Trine Fernsjø er leder av Trygderetten.

Treg salærutbetaling fra Trygderetten

Advokater hevder de må vente i månedsvis på å få utbetalt salærkrav. Nå har Trygderetten satt inn tiltak.

Publisert Sist oppdatert

- Det er et gjennomgående problem at det offentlige bruker lang tid på å betale ut salærkrav fra advokater i fri rettshjelpssaker, sier advokat Sverre Skimmeland i AdvokatConsult i Bergen.

Skimmeland forteller at Trygderetten er i en særklasse i så måte.

- Akkurat nå er det restanse i Trygderetten tilbake til vedtak i februar, sier han.

Skimmeland har fått opplyst at sendrektigheten skyldes sykdom.

Advokat Sverre Skimmeland.

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig organ som behandler saker om trygd og pensjon. I fjor avsa Trygderetten kjennelse i 5148 saker. Saksbehandlingstiden var 13,3 måneder. Trygderetten er inndelt i fire avdelinger og en administrasjon.

- Pengene kommer i løpet av uken

Kommunikasjonsrådgiver Birthe G. Bratvold i Trygderetten bekrefter at det har tatt lang tid med å utbetale salærkrav fra advokater.

- Vi forholder oss til at utbetaling skal skje så vidt mulig innen tretti dager slik det fremgår av salærforskriften § 6 første ledd. Det er dessverre slik at vi i en periode har hatt noe lenger saksbehandlingstid på utbetaling av salærkrav enn ønskelig, sier Bratvold.

Trygderetten har nå tatt grep, opplyser hun.

- Vi har satt inn tiltak for prioritering av disse sakene for å redusere behandlingstiden for utbetaling av salærkrav. Attesterte krav frem til og med april er nå behandlet, sier hun.

De attesterte kravene er oversendt til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFL), forteller hun.

- Kravene forventes utbetalt i løpet av uken. En del krav som er attesterte i mai er allerede anvist til utbetaling, og vi arbeider fortløpende med mai måned, sier Bratvold.

Salærforskriften § 6 første ledd

«Salærfastsetting og utbetaling av salæret skal skje så vidt mulig innen 30 dager.»

 

Powered by Labrador CMS