John Erik Aarsheim er observatør i Hovedstyret på vegne av Yngre Advokater. Han tror mange kvier seg for å si fra om uønsket atferd av frykt for at det kan få konsekvenser for egen karriere. Arkivfoto: Nina Schmidt
John Erik Aarsheim er observatør i Hovedstyret på vegne av Yngre Advokater. Han tror mange kvier seg for å si fra om uønsket atferd av frykt for at det kan få konsekvenser for egen karriere. Arkivfoto: Nina Schmidt

Trakassering i advokatbransjen: - Kjenner til flere historier om hvor unge kvinnelige advokater mener de har blitt trakassert av mannlige partnere

Advokatbladet har spurt tillitsvalgte i Advokatforeningen om de, på generelt grunnlag, tror partnerstrukturen i advokatbransjen gjør det mer krevende å varsle om trakassering enn i andre bransjer.

Published

John Erik Aarsheim er observatør i Advokatforeningens hovedstyre og medlem av Yngre advokater. Han tror at det lettere kan skje at partnere kan slippe unna konsekvenser nettopp fordi de er partnere.

– Spesielt i mindre firmaer, hvor den enkelte partneren har større innflytelse og ofte i realiteten «er» firmaet, sier Aarsheim.

Han tror mange kvier seg for å si ifra om uønsket atferd fordi det kan få konsekvenser for videre karriere.

– Å ha status som varsler med sterke meninger er tabubelagt, og man blir fort sett på som en «tikkende bombe». Jeg mener varslingsrutiner virker helt mot sin hensikt hvis resultatet blir at varsleren selv må gå.

Aarsheim forteller at han kjenner til flere liknende historier fra bransjen for øvrig.

– Jeg tror ikke alltid det er vondt ment, men heller at noen eldre partnere har problemer med å forholde seg til yngre ambisiøse kvinner med en annen rolle enn det de er vant med fra tidligere. Da må de realitetsorienteres, sier han.

– Må få konsekvenser

Tina Storsletten Nordstrøm, leder av Advokatforeningens kvinneutvalg, mener advokatbransjen har strukturelle utfordringer.

– Jeg tror selskapsstrukturen kan skape større rom for hendelser sammenliknet med andre bransjer. Det er noe man bør ta på alvor, spesielt hvis det i realiteten betyr at trakassering kan skje og passere uten at det blir tatt tak i.

Hun mener firmaene må være obs på konsekvensene trakassering kan få, spesielt i avhengighetsforholdet mellom en fersk advokat og en erfaren partner.

– Det er klart at trakasserende hendelser må få konsekvenser, enten gjennom omplassering eller oppsigelse, sier hun.

Partnere ikke vernet mot varsling

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, sier at det ikke finnes andre regler for partnere og eiere sammenliknet med de øvrige ansatte i et advokatfirma.

– Et advokatfirma er forpliktet til å følge regelverket, uavhengig av hvilken posisjon den enkelte har. Dette handler i bunn og grunn om hvordan man vil ha det på arbeidsplassen, hvordan man vil oppføre seg overfor de ansatte, og hvor attraktivt advokatfirmaet skal være som arbeidsplass.Advokatfirmaene må være oppmerksomme på ulikhetene i styrkeforholdet mellom partnere og ansatte.

Hun understreker samtidig viktigheten av kontradiksjon.

– Før man kan vurdere det nødvendige tiltaket i hver enkelt sak, må alle parter få mulighet til å presentere sin side. Man må sørge for gode varslingsrutiner, men også et godt varslingsvern – både for varsleren og den som det blir varslet på.

Smith legger også stor vekt på forebygging og mener alle advokatfirmaer må ta dette alvorlig.

– For å skape gode holdninger, må man snakke om hva som er akseptabelt og ikke – både i og utenfor arbeidstid. Heldigvis tror jeg at de fleste firmaer er veldig opptatt av dette, og skjønner at et rykte om at man ikke opptrer ordentlig overfor unge ansatte, er et dårlig grunnlag for å tiltrekke seg de beste talentene.

LES OGSÅ:

Kvinnelig advokat varslet tre ganger mot mannlig partner: - Den enkleste løsningen var å slutte

PwC: - Vi har nulltoleranse mot trakassering