Tiltalt for å ha opptrådt som advokat etter å ha blitt fratatt bevillingen

Vedtok ikke forelegg på 12.000 kroner.

En tidligere advokat som fikk varsel fra Tilsynsrådet om at hans bevilling var tilbakekalt, skal ha fortsatt å opptre som advokat.

I en periode på om lag halvannen måned, og bare dager etter at han ble varslet om tilbakekallet, skal han ifølge tiltalebeslutningen ha opptrådt på vegne av tre klienter i flere prosesskriv og e-poster til Oslo tingrett. Mannen skal ifølge tiltalen også ha utgitt seg for å være advokat i e-postutveksling med en annen advokat.

Ettersom den tidligere advokaten ikke har vedtatt et forelegg på 12.000 kroner, har statsadvokaten i Oslo tatt ut tiltale mot ham. Saken er berammet til fredag 7. januar.

Powered by Labrador CMS