Juridisk fakultet i Oslo.

Har tatt ut stevning mot UiO - krever erstatning på over 555 millioner kroner

Jusstudent Ove Kenneth Nodland mener UiO har feilbehandlet søknader om godkjenning av utdannelse fra utlandet i tjue år. Nå går han til søksmål på vegne av to tusen studenter. - Hvis vi lykkes, noe jeg tror vi har god mulighet for, vil det komme alle studenter i Norge til gode, sier Nodland.

Publisert Sist oppdatert

Ove Kenneth Nodland, som både er jusstudent og ansatt ved Universitet i Oslo, har tatt ut stevning mot eget universitet på vegne av anslagsvis to tusen studenter, skriver Aftenposten.

UiOs system for å forvalte søknader om faglig godkjenning av høyere utdanning har sviktet over tid, heter det i stevningen.

«Universitetet har systematisk nektet godkjenning av utenlandsk høyere utdanning uten hjemmel i lov, uten likebehandling og uten å informere studenter om deres rett til godkjenning. Vedtak om avslag har blitt fattet i strid med nasjonal lov og folkerettslige forpliktelser. Systemsvikten har vært kjent for universitetets ledelse over tid uten at de har tatt ansvar for å reparere situasjonen.»

- Dette er fravær av system

Da Nodland selv kom hjem etter å ha studert ved Oxford, måtte det mange klagerunder til for å få godkjent flere av emnene han hadde tatt. Kort tid etter ble han kjent med en annen student, som hadde tatt samme Oxford-studium, men som ikke fikk godkjent emnene.

Dette førte til at Nodland mistenkte feil ved saksbehandlingen, og han gikk deretter gjennom 758 vedtak om godkjenning av utdanning ved UiO.

Ifølge Aftenposten viste Nodlands gjennomgang at 742 av vedtakene manglet henvisning til lovhjemmel. 165 av vedtakene skal ha vært avslag på godkjenning av emner fra land som har ratifisert Lisboa-konvensjonen.

Nodlands undersøkelser viste også at vedtakene varierer både internt og mellom fakultetene, og han mener UiO bryter regelverket.

– Jeg ble sjokkert da jeg så omfanget. Dette er ikke bare systemsvikt. Dette er fravær av system, sier Nodland til Aftenposten.

Til Advokatbladet utdyper han at han mener Lisboa-konvensjonens krav om «betydelige forskjeller» burde komme alle studenter til gode uavhengig av hvor man har tatt utdanning.

Ove Kenneth Nodland.

– Spesielt studentene som søker godkjenning fra et norsk studiested til et annet norsk studiested. Hvis vi lykkes, noe jeg tror vi har god mulighet for, vil det komme alle studenter i Norge til gode, sier Nodland.

«En urettmessig forlenget studietid»

Ifølge stevningen har universitetets feilbehandling «påført hundretalls studenter en unødvendig arbeidsbyrde med påfølgende økonomisk tap og belastning.»

«En urettmessig forlenget studietid vil for de fleste studenter redusere deres livstidsinntekt og påføre samfunnet betydelige økonomiske tap.

For dette krever studentene at vedtakene om avslag kjennes ugyldige, fastsettelsesdom for at UiOs godkjenningspraksis bryter Lisboakonvensjonen og retten til utdanning, og erstatning for økonomisk tap og for krenkelse av retten til utdanning.»

Hundre studenter årlig i tjue år

Jusstudentens undersøkelser danner grunnlaget for et gruppesøksmål som nå rettes mot UiO, hvor det bes om økonomisk erstatning på 555,2 millioner kroner fordelt på alle studentene som kan være rammet av saksbehandlingsfeil.

– Gitt at universitetet tvang noen til å utsette fullføring av studiet uten å ha lov til det, så er det økonomiske tapet reelt, sier Nodland til Aftenposten.

Han anslår rundt hundre i året over en periode på tjue år. Nå venter han på at tingretten skal ta stilling til de prosessuelle spørsmålene. Studenter eller tidligere studenter som ikke ønsker å være en del av søksmålet dersom det fører frem, kan melde seg av. Foreløpig har Nodland kun mottatt støttemeldinger, forteller han til Advokatbladet.

– Jeg har fått mange meldinger med tilsvarende historier. Jeg håper omfanget av svikten er spesielt for UiO, men at det samtidig er ganske klart at det også forekommer feilbehandling andre steder.

Kort om Lisboa-konvensjonen

«Hensikten med konvensjonen er å legge til rette for større akademisk mobilitet. Målet er felles løsninger på praktiske problemer når det gjelder godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning. De landene som tiltrer konvensjonen forplikter seg til å ha gode rutiner for behandling av saker som gjelder godkjenning av høyere utdanning».

Konvensjonen kan leses her!

Har tidligere EFTA-president som rettslig medhjelper

Dersom søksmålet fører frem, og Nodland taper, bærer han kostnadene selv. Derfor har han opprettet en spleis for å samle inn penger. I skrivende stund har det kommet inn 1350 kroner fra totalt fire givere.

I saken er han representert av advokatfirmaet Baudenbacher Kvernberg, hvor han selv står oppført som prosessfullmektig sammen med Bjørn Kvernberg.

Som rettslig medhjelpere har han UiO-professor Mads Andenæs og tidligere leder av EFTA-domstolen Carl Baudenbacher, i tillegg til Laura Melusine Baudenbacher. Universitetet har fått svarfrist til 2. juni.

Erstatningssummen er beregnet etter hvor mange arbeidstimer som forventes brukt for å oppnå ett studiepoeng, hva lønnen ville vært for tilsvarende mengde arbeidstimer, og deretter ganget opp mot hvor mange ekstra studiepoeng studentene anslagsvis har måttet ta. Lønnen som er lagt til grunn for beregningene, er den UiO betaler studenter som arbeider for universitetet.

Til Aftenposten sier direktør Arne Benjaminsen at universitetet gjennomgår stevningen, men at han ikke ønsker å kommentere den.

Powered by Labrador CMS