Den nye lederen Marianne Bech i Troms krets skal sammen med resten av styret nå utforme en ny advokatvaktordning.
Den nye lederen Marianne Bech i Troms krets skal sammen med resten av styret nå utforme en ny advokatvaktordning.

Vil sette opp alle i kretsen på advokatvakt

Advokatene i Troms er positive til å gjøre om advokatvaktordningen fra en frivillig påmeldingsordning til å gjelde alle kretsens advokater.

TROMSØ: Temaet som vakte mest debatt under Troms krets’ årsmøte nylig, var hvordan kretsen kan opprettholde tilbudet om en gratis advokatvaktordning. Kretsen har slitt med dårlig oppmøte på vaktene, og belastningen er blitt desto større på dem som har meldt seg. Ordningen sto derfor i fare for å bli lagt ned. På årsmøtet var det bred enighet om at advokatvaktordningen bør fortsette.

I forsamlingen var alle enige om at advokatvakten er et viktig lavterskel-tilbud for det rettssøkende publikum, og samtidig en mulighet for advokater til å synliggjøre at de støtter opp om de svake i samfunnet og bidrar til at alle får anledning til å søke rettslige råd. 

En løsning som ble fremmet var at alle advokatene i kretsen settes opp på en liste der de må ta en til to vakter pr. periode. En slik løsning skal ha fungert godt på Finnsnes, regionssenteret i Midt-Troms. En utfordring med dette er at det i Tromsø er langt flere advokater, og en større grad av spesialisering, enn det som er tilfellet på Finnsnes.

– Nå skal det nye styret tre sammen om kort tid. Da vil vi ta opp tråden og bestemme oss for hvordan vi på best mulig måte kan organisere advokatvaktordningen, slik at vi får tilstrekkelig antall advokater. Et alternativ, basert på innspill fra årsmøtet, vil da være å ta utgangspunkt i at alle vil delta i ordningen, og så får de som ikke har anledning, heller si ifra, bekrefter nyvalgt kretsleder Marianne Bech.

– Jeg oppfattet at det var et stort engasjement, og at de som var til stede ønsket at Advokatvaktordningen skal fortsette. Det er nok litt forskjellig syn på hvordan den skal organiseres, men veldig positivt at det var så mye engasjement rundt dette, sier Bech.

De fleste advokatene på årsmøtet sa seg enige i at det er OK å sette opp alle på listen. Men mens noen ønsket at advokatene skulle forplikte seg til å skaffe en erstatter om de selv ikke hadde mulighet til å stille, mente andre at dette ville være for strengt.

En advokat tok også til orde for at vaktene burde utformes slik at kompetansen på advokatene spente over flere rettsområder, men fikk motbør fra flere, ettersom dette vil kreve større administrasjon fra kretsens styre.

– Jeg synes ikke vi skal gjøre jus av det, men at vi bør lage en ganske forpliktende ordlyd i ordningen. Hvis man likevel ikke får til å stille på oppsatt vakt, kan man ringe å si fra. Men først må man virkelig anstrenge seg for å finne en erstatter. Jeg har selv byttet med kolleger fra andre kontorer tidligere, det har gått kjempebra, sa Jens Johan Hjort på møtet. 

 

Leder av Advokatforeningen, Erik Keiserud, var selv til stede på årsmøtet i Troms krets, og er positiv til at kretsen nå kan opprettholde en advokatvaktordning.

– Det er opp til kretsene selv å etablere og utforme reglene for Advokatvaktordningen. Jeg oppfattet ikke vedtaket i Troms så kategorisk at medlemmene ikke vil kunne melde fra om de ikke ønsker å delta.

Advokatvaktordningen vil i praksis alltid være basert på frivillighet, understreker Keiserud.

– At alle kretsens advokater blir satt opp på vakter, vil forhåpentligvis kunne føre til at også de som til nå har vært passive, men som kan være interessert i å delta, blir med. Det kan være positivt. Så får de som av ulike årsaker ikke har anledning, heller melde fra om dette, sier Keiserud.

Leder i Oslo krets, Marte Svarstad Brodtkorb, sier at en løsning med pliktig advokatvaktordning aldri vil kunne fungere i Oslo krets, der halvparten av landets om lag åtte tusen advokater holder til.

– Men det er fint at de foreslår en slik løsning i Troms. Advokatvaktordning er en viktig del av kretsenes arbeid, og vi ser at det er åpenbart at vi dekker et behov, påpeker hun.

På årsmøtet i Troms ble Marianne Bech valgt til ny leder av Troms krets. Dermed ble det bare ett år i ledervervet for Stine Lettrem-Eliassen, som nå håper å bli valgt inn i hovedstyret.

 

 

 

Erik Keiserud var invitert til Troms krets for blant annet å snakke om Advokatforeningens rettspolitiske plattform. Årsmøtet var det siste han deltar på i sin tid som leder for Advokatforeningen. Her med Jens Johan Hjort (t.v.) og Marianne Bech. Foto: Henrik Skjevestad
Erik Keiserud var invitert til Troms krets for blant annet å snakke om Advokatforeningens rettspolitiske plattform. Årsmøtet var det siste han deltar på i sin tid som leder for Advokatforeningen. Her med Jens Johan Hjort (t.v.) og Marianne Bech. Foto: Henrik Skjevestad
Powered by Labrador CMS