- Vi har stor tro på en arbeidskultur der alle kan være seg selv på jobb

Wiersholm er vinner av Advokatforeningens talentpris for sitt målrettede arbeid med talentutvikling over flere år.

Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaet Wiersholm er vinneren av årets talentpris. Firmaet får prisen for sitt målrettede arbeid med talentutvikling i flere år, noe som har fått konkrete resultater.

Juryen roser årets vinner for:

  • Firmaets bredde i tiltak for talentutvikling.
  • Langvarig og målrettet arbeid fra innsiden av firmaet.
  • Konkret statistikk som mål på tiltakene firmaet har gjort.

Jobber strategisk

Prisen ble delt ut av Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas, etter at justisminister Monica Mæland hadde gitt sin begrunnelse.

- Tusen takk, dette er en stor ære! Som justisministeren sa, har vi jobbet veldig strategisk og målrettet med talentarbeid over flere år, og jeg føler det har satt seg sterkt i organisasjonen. Vi er veldig stolte av å få akkurat denne prisen med den begrunnelsen, sier rekrutteringsansvarlig partner Kai Thøgersen til Advokatbladet.

Kai Thøgersen, Jenny Louise Meinich, og Jon Wessel-Aas
Kai Thøgersen, Jenny Louise Meinich, og Jon Wessel-Aas

I juryens begrunnelse heter det at vinneren profilerer seg på mangfold som en måte å beholde talentene på, og kulturen i firmaet gjenspeiler dette.

HR-rådgiver Jenny Louise Meinich er glad juryen trekker frem dette i begrunnelsen:

- Mangfold og likestilling er sentrale verdier for firmaet, og for hvordan vi jobber med rekruttering og talentutvikling. Vi har stor tro på en arbeidskultur der alle kan være seg selv på jobb, og at dette er med på å skape trygge rammer for personlig og faglig utvikling, sier HR-rådgiver Jenny Louise Meinich.

Behørig avstand da Wiersholm-partner Kai Thøgersen, og HR-rådgiver Jenny Louise Meinich mottok Talentprisen fra Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas fredag formiddag. I bakgrunnen skimtes justisminister Monica Mæland som gav sin begrunnelse på video. Foto: Henrik Skjevestad
Behørig avstand da Wiersholm-partner Kai Thøgersen, og HR-rådgiver Jenny Louise Meinich mottok Talentprisen fra Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas fredag formiddag. I bakgrunnen skimtes justisminister Monica Mæland som gav sin begrunnelse på video. Foto: Henrik Skjevestad

Talentutvikling på hjemmekontor

Thøgersen legger til at nyansatte i firmaet får ansvar tidlig, og mulighet til å bygge relasjoner og nettverk med klienter.

- Dette er med på å skape trygghet og selvsikkerhet i rollen, sier han.

Firmaet erkjenner at det er utfordrende å drive talentutvikling når de aller fleste ansatte jobber på hjemmefra.

- Det krever ekstra ressurser for å sørge for at alle føler seg ivaretatt, men vi har gode strukturer for at alle skal bli sett og hørt, sier Meinich.

- Vi har tilpasset oss situasjonen veldig bra, synes jeg. Vi prøver å ha daglig kontakt med de ansatte og å gi dem spennende oppgaver, sier Thøgersen, og legger til at tilbakemeldingskulturen er den samme som den alltid har vært.

Powered by Labrador CMS