- Også studenter må vise forståelse og respekt for at noen er mindre erfarne eller mindre underholdende enn andre, påpeker Benedikte Høgberg. Foto: UiO

- De færreste jurister har pedagogiske evner

Professor Benedikte Høgberg erkjenner at hun kunne formulert seg bedre om viktigheten av pedagogiske evner, men mener studenter må vise forståelse og respekt for at noen professorer er mindre erfarne eller underholdende enn andre.

Professor Benedikte Høgberg har fått skarp kritikk fra flere, men også bred støtte, etter at hun i et innlegg til egne studenter blant annet uttalte følgende:

Der noen – de siste dager i særdeleshet – har beklager seg over hverandre og flere av professorene og deres pedagogiske evner. Hm, deres pedagogiske evner?! Professorene skal ikke ha pedagogiske evner. Kanskje burde vi møte disse studentene med en god porsjon latter – for dette kan jo ikke være ekte studenter, ikke studenter i ordets rette forstand. 

Les mer om kritikken og hele innlegget her!

- Hva gjelder den pedagogiske kommentaren - som kunne vært bedre formulert - så leser jeg «pedogogiske evner» som et medfødt talent til god undervisningskunst som de færreste jurister faktisk har. Undervisning er et håndverk, som så mye annet, og man blir normalt bedre med årene, sier Benedikte Høgberg til Advokatbladet.

Denne uken uttalte dekan Dag Michalsen i en debatt at professor Høgberg tar feil om hun mener professorer ikke trenger å være pedagogiske.

- Jeg er ikke uenig med dekanen i at formidling er viktig, men besitter man ikke god kunnskap, hjelper det ikke å være en god formidler. Og kunnskap er tross alt det viktigste her. I denne sammenhengen har studentene vært sinte over at denne ene forelesningen om rettsstaten ikke ble podcastet. Pedagogikk har mye å tilføre oss, men hva som er "pedagogisk" vil variere. Det som fungerer for noen, fungerer ikke nødvendigvis for andre. Og enhver underviser må finne sin form, avhengig av kontekst, fastslår professoren.

Ifølge Høgberg er det viktig å ha med seg at foranledningen for debatten som har rast på Det juridiske fakultet, skyldtes at enkelte jusstudenter benytter appen Jodel til å legge ut anonyme meldinger med hets av navngitte personer, både universitetsansatte og medstudenter.

- Som professor i statsrett valgte jeg å ta dette opp med studentene under en forelesning, der jeg satte Jodel-hets inn i en større samfunnskontekst, og sa klart ifra hva jeg mener om dette. Jeg understreket blant annet studentenes og universitetenes sentrale betydning for rettsstaten, og at universitetene først og fremst skal være et arnested for kunnskap, påpeker professoren overfor Advokatbladet.no.

Hun understreker at dette er studenter som om få år skal bli advokater og dommere, og tillegger at hun er glad de fleste studentene nå tar avstand fra anonym hets.

- Da er mye oppnådd. Det er viktig - også for studentene - å reflektere over at i arbeidslivet vil slik anonym hets raskt kunne lede til oppsigelse. Når fakultetet først var kjent med at netthets skjer, påhviler det et ansvar å ta dette opp.

- Heldigvis har Det juridiske fakultet mange flinke og trivelige studenter. Den siste uken har jeg mottatt mange støttemeldinger fra studenter og tidligere studenter. Det er særlig kommet inn mye støtte fra kolleger ved andre fakulteter og høyskoler. En felles bekymring synes å være at vi er inne i en utvikling i retning av at universitetene og høyskolene blir «skolefabrikker». På sikt vil dette være et stort tap for kunnskapsbasert læring i vårt samfunn, sier professoren.

Høgberg har også måttet tåle kritikk i Dagens Næringsliv som med tittelen "professorer med studentforakt bør kanskje jobbe med noe annet" på lederplass skrev at Høgberg viser en påfallende mangelfull forståelse for jobben, mangel på respekt for dem hun skal undervise, samt for læringsmetodikk som fag.

- At DN blander disse debattene sammen og retter et personangrep mot meg, viser at DN verken har forstått akademias rolle som opphav til både kunnskap og provokasjon, sin egen rolle som ytringsfrihetens vokter, eller at studentene som gruppe også må tåle å være gjenstand for debatt. Jeg er imidlertid glad for at mange av studentene faktisk har forstått mye mer en DN.

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv påpeker til Advokatbladet at lederartikkelen i DN kritiserte Høgbergs uttrykte holdning til pedagogiske evner.

- Høgberg uttalte at «Professorene skal ikke ha pedagogiske evner». Det skal de selvsagt. Formidling er en kjerneoppgave for universitetene og for professorer. Det vil fremgå for de fleste som leser lederartikkelen, at DN ikke har forsvart anonym hets eller annen hets i sosiale medier. Hverken professorer eller andre bør utsettes for den slags, understreker Alstadheim.

Powered by Labrador CMS