domstolenes bruk av «barneporno» som begrep. Begrepet tar overgripers ståsted, og er uproft og misvisende, mener Kripos.

– Det hender man kommer frem til at bruken av begreper ikke er optimale. Endringer kan da komme fra domstolene selv, eller fra parter i saker. Begrep kan også komme fra akademia eller samfunnet rundt, sier Iwar Arnstad, fungerende avdelingsdirektør hos Domstoladministrasjonen.

– Vi har registrert at en del mener begrepet «barnepornografi» ikke er korrekt. Personlig deler jeg den meningen. Domstoladministrasjonen kan og skal ikke styre dommernes bruk av terminologi, men vi har delt artikler om begrepsdiskusjonen på vårt interne nett. Håpet er at dommere skal reflektere over bruken av begrepet, sier Arnstad.

– Det kan ta litt tid før en ny sannhet for riktig bruk av begreper etableres. Domstolene er selvstendige enheter. Men vi prøver å gjøre ansatte bevisste, slår Arnstad fast.

– Jeg tror det i løpet av 2018 kommer til å bli påpekt av parter involvert i rettssaker og sikkert fra dommerne selv, at barnepornografi ikke er rett begrep, sier han.

Arnstad eksemplifiserer med at saker som er anket kan gjøre at noe tid vil gå før begrepet er helt borte.

– Barn og porno bør ikke kobles

Tingrettsdommer i Oslo tingrett og medlem av Dommernes mediegruppe, Ina Strømstad, mener bevisstgjøring trengs, og at andre begrep må inn.

– «Barneporno» or et uheldig begrep. Det er verken rettslig rett eller godt å koble barn og porno. Det bør klart bli slutt på bruken av dette begrepet, sier hun.

Andre begrep som dekker denne typen saker må finnes, sier hun og legger til at dette ikke er tatt opp i Oslo tingrett.

– Uproft

Bjørn-Erik Ludvigsen er politioverbetjent i Kripos der bruk av ordet «barneporno» regnes som uproft.

– Det er bra at Domstoladministrasjonen nå tar grep. Denne typen bilder og film er ikke pornografi, men dokumenterer forbrytelser i form av grove seksuelle overgrep mot barn. Kripos anser at å bruke «barneporno» er å bruke samme terminologi som gjerningspersoner bruker, sier Ludvigsen.

– For vettuge mennesker er ikke materiell som viser overgrep noe pornografisk. Bruken av begrepet bidrar til å forsterke alvorlige krenkelser mot barn, og tar altså overgriperes ståsted og terminologi.

Det er uproft å bruke en betegnelse som ikke står i lovverket, fastslår Ludvigsen.

Journalisten startet

Bakgrunnen for at Domstoladministrasjonen nå løfter temaet, er en kommentar fra Martin Huseby Jensen, redaktør i Norsk Journalistlags fagblad Journalisten.

«Nei, kjære kolleger, det er ikke noe som heter barnepornografi. Det er overgrep, for faen! Små barn tvinges til seksuelle handlinger og pressen kaller det for barnepornografi. Hvor pokker gikk vi feil?», skrev Huseby.

 

Overgrepsmateriale er ikke pornografi, sier Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.
Overgrepsmateriale er ikke pornografi, sier Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.
Powered by Labrador CMS