Foreslår at mindreårige skal kunne gjennomføre varetekt med fotlenke

Justisdepartementet vil forbedre straffereaksjonene mot barn og unge. Nå er en rekke forslag til endringer sendt på høring.

Publisert

I 2014 ble ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i regi av Konfliktrådet innført som to nye straffereaksjoner for mindreårige.

I 2020 hadde Justis- og beredskapsdepartementet flere lovendringer på høring, og nok en gang foreslår departementet endringer som den mener vil føre til forbedringer i straffereaksjonene mot unge lovbrytere.

– Vi skal ha reaksjoner som hjelper ungdommene tilbake til et kriminalitetsfritt liv, og til en situasjon der de kan bruke ressurser sine til beste både for seg selv og samfunnet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl i en pressemelding.

Særlig fremhever departementet forslaget om at mindreårige skal kunne gjennomføre varetekt med fotlenke fremfor på en celle.

– Med forslaget gis domstolen flere verktøy for å finne den beste løsningen for siktede og for samfunnet. Forslaget gjelder alle aldersgrupper, men vil være særlig aktuelt for unge siktede, sier statsråden.

Disse forslagene er sendt på høring:

  • Regelendringer som skal forenkle det rettslige rammeverket for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging,
  • å lovfeste adgang til informasjonsdeling ved gjennomføring av ungdomsreaksjonene,
  • hjemmel for domstolen til å kombinere ungdomsstraff med rettighetstap,
  • hjemmel for domstolen til å fastsette vilkår om oppholds- og kontaktforbud som kan kontrolleres med fotlenke ved brudd på ungdomsstraff,
  • enkelte øvrige klargjøringer i konfliktrådsloven,
  • å åpne for gjennomføring av varetekt kan gjennomføres med fotlenke.

Høringsfristen utløper 13. januar 2023, og hele høringsnotatet kan du lese HER!

Powered by Labrador CMS